שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שלישי

שתף

qa-part-3.webp
לקוחות רבים פונים אלינו במגוון שאלות הנוגעות לאופן הדיווח לרשויות המס בכל הנוגע לעסקאות הקריפטו שלהם ולהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. זהו המאמר השלישי בסדרה של שישה מאמרים, שבהם אספנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על מנת לאפשר לכם להיערך בצורה המיטבית לדיווחים הנדרשים.

מעבר לשאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שני

1. מה הסיכוי לכך שרשויות המס יודעות שאני משקיע בקריפטו?

רשויות המס שכללו את יכולתן לפעול לאיתור משקיעי קריפטו, הן באמצעות פעילות סמויה ברשתות החברתיות ובאפליקציות לשליחת הודעות כמו וואטסאפ וטלגרם, והן באמצעות קבלת מידע מזירות מסחר OTC וזירות מסחר ישראליות וזרות ועל ידי איסוף מידע ממקורות מודיעיניים נוספים.

פקידי רשות המיסים מקפידים לחזור ולומר כי בסופו של דבר כל משקיעי הקריפטו יאותרו ויידרשו לדווח על פעילותם. השאלה היא מי יגיעו אל מי קודם – המשקיעים אל רשות המיסים או רשות המיסים אל המשקיעים. מובן כי משקיע קריפטו שרשות המיסים תגיע אליו לפני שהוא הגיע אליה, יהיה נתון בעמדת חיסרון ובעמדה של תגובה (במקום בעמדה של יוזמה) ונטל ההוכחה יהיה עליו. ניתן להניח כי במצב זה המשקיע יידרש לשלם קנסות גבוהים בגין אי הדיווח, וייתכן שאף יידרש לשלם 'קנס גירעון' או, גרוע מכך, 'כופר מס' (ראו גם תשובה לשאלה 8 בחלק השני של הסדרה) וכמובן שישנה גם האפשרות שייפתח נגדו הליך פלילי שעלול להסתיים בעונש מאסר כפי שהחוק מאפשר.

2. האם עלי להגיש למס הכנסה את הדוחות המופקים על ידי BLOXTAX?

כן. לדוח השנתי יש לצרף את טופס 1399 (ראו גם התשובה לשאלה 2 בחלק השני של הסדרה) ואת דוח הרווח והפסד בשיטת FIFO (ראו גם התשובה לשאלה 5 בחלק השני של הסדרה), שהיא שיטת ברירת המחדל של מס הכנסה.

להצהרת הון יש לצרף את דוח היתרות המחושב על בסיס עלות, כנדרש על ידי מס הכנסה.

3. מדוע עלי לדווח על פעילות הקריפטו שלי אם לא מימשתי עסקאות ולא הפקדתי את התמורה למימושים בבנק?

אלו הן הנחיות רשות המיסים בנושא:

חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 רשות המסים בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים')

על פי חוזר זה, כל המרה של נכס בנכס (ובהקשר זה הכוונה היא כמובן לנכסים דיגיטלים) מהווה אירוע מס שיש לדווח עליו ולשלם בגינו מס.

4. על מה עלי לדווח בעת קבלת דרישה להצהרת הון מבחינת השקעותיי במטבעות דיגיטליים?

אדם שמשקיע במטבעות דיגיטלים וקיבל דרישה להגיש הצהרת הון, יצרף להצהרה דוח יתרות שאותו BLOXTAX מפיקה בשיטת FIFO (ראו גם התשובה לשאלה 5 בחלק השני של הסדרה). דוח היתרות אינו מחושב על פי שווי השוק במועד הצהרת ההון משום שחישוב כזה עלול להשפיע על נתוני הצהרת ההון באופן שיוביל, בסבירות גבוהה, לביקורת ולדיון במס הכנסה. לפני הגשת הצהרת הון הכוללת דיווח על פעילות במטבעות דיגיטלים, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי בעל מומחיות בתחום. ניתן לקרוא על כך עוד במאמר שלנו מטבעות קריפטוגרפיים והצהרת הון.

5. ההשקעה שלי במטבעות קריפטוגרפים מסתכמת בסכומים קטנים. האם עלי לדווח עליה?

חשוב להבהיר – על פי החוק היבש, במידה שפעילות הקריפטו של אדם כלשהו כללה אירועי מס כלשהם (מכירה או המרה של מטבע קריפטוגרפי), גם אם בסכומים קטנים, חלה עליהם חובת דיווח.

רשות המיסים מקבלת בין השאר מידע מזירות מסחר על קיומם של חשבונות מסחר, ללא פירוט על היקף הפעילות בהם. לכן הרשות עשויה לפנות לאדם שיש לו חשבון בזירת מסחר כזו או אחרת, גם אם בפועל הוא משקיע בקריפטו סכומים קטנים בלבד. כמו כן, בעת הפקדת כספים שמקורם במטבעות דיגיטלים בבנק, אחת הדרישות היא לקבל אישור רואה חשבון שמאשר דיווח כנדרש לרשויות המס. מסיבות אלה ואחרות אנו ממליצים לכל משקיע להביא בחשבון את העלויות העתידיות הכרוכות בדיווח השנתי על פעילות הקריפטו שלו, כאשר הוא מעריך את התשואה שהוא מקווה להשיג מאותה פעילות. במילים אחרות, אם המשקיע מעריך שהרווח שישיג לא יכסה את עלויות הדיווח, ייתכן שעדיף יהיה לו להשקיע בקריפטו רק על ידי קניה והחזקה של מטבעות, ללא מכירה או המרה שלהם, כדי לא לייצר אירועי מס שעליהם הוא יהיה חייב לדווח.

6. אני משקיע בקריפטו, אך היו לי רק הפסדים. האם עלי לדווח?

כל עוד פעילות הקריפטו של משקיע כלשהו כללה אירועי מס, הרי שחובה לדווח עליהם, גם במידה שהפעילות הסתכמה בהפסד. חובה לדווח גם על ההפסד וניתן לקזז אותו מול רווחי הון שנוצרו ממקורות השקעה אחרים או לקזז אותו מול רווחים שיהיו למשקיע בעתיד, כלומר בשנים העוקבות לשנת הדיווח. נכון להיום לא קיימת מגבלת זמן על האפשרות לקזז הפסדים (למעט במקרים חריגים). נציין כי הפסדים יכולים לשמש גם כמגן מס אשר חוסך לנישום כסף בעתיד. ניתן לקרוא על כך עוד במאמר שלנו על מה כדאי לעשות עם תיק הקריפטו לקראת סוף שנת המס.

7. בשנים קודמות דיווחתי ושילמתי מס אבל השנה לא היו לי פעולות מסחר כלשהן. האם עלי לדווח?

זו שאלה חשובה ביותר משום שהיא נשענת על העובדה שלפיה יש לדווח לרשות המיסים על פעילות הקריפטו רק במידה והיו אירועי מס. יחד עם זאת, השאלה מתייחסת למצב ייחודי שבו היו אירועי מס בשנים קודמות. במקרה כזה (בשנים קודמות היו אירועי מס והשנה לא היו) הנישום אכן נדרש להגיש דוח שנתי ולדווח על פעילותו. לדוח זה יצורף תצהיר חתום על ידי הנישום, שבו הוא מצהיר על היעדר פעילות במטבעות דיגיטלים בשנת המס המדוברת.

בעניין זה יש לשים לב לשתי נקודות חשובות ביותר:

  • הדוח השנתי כולל מקום שבו הנישום מסמן האם היתה לו פעילות במטבעות דיגיטלים בשנת המס. סימון זה מהווה הצהרה שיש לה תוקף מחייב מבחינה פלילית. במילים אחרות, דיווח שקרי בהצהרה זו יכול להוביל לנקיטת הליך פלילי כנגד הנישום.
  • הדוח השנתי נועד, בין השאר, לאפשר למס הכנסה לייצר רצף דיווח של כל ההכנסות של שני בני הזוג לאורך השנים. הסיבה לכך היא שבמידה ומתעורר חשד להעלמת מס (כלומר למצב שבו לנישום היו רווחים שהוא לא דיווח עליהם), פקיד השומה יכול לדרוש מהנישום למלא הצהרת הון ואז להשוות בין הנתונים שנאספו מהדוחות השנתיים לבין הנתונים שנאספו מהצהרת ההון.

8. לפני מספר שנים קניתי מספר מטבעות דיגיטלים וסחרתי בהם מעט. מאז, במשך שנים, לא ביצעתי פעולות כלשהן במטבעות שברשותי. האם ניתן לדווח על כך בשנה הנוכחית?

על פי הנחיות רשות המיסים, כל שנת מס עומדת בפני עצמה ולכן הדיווח צריך להתבצע החל מהשנה הראשונה שבה התקיימו אירועי מס. במקרים חריגים ניתן לבצע דיווחים מסוג זה בדרכים אחרות כגון 'הליך גילוי מרצון'. מומלץ להתייעץ בנושא עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX.

9. איבדתי גישה לחלק מהמטבעות הדיגיטליים שלי. האם מס הכנסה יחזיר לי כסף?

כן. מס הכנסה מכיר בהפסדים בגין אובדן מטבעות דיגיטליים. ההפסד שיוכר יחושב על בסיס עלות המטבעות. המקרה השכיח ביותר בהקשר זה הוא אובדן הגישה לארנק הדיגיטלי בו אוחסנו המטבעות וזאת כתוצאה מאיבוד הסיסמא או איבוד ה-Seed של הארנק (ה-Seed הוא רצף של בין 12 ל-24 מילים אשר מהווה את מפתח המאסטר של הארנק הדיגיטלי ומאפשר גישה לכל המפתחות הפרטיים של אותו ארנק).

10. גנבו לי מטבעות דיגיטליים. מה עלי לעשות כדי שמס הכנסה יכיר בהפסד הכספי שנגרם לי?

הדוחות השנתיים למס הכנסה מוגשים על בסיס הצהרת הנישום וההנחה שהצהרתו אמינה. במידה ונגנבו לנישום מטבעות דיגיטליים בסכום גבוה ומשמעותי, מומלץ להגיש על כך תלונה במשטרה בטרם הגשת הדוח, וזאת כדי שהתלונה תשמש כאסמכתא שתמנע ממס הכנסה להתנגד לדיווח על הגניבה ולא להכיר בהפסד שנוצר כתוצאה ממנה. במקרים מורכבים מומלץ להתייעץ עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX שלהם נסיון רב בתחום.

11. שילמתי עמלות גבוהות לזירות המסחר בהן סחרתי. האם הן מתקזזות מהרווח המדווח למס הכנסה?

המערכת של BLOXTAX מנטרת וקולטת את כלל המידע הנוגע לפעילות הקריפטו של לקוחות החברה, לרבות סוג וגובה העמלות אשר שולמו לזירות המסחר. מידע זה משולב, כמובן, בדוחות שהמערכת מפיקה עבור אותם לקוחות. העמלות המשולמות לזירות המסחר נחשבות להוצאה מוכרת והוצאה זו מפחיתה את גובה חבות המס של הנישום.

12. מה עלי לעשות במקרה שבו היתה לי פעילות בזירת מסחר שנסגרה ולכן אין באפשרותי להשיג את המידע אודות המסחר שלי בה?

לצערנו קיימים לא מעט מקרים מסוג זה, ואחת הדוגמאות המובהקות לכך היא קריסת בורסת הקריפטו FTX. כאשר אין אפשרות להשיג את המידע הרלוונטי מזירת מסחר שאינה פעילה, ניתן לפתור את בעיית חוסר המידע בצורה חשבונאית, תוך התייחסות להפקדות ומשיכות שבוצעו מהזירה. מומלץ להתייעץ בנושא עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX.

13. מה עלי לעשות במצב שבו זירת המסחר אינה מאפשרת לי גישה מסודרת למידע ואף מגבילה אותי בכמות המידע שאני יכול לקבל בתקופה מסוימת?

המערכת של BLOXTAX פועלת מול זירות המסחר השונות במשך שנים רבות ולכן מיומנת בהשגת המידע באופן המהיר והיעיל ביותר. במקרים בהם בכל זאת יהיה חסר מידע, ניתן יהיה לטפל בכך בצורה החשבונאית המקובלת על רשויות המס בישראל. לצוות רואי החשבון של BLOXTAX ניסיון רב במקרים מסוג זה.

14. שכחתי את חלק מזירות המסחר וחלק מהארנקים שבאמצעותם פעלתי. האם זהו מידע שניתן לגלות ולשחזר?

כן. במקרים רבים המערכת הייחודית של BLOXTAX וצוות האנליסטים שלה יודעים לזהות חוסרים במידע ולאתר פעילות שנשכחה בחלק מזירות המסחר. במקרים כאלה אנו ננחה את הלקוח כיצד להשלים את המידע באפן המהיר והיעיל ביותר.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
אז מהי בעצם רשת הברק?
מעמדו של ביטקוין כמטבע הקריפטו המוביל ממשיך להיות בלתי מעורער, אך ככל שנמשך האימוץ של מטבעות דיגיטליים בכלל ושל ביטקוין בפרט, רשת ...
הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם