מדיניות פרטיות

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש בשירותים (כהגדרתם הסכם השירותים הזמינים בכתובת bloxtax.co.il ("הסכם השירותים")). הסכם השירותים חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. בשימוש ו/או גישה לשירותים אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שבלוקס פייננשל סרוויסס בע"מ (להלן "אנחנו" ו/או "החברה") תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם) שיגיע לידיה בקשר עם השירותים בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהשירותים. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירותים.


1. הסכמה
השירותים כוללים אפשרות להעלאה ומתן גישה לתוכן שלך. להלן דוגמאות למידע שעשוי להיאסף ולדרכי השימוש בו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאיסוף ושימוש במידע הפרטי שלך.


2. איסוף מידע
2.1. פרטי הרשמה
בעת ההרשמה לשירותים תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. פרטי כרטיסי תשלום ואשראי אינם נאספים על-ידי החברה, אלא מוזנים ישירות בשירות סליקה מאובטח של צד ג'.
2.2. נתוני משתמש
אנו עשויים לאסוף כל מידע שתעביר באמצעות השירותים לרבות שם מלא, ת.ז., כתובת ארנק ציבוריות, Public API Key, חשבוניות, צילומי מסך או כל מידע אחר הדרושלשם יצירת תמונה מלא של פעילות המשתמש
2.3. פרטי תשלום
תהיה לך אפשרות לשלם עבור השירותים באמצעות העברה בנקאית או באמצעות שירותי צד שלישי כגון PayPal ("חברות תשלום"). אנו לא אוספים או שמורים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום. כל פרטי אמצעי התשלום נשמרים על-ידי חברות התשלום באחריותן הבלעדית ובהתאם לתקנונים שלהן.
2.4. מידע מגורמים שלישיים
אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי. כגון זירות מסחר, חלפנים, זירות מבזרות או כל ספק מידע אחר הרלוונטי לצורכי יצרית תמונה מלא לגבי פעילות המשתמש.
2.5. מידע טכני ותעבורת תקשורת
אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפוסי שימוש בשירותים ומאפייניו השונים, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.
2.6. קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)
קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות בדפדפן שלך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בדפדפן שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירותים על-ידי המשתמש. אנו גם מאפשרים לצדדים שלישיים לעשות שימוש בקוקיס דרך השירותים למטרות ניתוח השימוש בשירותים ואיסוף המידע המפורט במדיניות זו. בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לזהות משתמשים בעת ההתחברות לשירותים ולעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירותים וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש בשירותים וכן קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את השירותים. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירותים; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירותים עשויה להיות מוגבלת. אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירותים בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירותים או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.


3. שימוש במידע
3.1. מטרות שימוש
השימושים שאנו עשויים לעשות במידע כוללים בין היתר גם את המטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) תפעול ותמיכה בשירותים, (3) יצירת קשר לצורך מתן שירותים לקוחות ככל שיהיה בכך צורך, (4) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (5) התאמה אישית של תוכן השירותים; (6) שליחת דיוורים כמפורט בסעיף 3.2 להלן; (7) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
3.2. דיוור ורשימת תפוצה
בהרשמתך לשירותים אתה מסכים כי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים וכן לשלוח לך הודעות מייל וSMS. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירותים. בעת ההרשמה לשירותים החברה תצרף אותך לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה והדיוור הישיר על ידי משלוח דוא"ל לכתובתInfo@BloxTax.co.il. לאחר הגשת בקשת הסרה החברה תחדל מלשלוח אליך דברי פרסומת.


4. שיתוף מידע
4.1. שמירה על החוק והסדר הציבורי
אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירותים.
4.2. קבלני משנה וספקי שירות
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ותפעול השירותים, שיפור ופיתוח שירותים נוספים. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירותים. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע לגבי השימוש בשירותים עם ספקי השירות שלנו לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.
4.3. מיזוג ורכישה
אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו, בין אם מקומי, זר, ציבורי או פרטי, לרבות במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו.


5. אבטחת מידע
אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בחברה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית. אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הבאה: Info@BloxTax.co.il.


6. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי
באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הבאה: Info@BloxTax.co.il


7. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירותים שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.