מסתכלים על הארנק ומנסים להבין את
המצב הפיננסי בארגון?

גם בלי קריפטו הבנה של המצב האמיתי של גוף פיננסי בזמן אמת היא אתגר, בטח כשיש המון ארנקים וטרנזקציות.

שימוש במערכות מוכחות המשרתות מיליוני משתמשים

בלוקסטקס מציע שירותי התאמות בנקים לפעילות בקריפטו. תמיכה במערכות Priorty, חשבשת, Quickbooks ועוד מאפשרות למקבלי ההחלטות בארגון לנהל את הפעילות בקריפטו מתוך מערכות מוכחות, מאושרות לניהול ספרים. 

 

תרגום נכון ומדוייק של הפעילות בקריפטו וביצוע התאמות אל מול כרטסות החברה בזמן אמת מאפשר לארגונים לבצע בקרות פנימיות, להגדיר תהליכי מדידה ולספק מידע מדוייק עבור צרכים פנימיים וצרכים חיצוניים של הארגון (דוחות מבוקרים, ביקורת ספרים). 

 

כך ניתן לבצע התאמות מס, הפקת מאזני בוחן, ובחינה של רווח והפסד בזמן אמת ישירות מתוך מערכות ניהול ספרים קיימות. 

התאמות בנקים בקריפטו

ריבוי חשבונות וטרנזקציות פיננסיות מהוות אתגר לכל מי שעוסק בהנהלת החשבונות. מורכבות והיקף הפעילות בקריפטו רק מוסיפה סיבוכיות נוספת לתחום שגם כך מאתגר. 

 

תנועות בארנקים, זירות מסחר וחוזים חכמים הם תנועות חד צדדיות מטבעם – כאשר כל ארנק, חשבון בבורסה או חוזה חכם צריכים להתנהל כאילו היו חשבון בנק נפרד. היכולת לקשור בין תנועה בארנק לרישום בהנהלת החשבונות קריטי בכדי להבטיח בקרות פנימיות וחיצוניות. 

 

 

על כן חברות, קרנות השקעה ועסקים בתחום מחוייבים לבצע רישום מדוייק ולהתאים את התנועות החד צדדיות לצורך רישום כפול בהתאם לכללי החשבנאות המקובלים במערכות המאושרות ע"י רשויות המס בישראל.

מדיניות חשבונאית תואמת מציאות ותואמת רגולציה

ריבוי המטבעות, ארנקים וחשבונות מקשה על רישום מדוייק המתאר נאמנה פעילות עסקית, בטח כאשר מדובר ברישום דו צידי. 

ההתאמות הנדרשות נעשות ע"י הצוות והמערכות של בלוקסטקס מאפשרות התאמה של המדיניות החשבונאית בהתאם לאופי פעילות הארגון ובהתאם לדרישות רגולטוריות. 

 

כך, ניתן לוודא שספרי החברה מתארים נאמנה את הפעילות של הארגון גם במצבים של ביקורת רו"ח חיצוני או ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה.