מטבעות דיגיטליים: 15 כללי הזהב למסחר חוקי ובטוח

שתף

cryptocurrency-trading-tips.webp
במסחר באמצעות מטבעות דיגיטליים למשקיע יש אחריות רבה לעמידה בהוראות המיסוי והרגולציה. בכדי לסייע לכם להימנע מטעויות קריטיות ולנהל מסחר בטוח שעומד בהוראות החוק, יצרנו לכם רשימה בסיסית להתנהלות נכונה בעולם המטבעות הדיגיטליים.

במסחר באמצעות מטבעות דיגיטליים למשקיע יש אחריות רבה לעמידה בהוראות המיסוי והרגולציה. בכדי לסייע לכם להימנע מטעויות קריטיות ולנהל מסחר בטוח שעומד בהוראות החוק, יצרנו לכם רשימה בסיסית להתנהלות נכונה בעולם המטבעות הדיגיטליים.


הכותבים:
תומר רביד, מנכ"ל בלוקס טקס ישראל
רו"ח עו"ד גיא רשטיק, שותף, מנהל מחלקת מיסוי תאגידים BDO
רו"ח עדי שלום, שותף, מנהל מחלקת מיסוי פרט באשכול המיסים BDO
תומר ניב, מנהל הפיתוח העסקי ביטס אוף גולד

אמ;לקבמסחר באמצעות מטבעות דיגיטליים למשקיע יש אחריות רבה לעמידה בהוראות המיסוי והרגולציה. בכדי לסייע לכם להימנע מטעויות קריטיות ולנהל מסחר בטוח שעומד בהוראות החוק, יצרנו לכם רשימה בסיסית להתנהלות נכונה בעולם המטבעות הדיגיטליים.

תיעוד: הקפידו על תיעוד הפעילות באופן שוטף ומסודר, בכלל זה קבלות של כלל הפעולות, תיעוד פרטי העברות לאדם אחר או בין הארנקים שלכם, הלוואות שניתנו באמצעות מטבעות דיגיטליים, והשתתפות ב-ICO's. מומלץ לייצא מידע גם מהבורסה הרלוונטית באופן קבוע, אחת לרבעון, וכן לשמור את כל הנתונים במקום מוגדר.

מסחר בטוח: בכל הנוגע למסחר בטוח באמצעות מטבעות דיגיטליים, חשוב לבדוק את זהות הגופים והתנהלותם. בארץ, חשוב להקפיד על רכישה מחברות רשומות בלבד, ובזירות מסחר בחו"ל חשוב לוודא שמתנהל תהליך רישום מסודר. כמו כן, כדאי לקבל הדרכה ספציפית ממומחה לפני רכישת מטבעות דיגיטליים, ולהימנע מביצוע עסקאות עם אנשים פרטיים במזומן.

חוק ורגולציה: בכדי להבטיח עמידה בהוראות הרגולציה ולהימנע מחבויות מס גבוהות או בלתי צפויות, חשוב להיוועץ עם מומחה מס ולבחון השלכות מיסוי עבור פעולות ספציפיות, כמו ביצוע עסקה עם מכר. נדגיש כי פעילות באמצעות מטבעות דיגיטליים חייבת בדיווח מלא לרשויות המס ויש להקפיד על כך.

מטבעות דיגיטליים: היתרון שהוא גם חסרון

אחד היתרונות העיקריים של מטבעות דיגיטליים הוא הוויתור על מתווכים פיננסים (כמו בנקים וחברות אשראי) שמאפשר התנהלות ישירה בין המשתמשים השונים במטבע. אולם יתרון זה מלווה גם בחסרונות: אם בעולם הישן הבנק היה אחראי למילוי הוראות רגולציה – כמו הוראות איסור הלבנת הון, הוראות מיסוי שונות, וכו'; בעולם המטבעות הדיגיטליים ישנה אחריות רבה יותר על המשקיע לעמידה בהוראות אלו.

על מנת להימנע מטעויות קריטיות, לפניכם רשימה בסיסית להתנהלות נכונה בעולם זה. הכירו את כללי ה"עשה" ו"אל תעשה" למסחר באמצעות מטבעות דיגיטליים, באופן שיבטיח לכם מסחר בטוח ועמידה בהוראות החוק.

תיעוד הפעילות

תיעוד הפעילות בעולם המטבעות הדיגיטליים חשוב מאוד. הוא ישמש אתכם בעת הפעילות מול גורמים להם צריך לתת דין וחשבון על הפעילות, כגון רשויות המס, וכן כהוכחה למקור הכספים בעת פעילות מול הבנק, שנדרש למידע זה על מנת לעמוד בדרישות איסור הלבנת הון שחלות עליו.

1. שמרו תיעוד וקבלות של כלל הפעולות
מומלץ לשמור תיעוד וקבלות של כלל הפעולות שביצעתם באמצעות מטבעות קריפטוגרפים. בין הדברים שמומלץ לשמור: תיעוד עסקאות מול גופים שונים; מידע על העברות בנקאיות לחלפנים, בורסות או נותני שירות; ותיעוד על עסקאות הנעשות בכרטיסי חיוב ((Debit. כמו כן, מומלץ לשמור תיעוד על הכנסות הנובעות מכריית מטבעות דיגיטליים, כולל שמירת חוזי הכרייה בענן עצמם.

2. הקפידו לתעד פרטי העברות
בעת העברת מטבעות לאדם אחר חשוב לתעד את פרטי התמורה, ומה היה ערך המטבע עליו הסכמתם בזמן ביצוע העסקה.

3. תעדו פרטי הלוואות
תעדו הלוואות שניתנות באמצעות מטבעות קריפטוגרפים (גם אם לא מדובר במכירה) ובכלל זה את תנאי ההלוואה ואת הרווח שנוצר ממנה.

4. שמרו תיעוד השתתפות ב- ICO
שמרו תיעוד על השתתפות ב- ICO (הקצאת מטבעות דיגיטליים – אסימונים). התיעוד צריך לכלול את כל פרטי העסקה, למשל: באיזה מטבע התבצע התשלום וכמה מטבעות התקבלו בתמורה.

5. שמרו מידע גם על העברות בין הארנקים הפרטיים
למשתמשים עם מספר ארנקים מומלץ לשמור מידע על פעולות העברה בין הארנקים הפרטיים. בהקשר זה, יש לציין ליד כל העברה האם נעשתה לארנק אחר שברשותם, או לאדם אחר. מומלץ גם לשמור במקום מרוכז את כל הכתובות של הארנקים שלכם (כתובות ציבוריות). הכתובת תאפשר לעקוב אחרי כל הפעולות שהתבצעו בעבר, גם אם הארנק אבד.

6. שמרו את המידע
את תיעוד הפעולות שבוצעו באמצעות מטבעות דיגיטליים כדאי לשמור באימייל, לרשום במסמך או לרכז בטבלת נתונים ייעודית.

7. הוציאו מידע היסטורי
אחת לרבעון, מומלץ לייצא מידע היסטורי על הפעולות המתבצעות בבורסה בה המשתמש סוחר. בהקשר זה, חשוב לדעת כי ישנן בורסות שלא שומרות מידע מעבר ל-3 חודשים. לכן, יש להקפיד להוציא את המידע באופן שוטף. בכל בורסה ניתן לייצא את המידע לקובץ בפורמט CSV.

כללי מסחר בטוח

זהות הגופים מולם מתנהלת הפעילות, אופן הציות שלהם להוראות החוק, הבקרה וההתנהלות שלהם חשובים מאוד כדי לדעת שכלל הפעילות נעשית בהתאם להוראות החוק.

8. רכשו מטבעות דיגיטליים רק מחברות רשומות
בישראל מומלץ לרכוש מטבעות דיגיטליים מברוקרים שהם חברות רשומות, בעלות רישיון "נותן שירותי מטבע" מטעם משרד האוצר. ניתן לאתר את החברות בעלות הרישיון במאגר נותני שירותי המטבע. חברות אלו מפוקחות על ידי משרד האוצר ומשרד המשפטים ופעילותן מתועדת ומסודרת. בין החברות המפוקחות בישראל ניתן למנות את חברת Bits of Gold.

9. קבלו הדרכה מסודרת מאנשי מקצוע
לפני רכישת מטבעות דיגיטליים, מומלץ לקבל הדרכה מסודרת מאנשי מקצוע אודות המטבעות אותם מעוניינים לרכוש. משנרכשו, הקפידו לשמור את המטבעות הדיגיטליים בארנק דיגיטלי מאובטח ומוצפן. בהקשר זה, יש לשים לב להבדל בין מסחר בבורסה בה המטבע הדיגיטלי שמור בארנק הבורסה, לבין מסחר מול ברוקר, בו אתם מקבלים את המטבע הדיגיטלי לארנק הדיגיטלי הפרטי שלכם.

10. גם בחו"ל: הקפידו על רישום מסודר
במידה ובחרתם לסחור בזירת מסחר בחו״ל, מומלץ לעשות זאת בזירת מסחר עם תהליך רישום מסודר, אשר מספקת תיעוד ומבצעת הליך זיהוי לקוח לצרכי רגולציית איסור הלבנות הון. בנוסף, בטרם הפקדת הכסף והמסחר בזירה, רצוי לוודא שזירת המסחר בחו״ל מאפשרת משיכת כספים לישראל.

11. הימנעו מעסקאות עם אנשים פרטיים במזומן
מומלץ להימנע מביצוע פעולות מכירה וקניה של מטבעות דיגיטליים מאנשים פרטיים במזומן, מאחר ובפעולות אלו גובר הסיכון להונאה. על כן, העדיפו לבצע פעולות בבורסות או בחברות רשומות על מנת לאפשר תיעוד מסודר. אם בחרתם לבצע פעולה מול אדם פרטי, מומלץ לבצע העברה בנקאית, לשמור את מספר האסמכתא של ההעברה וכן לשמור את מספר הטרנזקציה על הבלוקצ'יין .

עמידה בהוראות חוק ורגולציה

הרגולציה שחלה על עולם המטבעות הדיגיטליים נמצאת עדיין בתהליך התהוות ומשתנה תדיר, וחשוב להיוועץ עם אנשי מקצוע, על מנת להבין עד תום את החובות שחלות עליכם, ולפעול על פיהן

12. התייעצו עם מומחי מס
לסוחרים באופן אקטיבי ותכוף, מומלץ להיוועץ עם מומחה לגבי השלכות המיסוי הנובעות מכך.

בינואר 2017 הסדירה רשות המיסים את הוראות המס על הפעילות במטבעות דיגיטליים, באמצעות פרסום טיוטת חוזר מקצועי. עמדת רשות המיסים היא כי כלל המטבעות הם "נכס", והרווח ממכירתם הוא הכנסה החייבת במס רווחי הון בשיעור של 25%. עמדה זו גם גוררת חובת דיווח על הפעילות לפקיד השומה, בין אם במסגרת דיווח על רווח הון/פעילות עסקית ובין אם כעמדה חייבת בדיווח במקרים מסוימים. עם זאת, חשוב לשים לב שמי שעוסק במכירת או בכריית מטבעות דיגיטליים המגיעים לכדי פעילות עסקית, יחויב בגין הרווחים שינבעו לו מהפעילות במס שולי אשר בתוספת מס יסף (מס של 3% על הכנסה מעל לכ640 אלף ש"ח) וביטוח לאומי יכול להגיע עד ל-50% מס. כמו כן, ייתכן שהכנסותיו של מי שעוסק במכירת מטבעות דיגיטליים יהיו חייבות גם במע"מ.

13. בדקו השלכות מס ספציפיות
היוועצות עם מומחים בכל הקשור להשלכות המס חשובה גם בשל שלל הנחיות פרטניות של רשות המיסים לגבי הפעילות. כך, למשל, נקבע שעסקת חליפין של מטבעות דיגיטליים חייבת במס רווח הון או מס שולי, לפי העניין. עוד נקבע שלפעילות ICO (ובכלל זה להנפקת אסימונים למשקיעים, לקוחות או לעובדי חברה), יש השלכות מס.

14. בחנו השלכות לפני ביצוע פעולות לחבר או מכר
לא מומלץ לבצע פעולות קניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים בשביל חבר, בן משפחה, או כל מכר אחר, לפני בחינת ההשלכות המשפטיות והשלכות המיסוי של הפעולות. במקרים אלו יש להיוועץ עם אנשי מקצוע טרם ביצוע הפעולה, על מנת לפעול רק במסגרת החוק.

15. הקפידו על הדיווח לרשויות המס
יש לדווח על הפעילות במטבעות דיגיטליים לרשויות המס – בזמן, כחוק ובאופן מלא. בעניין זה, המומחים והטכנולוגיה של BloxTax יוכלו להעניק למשקיע את כל הנדרש לו להתנהלות יעילה ואפקטיבית מול הרשויות.

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם