מטבעות קריפטוגרפיים והצהרת הון

שתף

crypto-and-financial-statements--1---1-.webp
הצהרת הון היא אחד הכלים היעילים ביותר בהם משתמשת רשות המסים כדי לאתר רווחים שאינם מדווחים כנדרש בחוק. ההצהרה, שאמורה לכלול את כל נכסיו והתחייבויותיו של המצהיר, מתייחסת כמובן גם למטבעות קריפטוגרפיים. במאמר זה נסביר כיצד יש לדווח על פעילות קריפטו במסגרת הצהרת הון.

הצהרת הון היא אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשותה של רשות המסים בבואה לאתר רווחים שאינם מדווחים. במסגרת הצהרת ההון מוסר המצהיר פירוט על כלל נכסיו והתחייבויותיו, לרבות נדל"ן, זכויות בנכסים, תכולת דירה, תכשיטים וחפצי ערך, כלי רכב, תוכניות חסכון, קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניירות ערך, מזומנים, הלוואות וכמובן גם מטבעות קריפטוגרפיים.

הזכויות על כל אחד ואחד מסוגי הנכסים, כמו גם ערכם השקלי, מאומתים בעזרת המסמכים הרלוונטיים, כגון נסחי טאבו, רשיונות רכב, אישורי בנקים ודוחות יתרות נכסים.

על פי חוק רשאית רשות המסים לדרוש הצהרת הון מכל תושב ישראלי. דרישה זו אינה חריגה והרשות אינה צריכה לנמק אותה. לרוב הרשות מבקשת הצהרת הון ממי שהגישו דוח שנתי, וזאת בתום שנה מהגשת הדוח הראשון. אחת למספר שנים מבקשת הרשות מהנישומים הצהרת הון נוספת. בעלי עסקים עצמאיים, בעלי חברות ואנשים בעלי הכנסה גבוהה נדרשים להגיש הצהרת אחת לכחמש שנים.

הצהרת ההון נחשבת לנקודת האפס שבה מתקבלת תמונת מצב בנוגע לשווי נכסיו של המצהיר. לאורך השנים רשות המסים בוחנת את דיווחי המס השונים של המצהיר ביחס לאותה נקודת אפס (כלומר ביחס להצהרת ההון), וזאת במטרה לאתר סתירות (במידה ויש) בין ההצהרה לבין הדיווחים, אשר עשויות להעיד על רווחי הון שאינם מדווחים.

הצהרת הון וקריפטו

כאמור, הצהרת הון נוגעת לכלל נכסיו של המצהיר, לרבות מטבעות קריפטוגרפים. נדגים את חשיבות הדיוק בדיווח באמצעות הדוגמה שלהלן.

נניח כי אבי הוא משקיע קריפטו אשר נדרש להגיש הצהרת הון לשנת 2017. בהצהרה זו הוא דיווח כי הוא מחזיק בנכסים הבאים:

  1. 10,000 ₪ בחשבון הבנק.
  2. מטבעות דיגיטליים בעלות של 10,000 ₪.

חמש שנים לאחר שהגיש את הצהרת ההון הנ"ל פנתה רשות המיסים אל אבי בדרישה להגיש הצהרת הון נוספת לשנת 2022. בהצהרה זו דיווח אבי כי הוא מחזיק בנכסים הבאים:

  1. 1 מיליון ₪ בחשבון הבנק.
  2. 1 מיליון ₪ במטבעות דיגיטליים.

נתונים אלו וההשוואה בין הצהרת ההון הראשונה לשנייה הבהירו לפקיד השומה כי בין השנים 2017-2022 אבי הצליח לחסוך קרוב ל-2 מיליון ₪ (אחרי הוצאות מחיה).

בדיקה של דיווחי המס השנתיים של אבי העלתה כי בין השנים 2017-2022 הוא דיווח על רווח של 1 מיליון ₪ משכר ועוד 0.5 מיליון ₪ מהשקעה במטבעות דיגיטליים, כך שמבחינת פקיד השומה אבי לא דיווח על רווחים של מעל 0.5 מיליון ₪, ככל הנראה מהשקעותיו במטבעות דיגיטליים. לאור זאת פונה פקיד השומה אל אבי בדרישה שיספק הסבר לכך. במידה וההסבר לא יניח את דעתו של פקיד השומה, אבי יידרש לשלם מס על אותו פער לא מוסבר. יתכן כי אבי לא דיווח כראוי על רווחיו מהשקעותיו במטבעות דיגיטליים או לחלופין שגה בהצגת עלות הבסיס של יתרת המטבעות הדיגיטליים שהוא החזיק בעת מילוי הצהרת ההון.

נדגיש כי מקרה כמו זה המתואר לעיל עלול להוביל לבדיקה מעמיקה מצד רשויות המס וזו עשויה לגרור תוספת מס ואולי אף פתיחת חקירה פלילית כנגד המשקיע בגין העלמת מס.

אופן הגשת הדיווח

כאמור, מטבעות קריפטוגרפים מדווחים בהתאם לעלותם בשקלים או בכל מטבע פיאט אחר. על מנת לחשב את עלות מטבעות הקריפטו מומלץ להיעזר בצוות רואי החשבון של BLOXTAX אשר מפיק, בין השאר, גם דוח יתרות על בסיס עלות עבור הצהרות הון.

במסגרת הצהרת ההון משקיעים במטבעות קריפטוגרפים נדרשים להציג את אחזקותיהם באופן מפורט ככל שניתן, אשר כולל את כמות המטבעות מכל סוג שהמצהיר מחזיק (לא ניתן להסתפק בהצגה מאוחדת של כלל המטבעות), העלות של כל מטבע קריפטוגרפי (בין אם נרכש באמצעות מטבע פיאט ובין אם נרכש באמצעות עסקת המרה ממטבע קריפטוגרפי אחר) וחלקו היחסי של כל מטבע בתיק ההשקעה.

הכנת דוחות רווח והפסד ודוחות יתרות סוף שנה עם חברת BLOXTAX תאפשר לכם לוודא כי בעת הגשת הצהרת הון למס הכנסה לא יהיו דרישות מס נוספות מכם.

הדוח המסכם שמוגש במסגרת הצהרת ההון מעודכן ליום האחרון של שנת המס אליה מתייחסת ההצהרה.

ניתן אף להסתייע בצוות רואי החשבון של BLOXTAX בדיווחים השנתיים למס הכנסה ובמילוי הצהרת הון.

ניתן להתייעץ איתנו גם באופן אנונימי באמצעות שליחת מייל לכתובת: cpa@bloxtax.co.il או באמצעות שליחת הודעת טלגרם ל: "Tbloxtaxcpa"

נדגיש כי רואי החשבון שלנו, כמו כל רואי החשבון, חייבים בסודיות כלפי לקוחותיהם, וזאת מתוקף תפקידם כרואי חשבון, ואסור להם למסור מידע אודות לקוחותיהם לרשויות המס.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...
השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם