חוות דעת משפטית ובטיקוין: לפעמים יצירתיות עשויה להיות דווקא לרעתכם

שתף

tax-legal-option.webp
הכלי החשוב של חוות דעת משפטית עשוי לסייע לכם במקרים ספציפיים, אך בסיס הדיווח לרשות המיסים צריך להיעשות באופן בו לא יוכלו לתקוף אתכם, ועליו להתבסס על מתודולגיות מקובלות בתחום, כמו אלו שעומדות בבסיס הדו"חות של BloxTax.

הכלי החשוב של חוות דעת משפטית עשוי לסייע לכם במקרים ספציפיים, אך בסיס הדיווח לרשות המיסים צריך להיעשות באופן בו לא יוכלו לתקוף אתכם, ועליו להתבסס על מתודולגיות מקובלות בתחום, כמו אלו שעומדות בבסיס הדו"חות של BloxTax

ד' (שם בדוי), משקיע פעיל במטבעות דיגיטליים, מתחיל בימים אלו להיערך לסוף שנה ולדווח לרשות המסים על פעילותו במטבעות דיגיטליים. הוא שיחזר ואסף אסמכתאות על הפעולות שביצע במהלך השנה. בנוסף, לדעתו ולמרות עמדת רשות המסים, הוא כלל לא צריך לשלם מס – למרות שהרוויח סכום נאה בשנה החולפת. חבר אמר לו שאפשר בעזרת חוות דעת משפטית, , להתחמק מתשלום מס. ד' מתלבט עם אכן כך הדבר.

חוות דעת משפטית, החתומה על ידי עורך דין, אכן יכולה להיות מסמך חשוב בתהליך מול רשות המסים. אולם, גם לחוות דעת משפטית ישנן מגבלות, וניתן בוודאות לומר כי היא יכולה לשמש כלי לגיטימי לדיון עם רשות המסים, אך קשה לראות אותה מצליחה להגן על מקרים של העלמה או התחמקות מתשלום מס.

הבסיס: גילוי ודיווח

לפי חוזר של רשות המסים ועמדה של בנק ישראל ורשות ניירות ערך, רווחים מפעילות במטבעות דיגיטליים חייבים במס רווחי הון. אם הפעילות במטבעות דיגיטליים היא עיקר הכנסתו של המשקיע, ייתכן והוא ימוסה במס הכנסה, שגבוה יותר ממס רווחי ההון. רשות המסים אף פרסמה עמדה לגבי מהם פעילויות שמהן נוצר רווח חייב במס. בנוסף, על המשקיעים במטבעות דיגיטליים חלה חובת גילוי ודיווח לרשות המסים על הפעילות שביצעו.

כבסיס לדיווח לרשות המסים יש לאסוף את כל הפעולות שבוצעו ולהכין דו"ח פעילות מלא, דבר שמתגלה פעמים רבות כמאוד מורכב. המערכות BloxTax יודעת לתעד את כל הפעולות שהתבצעו בזירות המסחר המרכזיות. כך, ניתן לשחזר את כל הפעילות, ולספק לרשות המסים דיווח מלא ושקוף. בשלב הבא, על בסיס דו"ח הפעילות המלא, יש להכין דו"ח ובו מפורט חישוב של רווח והפסד שנתי. עם דו"חות אלו ניגשים לרשות המסים.

בשלב הדיונים מול רשות המסים ניתן להעלות טענות שונות: ניתן לטעון כי למרות שרשות המסים דורשת חישוב רווח בצורה מסויימת, במקרה הספציפי של המדווח יש הצדקה לעשות זאת בצורה אחרת, צורה שמובילה לכך שאין באותה שנה רווח בר מיסוי. ניתן לטעון כי למרות עמדת רשות המסים, המקרה הספציפי של המדווח שונה – ולכן לא חלה עליו חובת מיסוי.

טענות כגון אלו חייבות להיות מגובות בחוות דעת משפטית חתומה על ידי עורך דין. חוות דעת כזו תגן על המדווח בעתיד מפני חשיפה פלילית, במידה ויתברר כי הרשות לא מקבלת את עמדתו והיה עליו לשלם מס.

חרב פיפיות

עם זאת, גם לחוות דעת משפטית יש מגבלות רבות. חוות דעת יצירתיות מידי נפסלות: בעוד שלכל אחד ואחד מאיתנו יש זכות לתכנון מס לגיטימי להפחתת חבות המס שלו, ישנו קו דק שמפריד בין תכנון מס לגיטימי, לבין פעילות מלאכותית שנועדה בראש ובראשונה להתחמק מתשלום מסים, ללא כל הצדקה עסקית. על פעילות מהסוג השני אף חוות דעת משפטית לא תוכל להגן.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי הסתמכות על חוות דעת משפטית עשויה להוביל לחוסר ודאות, שכן ניתן לתקוף חוות דעת משפטית שבע שנים אחורה (לאחר הגשת הדוחות), ככל שרשות המסים תגיע למסקנה כי העמדה המשפטית לא מקובלת עליה. חיסרון נוסף הוא העלויות: עלות חוות הדעת המשפטית מתווספת לעלויות רו"ח והיא איננה תחליף לסיוע בייצוג בהליך על ידי רואה חשבון.

לכן, הסתמכות על חוות דעת משפטית בדיווחים שוטפים לרשות צריכה להיעשות במקומות שבהם יש הצדקה עניינית אמיתית לכך: מקרה בו הפעילות של העסק ייחודית, ולא מקרה בו תוקפים את עמדת הרשות לגבי אופן חישוב הרווחים וחובות המיסוי באופן כללי.

דו"חות שכוללים את כל דרישות הגילוי

הדו"חות שדורשת רשות המסים, במבנה בו BloxTax מפיקה אותם, הפכו לדו"חות בסיסיים בהתנהלות מול רשות המסים בכל הקשור לפעילות בקריפטו, כיוון שהם מכסים את כל דרישות הגילוי, וערוכים בצורה בה גם רשות המסים וגם רו"ח המלווה את התהליך, יכולים להבין את טיב הפעילות בצורה כוללת ומקיפה.

דו"חות שהופקו בעזרת המערכת אינם מצריכים גיבוי של חוות דעת משפטית, כיוון שהמתודולגיה שבבסיסם היא בהתאם להוראות רשות המסים. מצוידים בדוחות אלו, קל יותר להתמודד עם דרישות וטענות רשות המסים לגבי חובות מיסוי, בהמשך התהליך מולה, ולשמור את הצורך בחוות דעת משפטית – למקומות בהם היא באמת נדרשת באופן ענייני.

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם