בכל היקף פעילות, המשתמשים שלנו מסודרים

*עבודה ידנית של אנליסט קריפטו מחוייבת בתשלום מקדמה של 900 ₪ + מע"מ.

פעולות מסחר נחשבות כל אירוע מס אשר יש לדווח עליו ואינן כוללות הפקדות/ משיכות. פעולות סטייקינג או תשלומי ריבית כללות בכל רמה עד ל850 בשנה.

כל המחירים לפני מע"מ ולפי דוח שנתי - (דוח מה1 בינואר עד ל31 לדצמבר) לשנת מס נקובה. עבור טיפול במקדמות מס, שוברי תשלום ו/ או דוחות עבור דיווח מקדמי עשויה להיות תוספת תשלום.

רק דוחות, הדיווח עלי

הודלר

הצג

משקיע

הצג

סוחר

הצג

פרימיום

הצג

*עבודה ידנית של אנליסט קריפטו מחייבת בתשלום מקדמה של 900 ₪ + מע"מ.


כל המחירים לפני מע"מ ומומחרים לפי דוח שנתי – (דוח מה-1 בינואר עד ל-31 לדצמבר) לשנה נקובה. עבור טיפול במקדמות ודוחות עבור דיווח מקדמי עשויה להיות תוספת תשלום.

שירותי דיווח יצוג והחזרי מס

יצוג ודיווח מלא

הצג

יצוג משני - דיווח רק עבור קריפטו

הצג

*תשלום עבור הצהרת הון משולם בנפרד, בהתאם למורכבות. טיפול בקריפטו בהצהרת הון כלול ביצוג משני.
** שירותים מורחבים – שירותים אלה מהווים הרחבה של שירותי יצוג (כגון: דיוני שומה, תכנוני מס, ביקורת מס הכנסה, תשלומי מס בקריפטו, אישורים בנקאיים וכו') ומתומחרים בהתאם למורכבות המקרה.

כל המחירים לפני מע"מ ולפי דוח שנתי – (דוח מה-1 בינואר עד ל-31 לדצמבר) לשנה נקובה. במקרים בהם יש צורך בדיווח/תיקון דוחות רטרואקטיבית ליותר משנתיים עקבות תינתן הנחה בכפוף לשיקול דעת החברה.