הקשר בין מחיר הביטקוין ומאקרו כלכלה – לא מה שחשבתם

שתף

Bitcoin-and-Macroeconomics.webp
האם אירועים מאקרו כלכליים משפיעים על שווי שוק הקריפטו ומחיר הביטקוין? מחקר של הבנק הפדרלי של ניו יורק בדק השפעת אירועים מאקרו כלכליים על הביטקוין בהשוואה לנכסים כמו מתכות יקרות ומניות. במאמר זה נסקור את ממצאי המחקר, שלפיהם ערך הביטקוין מנותק מההשפעה של חדשות בתחומי המאקרו כלכלה והמדיניות המוניטרית.

מאפייניו של ביטקוין (BTC), המטבע הקריפטוגרפי הראשון ובעל שווי השוק הגדול ביותר בהשוואה לכל שאר המטבעות הקריפטוגרפיים, יצרו תפיסה לפיה מדובר בנכס שהינו חסין בפני אירועים כלכליים גלובליים. יחד עם זאת, עם השנים, ככל שאימוץ המטבע גדל והפך משמעותי יותר, ביטקוין השתרש יותר ויותר במרכיביה של הכלכלה העולמית. כחלק ממגמה זו ניתן היה להבחין עם הזמן בקשר של ביטקוין לשוק המניות האמריקאי ובחציה הראשון של 2022 התקיימה קורלציה בין התנודות במחיר המטבע לבין התנודות במדד ה-S&P 500. על רקע זה נשאלה השאלה האם קשר זה ימשיך להתקיים לאורך זמן, ואם כן, באיזו מידה.

על פי התפיסה הרווחת, ביטקוין מושפע מאירועי מאקרו כלכלה. למשל, תקופות של צמיחה כלכלית וצבירת הון מובילות משקיעים להפנות חלק מההון שלהם לנכסים אלטרנטיביים כמו מטבעות קריפטוגרפים בכלל וביטקוין בפרט. וכמובן שגם ההפך הוא הנכון – תקופות של מיתון וצורך בכסף לשימוש מיידי מובילות לצמצום הדרישה למטבע הדיגיטלי. דוגמה נוספת – ביטקוין נתפס כאמצעי הגנה מפני אינפלציה ולכן עליה באינפלציה יכולה להוביל לעליה באימוץ המטבע וכתוצאה מכך להשפיע על המחיר שלו. מצד שני, תקופות של תנודתיות חריגה במחיר של ביטקוין משפיעות לשלילה על התפיסה שלו כנכס שמשמש כהגנה בפני סיכונים.

שינוי התפיסה הרווחת

מחקר שערך הבנק הפדרלי של ניו יורק (Federal Reserve Bank of New York) ופורסם בחודש שעבר, ביקש לבחון לעומק את הקשר בין ביטקוין לבין סוגים אחרים של נכסים, והוא עשה זאת על ידי בדיקת ההשפעה שיש לחדשות מתחום המאקרו כלכלה על המטבע. המחקר מצא כי בניגוד לסוגי נכסים אחרים, מחיר הביטקוין אינו מושפע מחדשות בתחום, וזאת בניגוד להנחה כי לאירועים מאקרו כלכליים אמורה להיות השפעה על מחירו, גם אם מתייחסים אליו כאל נכס ספקולטיבי בלבד.

הנחת היסוד של המחקר היתה שביטקוין הוא נכס שאין לו ערך פנימי (אינטרינזי) ושהערך הנוכחי שלו תלוי בערך המהוון של המחיר העתידי שלו. מאחר והפער בין הערך הנוכחי והעתידי נגזר משיעורי הריבית בתקופה שבין ההווה לבין נקודת הזמן הרלוונטית בעתיד, הרי שניתן לצפות לכך שביטקוין יגיב לחדשות בתחום המאקרו כלכלה אשר משקפות שינויים בשיעורי הריבית הנוכחיים והעתידיים. במילים אחרות, מנקודת מבט מאקרו כלכלית הגורמים היחידים שאמורים להשפיע על ביטקוין הם שיעור הריבית הנוכחי ושיעור הריבית העתידי.

💡
המחקר הראה כי בניגוד לנכסים כמו זהב, כסף ומדד ה-S&P 500, ביטקוין אינו מגיב לחדשות על שינויים לא צפויים בשיעורי הריבית לטווח קצר.

אלא שהמחקר הראה כי בניגוד לנכסים כמו זהב, כסף ומדד ה-S&P 500, ביטקוין אינו מגיב לחדשות על שינויים לא צפויים בשיעורי הריבית לטווח קצר, וכי התגובה שלו לחדשות על שינויי מדיניות עתידיים אינה משמעותית. למעשה נמצא כי ביטקוין מנותק מההשפעה של חדשות בתחום המאקרו כלכלה למעט כאשר מדובר על חדשות הנוגעות למדד המחירים לצרכן.

קווים מנחים

המחקר התמקד בביטקוין בשל היותו המטבע הקריפטוגרפי הפופולרי ביותר ובשל העובדה שהוא נגיש ונזיל יותר ממטבעות קריפטוגרפים אחרים.

מבחינת משך הזמן, המחקר התייחס לתקופה שבין 2017 ל-2022, גם משום שהמידע הרלוונטי הנוגע לתקופה זו היה זמין יותר לעומת מידע על תקופות קודמות וגם משום שזו התקופה בה ביטקוין הפך להיות נפוץ הרבה יותר והתנודתיות הקשורה אליו הייתה מצומצמת ביחס לימיו הראשונים של המטבע.

המחקר התמקד בבדיקת מחיר הביטקוין בחלון זמן של 30 דקות מרגע פרסומה של ידיעה חדשותית מאקרו כלכלית, וזאת מתוך הנחה כי בפרק הזמן הזה הנתונים המשוחררים לציבור במסגרת הידיעה החדשותית הם קרוב לוודאי היחידים שמשפיעים על השוק. מכאן שבדיקת התגובה של מחירי נכסים בחלון הזמן הקצר סביב פרסום החדשות תאפשר לבודד גורמים משפיעים אחרים.

החדשות שהמחקר התייחס אליהן הן, כאמור, חדשות מאקרו כלכליות והן עוסקות בנושאים כגון אינפלציה, כלכלה אמיתית ומדיניות מוניטרית, לרבות הנושאים הבאים: שכר, נתוני אבטלה, נתונים כלכליים על ייצור תעשייתי, מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני, מצב השוק הקמעונאי, מאזן המסחר, שינויים בקרנות פדרליות ורכישות נכסים בהיקף נרחב, מדד המחירים ליצרן ומדד המחירים לצרכן.

מסקנות לקשר בין ביטקוין למאקרו כלכלה

למרות שאין בנמצא מודל מפותח ושלם לתמחור של ביטקוין, השערת המחקר הייתה כי חדשות בתחום המאקרו כלכלה משפיעות על המחיר של נכסים ספקולטיביים מאחר והן יוצרות תגובתיות למדיניות מוניטרית. נזכיר כי מדיניות מוניטרית היא האמצעי המאפשר לבנק המרכזי לווסת את כמות הכסף במשק ולהשפיע על אמצעי התשלום הנהוגים בו. המחקר הניח כי בשל התלות של ביטקוין בשיעורי הריבית, המדיניות המוניטרית תשפיע על מחיר המטבע מאחר והיא משפיעה על שיעורי הריבית.

המחקר אמנם מצא כי לחדשות הנוגעות ליעד שנקבע לשיעורי הריבית ולחדשות הנוגעות לשינויים במדיניות המוניטרית העתידית אכן יש השפעה משמעותית על מחירים של נכסים כמו מתכות יקרות ומניות, אך כאשר מדובר בביטקוין השפעה זו, על אף שמבחינה אבסולוטית הכיוון שלה שלילי, הינה זניחה.

באותו אופן נמצא כי חדשות בתחום המאקרו כלכלה, ובעיקר חדשות שנחשבות למפתיעות בהשוואה לתחזיות, משפיעות באופן משמעותי על נכסים כמו כסף, זהב ומניות, אך גם להן אין השפעה משמעותית על המחיר של ביטקוין.

נציין כי למרות שהמחקר הציג תוצאות מהימנות ויציבות, עורכיו הדגישו כי עדיין נחוצות ראיות נוספות כדי להעריך באופן מדויק יותר את הקשר בין ביטקוין לבין מרכיביה הבסיסיים של המאקרו כלכלה.

לסיכום

ביטקוין, ומטבעות קריפטוגרפיים ככלל, הם נכסי סיכון. היכולת להעריך את הסיכונים, במיוחד בתחום הקריפטו, דורשת ניסיון רחב והיכרות של עולם ההשקעות. הבנת ההשפעה של אירועים מאקרו כלכליים על שוק הקריפטו ומחיר הביטקוין הינה פרמטר משמעותי בהערכת הסיכונים, אך זהו חלק קטן מעולם ניהול הסיכונים.

נציין כי ל-BLOXTAX יש ניסיון רב בעולם ניהול הסיכונים, במיוחד בתחום הקריפטו, המתבסס על עבודה וליווי של אלפי לקוחות וסיוע בהערכת סיכויים וסיכונים הכרוכים בהשקעותיהם בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים נוספים.

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם