דיווח לרשות המיסים על מטבע וירטואלי/ ביטקוין במסגרת דו"ח 1301 (דיווח שנתי)

שתף

דיווח לרשות המיסים על מטבע וירטואלי/ ביטקוין במסגרת דו"ח 1301 (דיווח שנתי)
למרות הרתיעה מהגשת דיווח שנתי לרשות המסים לבד, למעשה: לא מסובך לעשות זאת כלל וכלל. להלן השאלות הנפוצות שעולות בתהליך הדיווח השנתי (1301) והתשובות שיהפכו את תהליך הדיווח לידידותי וברור.

למרות הרתיעה מהגשת דיווח שנתי לרשות המסים לבד, למעשה: לא מסובך לעשות זאת כלל וכלל. להלן השאלות הנפוצות שעולות בתהליך הדיווח השנתי (1301) והתשובות שיהפכו את תהליך הדיווח לידידותי וברור

רבים מהמשקיעים במטבעות דיגיטליים (ביטקוין/ מטבעות קריפטוגרפים) שנפגשים לראשונה עם עולם המס, נרתעים ממנו. הבירוקרטיה נראית להם מאיימת ומפחידה – ולעיתים שלא בצדק. לפניכם השאלות הנפוצות ביותר בהן תתקלו במהלך הליך הדיווח השנתי לרשות המסים.

מה זה הדיווח הזה בכלל?

הדיווח לרשות המסים הוא דיווח שנתי שמתבצע על גבי טופס 1301 – דו"ח שנתי בו מצהיר אדם על כלל הכנסותיו. ההכנסות יכולות להיות מעבודה (כולל משכורות ששולם עליהן מס), מהשקעות בשוק ההון, מעסק או אפילו הכנסות מהשקעות במטבעות דיגיטליים. ההצהרה צריכה לכלול את כל ההכנסות שהיו במהלך השנה (מהראשון לינואר עד ה-31 בדצמבר). הגשת הדו"ח מאפשרת גם לקבל החזרי מס על גביית מס מופרזת שנעשית על ידי רשות המסים, ומוערכת בכמה מיליארדי שקלים בכל שנה.

מידע בנוגע לבקשה לקבלת החזר מס

מדוע זה רלוונטי למשקיעים במטבעות דיגיטליים?

הרווח מפעילות במטבעות דיגיטליים (ביטקוין/ מטבעות קריפטוגרפים)  הוא רווח החייב במס, ולכן הפעילות שמבצעים המשקיעים במהלך השנה דורשת דיווח. בשנה החולפת, מצאו עצמם משקיעים רבים חבים בהגשת טופס 1301 בעקבות מכתבים ששלחה רשות המסים, בהם דרשה מהם דיווח שנתי. החל מהשנה רשות המסים אף מבהירה על גבי טופס 1301 עצמו, שיש לדווח על אחזקה של מטבעות דיגיטליים (שנקראים בטופס מטבעות וירטואליים), וכותבת מפורשות שיש לדווח על: "הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים" שנעשו בשנת המס. נדגיש כי גם אם משקיע בוחר רו"ח שיבצע את הדיווח עבורו, על רו"ח לשאול ולברר לגבי קיומה של פעילות השקעה במטבעות דיגיטליים.

מה בעצם ההשלכות של ציון הפעילות על גבי הטופס, בנוסף לחובת הדיווח?

יש לכך שתי השלכות:

1. ישנה בהירות לגבי החבות של המשקיעים במטבעות דיגיטליים. החובה מופיעה על הטופס שחור על גבי לבן, ולאור התעלמות של מוסדות ורגולטורים אחרים מנושא המטבעות הדיגיטליים, הבהירות במקרה זה פועלת לטובת המשקיע.

2. רשות המסים הבהירה את עמדתה לגבי רווחים מהמרות מטבע, וכתבה שהם חייבים בדיווח.

ואם לדעתי המרות לא חייבות בדיווח?

הבסיס הוא שיש לציין את כל ההמרות שבוצעו. אולם, בינואר 2018 הודיעה רשות המסים שגם אם אינכם מסכימים עם העמדה לפיה ההמרות חייבות בדיווח ומעדיפים חישוב מס אחר שאינו מכיר בהמרות כאירוע מס, אז לאחר שציינתם את כל ההמרות שבוצעו, הוסיפו נספח ובו פרטו את עמדתכם לגבי החבות במס בגינן. דרך התנהלות זו (דיווח מלא והוספת השגה מנומקת בנספח) נכונה לגבי כל השגה שיש לכם כלפי עמדה שהציגה רשות המסים בנושא מיסוי מטבעות דיגיטליים.

באופן מעשי, איך ממלאים את הטופס?

ראשית יש לאסוף מסמכים הרלוונטיים לדיווח. הרשימה הבסיסית לשכירים כוללת את הטפסים הבאים:

1. טופס 106 מהמעסיק.

2. אם יש לכם השקעות בני"ע בבורסה אז צריך לקבל טופס 867 מהבנק או הברוקר בגין ניכוי מס במקור על ההשקעות.

3. טפסי 1399 לגבי הפעילות שלכם בתחום המטבעות הדיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו).

4.  ישנם זיכויים שאפשר לקבל, למשל על ביטוח חיים, וכדאי לקרוא את ההסברים בחוברת שמספקת רשות המסים בחוברת דע זכויותיך בנושא זה.

הטופס מתחיל בשאלון קצר ויש למלא אותו בצורה נכונה ומלאה. אם ריכזתם את כל המסמכים שלכם בצורה מסודרת, מרבית תהליך מילוי הדו"ח פשוט יחסית, וברוב הטפסים שתאספו יש מידע עזר שמכווין אתכם כיצד למלא את הסעיפים השונים.

ההכנסה העיקרית של מרבית השכירים היא ממשכורת, ולכן הבסיס להתחיל בו הוא טופס 106 אותו מקבל כל שכיר מהמעסיק בסיום שנת מס. בכל 106 קיים פירוט של המשכורת שקיבלנו מהמעסיק, המס שנוכה לנו במקור, ההפרשות שהיו לנו (ביטוח לאומי, קופת גמל, קרן השתלמות וכו') ותאריכי התחלת עבודה וסיום  – למי שסיים לעבוד באותה שנה.

איך משתמשים בטופס 106 לצורך הדיווח?

בטופס 106 יש גם מספרים ליד כל סעיף: המספרים האלה מתאימים למספרים שנמצאים בדו"ח 1301 עצמו (ישנם הסברים בטופס הנמצא בלינק). את הערכים שמופיעים בהם בטופס 106, מעתיקים ל-1301. למשל בטופס 106 יש סעיף משכורת –שסוכם את כלל המשכורת ברוטו שקיבלתם במשך שנת המס, ולידו יהיה את זוג המספרים 172, 158.

איפה זה נמצא בטופס 1301?

בטופס ה-1301 (בעמוד שתיים סעיף ג – "הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים") נמצא סעיף "ממשכורת/ משכר עבודה" ומספרי התאים בסעיף זה הם 172, 158 – שמלמדים שאת הנתון מטופס ה-106 בתאים אלו, מציינים כאן.  בסופו של התהליך יש לצרף את טופס ה-106 שלכם כנספח ל-1301 שלכם.

ומה לגבי הפעילות במטבעות דיגיטליים?

לגבי פעילות ב"מטבע וירטואלי" (ביטקוין) רשות המסים דורשת לצרף לדיווח השנתי גם טופס 1399 (ישנם הסברים בטופס הנמצא בלינק) אותו קיבלתם מבלוקסטקס ובו פירוט על כל הפעולות שביצעתם באותה השנה (מכירה או המרה של מטבעות דיגיטליים), ורווח ההון הנגזר מהן. לגבי מבנה הטופס והסבר על אופן המילוי שלו הרחבנו בפוסט נפרד.

בשורה התחתונה: ככל שיש רווחי הון שמתקבלים מהחישובים בטופס ה-1399, יש לציין אותם בדיווח בטופס ה-1301 תחת סעיף ח – "הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין". חשוב להקפיד לציין את מספר טפסי 1399 אותו אתם מצרפים לדו"ח שלכם: מספר הטפסים בעלי הרווח החיובי יצוין בשדה 54, ומספר הטפסים הכולל (טפסים בהם יש רווח הון חיובי וטפסים בהם יש הפסד), יצוין בשדה 56.

הסיבה שבגללה מצרפים את טפסי ה-1399 על הפעולות שגרמו להפסדים במטבעות דיגיטליים כנספחים לדיווח הכולל ב-1301, היא שניתן לקזז את ההפסד הזה מול רווחי הון אחרים, מני"ע או מנדל"ן למשל. בנוסף, אם לא נוצל ההפסד בשנת המס הזאת ניתן להעבירו שישמש כמגן מס לשנים הבאות.

מה עוד דרוש?

אם יש מקורות הכנסה נוספים, כמו שכר דירה או רווחים ממניות, יש לצרף עוד טפסים ולמלא עוד סעיפים בדו"ח. את כל ההסברים הרלוונטיים לגבי נושאים אלו אפשר לקבל באתר רשות המסים בחוברת דע זכויותיך.

ואם אני עדיין מבולבל?

ברור לנו שמילוי והגשת טופס 1301 יכול להיות מבלבל, ולכן אתם תמיד מוזמנים לפנות לבלוקסטקס. בנוסף, ישנם ימי הדרכה בנושא וימים פתוחים בהם הרשות עוזרת למלא את הטופס עצמאית.

אפשר שמישהו יעשה זאת עבורי?

גם בתהליך מילוי הדו"ח וגם בתהליך הדיון מול רשות המסים אפשר להיעזר במייצג, שתפקידו לעמוד מול רשות המסים בשבילכם ולהסביר את עמדתכם. כדאי להיעזר במייצג, למשל, במקרים בהם אתם חולקים על עמדת רשות המסים, וזקוקים לאיש מקצוע שיציג טיעון מסודר בנושא.

המייצג יכול להיות רו"ח, אולם על מנת להגיש דו"חות לרשות המסים אין חובה להיעזר ברו"ח. למעשה, שכירים להם פעילות לא גבוהה במטבעות דיגיטליים, יכולים למצוא דרכים זולות יותר להכנת דו"חות אלו, ולהגישם באופן עצמאי, אם החלטתם לעשות זאת באופן עצמאי ואתם עדיין זקוקים לעזרה ,אתם תמיד מוזמנים לפנות לבלוקסטקס.

צריך לזכור שבכל הנוגע למטבעות דיגיטליים, האתגר הוא התחקות אחרי הפעולות שבוצעו במהלך השנה בזירות המסחר השונות, וחישוב הרווח באופן אותו דורשת רשות המסים. Bloxtax מבצעת שירות זה ומפיקה דו"חות כפי שנדרש על ידי הרשות, ובכך הליך הדיווח הופך להיות פשוט, זול ויעיל.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...
הכרה בהפסדי קריפטו כתוצאה מגניבות, הונאות ופריצות
פריצות, גניבות והונאות הן עניין שכיח בעולם המטבעות הקריפטוגרפים והן גורמות להפסדים ניכרים למשתמשים ומשקיעים. כדי שמס הכנסה יכיר בה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם