תוכנה לחישוב רווחים הנובעים ממסחר ושימוש במטבעות דיגיטליים

BloxTax מרכזת את הפעולות של הלקוח מכלל זירות המסחר, ומספקת אסמכתאות, שערים,עמלות, והמרות לכל הפעולות ואירועי המס בתחום המטבעות הדיגיטליים
הרשם עכשיו
סכום
תאריך
בהתאם לחוזר מספר 7/2018 וחוזר מספר 5/2018 של רשות המיסים BloxTax מספקת הערכות שווי לצורכי מס ל"אסימונים מבוזרים"
למטרת קביעת שווי התמורה הכספית (תחת סעיף 3 אירועי‏ מס‏ בהנפקות ‏אסימוני‏ מוצרים‏ ושירותים).
BloxTax מספקת פתרונות תמחור אוטומטיים לעסקאות ברטר/ כרייה/ מסחר
ותומכת במעל ל70 זירות מסחר ומעל ל 1500 נכסים דיטליים מבוזרים.
קבל יעוץ מקצועי