נתיב הכסף: הדרך לאישור הפקדות כספים שמקורם בביטקוין

שתף

Bitcoin-money-trail.webp
על אף חששותיהם של הבנקים מכספים שמקורם במטבעות קריפטוגרפים, הם אינם יכולים לסרב לקבלם באופן גורף. על מנת לאפשר לבעלי ההון להפקיד את כספיהם באופן שלא יהוו סיכון עבור הבנק ועבירה על צו איסור הלבנת הון, הבנקים מאשרים הפקדת כספים באמצעות מדיניות ניהול סיכונים קפדנית.

כתבה שלישית בסדרה.

ניסתם להפקיד כספים לבנק מחלפנים/ זירות מסחר של המטבעות קריפטוגרפים והבנק ביקש מכם מגוון רחב של מסמכים ואישורים (נספח ח', אישור דיווח מס וכו')? הבנקים עורכים מגוון בדיקות אשר תפקידן לוודא כי אכן הכספים עומדים במדיניות הבנק ולשם כך הם בודקים את הגופים והמקורות בהם הכסף עבר לאורך הדרך. תהליך זה מכונה "נתיב הכסף" או "נתיב ההתעשרות".

לכן על מנת שבעלי הון יוכלו להפקיד את הכספים שהרוויחו ממטבעות קריפטוגרפיים עליהם להתנהל באופן חוקי ושקוף לאורך כל הדרך על מנת שבבואם להפקיד את הכספים יוכלו להציג לבנק את הנתיב המלא שהכסף שלהם עשה.

מהי חשיבותה של מדיניות הסיכונים עבור הבנקים כשמדובר בהפקדת כספים שמקורם בקריפטו?

בעשור האחרון קיימת מגמה כלל עולמית של שינוי כללי הרגולציה והפיקוח על חשבונות לקוחות בבנקים. מגמה זו נועדה להילחם בתופעות של העלמות מס, עבירות מסוג הלבנת הון ומימון טרור. מגמה זו קיימת גם בישראל ומחילה על הבנקים שלל חוקים ותקנות האוסרים על הפקדת כספים החשודים בהלבנת הון ובמימון טרור. האחריות הגדולה המוטלת על הבנקים גרמה להם לגבש מדיניות ניהול סיכונים אשר כוללת מגוון פעולות שכל מטרתן היא להוכיח את כשירותם של הכספים המופקדים אצלם על מנת שלא יעברו על חוק איסור הלבנת הון אשר כרוך בקנסות כבדים ובפגיעה משמעותית במוניטין של הבנק. חלק ממדיניות ניהול הסיכונים של הבנק הינו נתיב הכסף אשר משקף לבנק את הנתיב המלא שהכסף עשה ואת כשירותו.

מהו נתיב הכסף?

להיסטוריה של הכסף ישנה חשיבות עצומה על החלטת הבנק בנוגע לאישור ההפקדה או לסירובה.

לצורך העניין – בשנת 2017 אדם משך מחשבונו אלף דולר והעביר לגוף מפוקח עבור רכישת ביטקוין. אם היום אותו משקיע מעוניין להפקיד לחשבונו 50,000 דולר שהרוויח בעקבות העלייה המטאורית של ערך הביטקוין, הוא עשוי להידרש להציג לבנק את הנתיב שהכסף  – מהיכן נרכשו המטבעות הקריפטוגרפים, להיכן הופקדו ואיזה מסחר (ככל שהיה כזה) נעשה במטבעות אלה.

בנקודה זו בעל החשבון עשוי לגלות כי הרווח האדיר שעשה בתקופה זו, לא יכול לנוח בחשבון הבנק שלו ובשום חשבון בנק אחר בארץ מבלי שיוכיח קודם את מקורותיו.

הסבר על עליית ערך ההשקעה בתקופה המדוברת אינו מספק את הבנק ועל הלקוח להסביר ולהוכיח כיצד ההשקעה שברשותו העלתה את ערכה לאורך ציר הזמן – ממי רכש את אותו ביטקוין, האם יש ברשותו חשבונית ומסמכים המוכיחים את הרכישה ולמי הוא מכר אותו ברווח. כל פעולה שנעשתה לאורך השנים צריכה להיות מגובה במסמכים והוכחות אשר מתארות לבנק את הנתיב שהכסף והמטבעות הקריפטוגרפים עברו.

אלו צעדים דרושים להוכחת נתיב הכסף?

בנקים לא אוהבים אנונימיות ובזירה של המטבעות המבוזרים, אנונימיות היא חלק משמעותי מהמשחק. במקום שיש אנונימיות, אין לבנקים ודאות לגביי מקורותיו של הכסף. משום כך הבנק מעדיף כספים שעברו אצל גופים המקיימים נוהל "הכר את הלקוח" (Know Your Customer ובקיצור -KYC). על פי נוהל זה הבנקים מאפשרים הפקדות של כספים שעברו אצל גופים מפוקחים שאינם סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים תחת מעטה של אנונימיות.

שמירת אסמכתאות, תיעודים וקבלות

על מנת להוכיח את הנתיב המלא של הכסף, הבנק דורש הצגת אסמכתאות, תיעודים וקבלות מכל פעולה של מכירה או קניה של מטבעות וכן מעלייה בשווי המטבעות והפעילות בארנקים. מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מצרכיה הוכחות המגובות במסמכים כך שיוכל לבחון את הנתיב בו כספיו של בעל ההון עבר מרגע שיצא לראשונה מחשבון הבנק ועד הבקשה להפקדה של הרווחים. עבור הבנק זהו תנאי המוכיח את כשירותם של הכספים ומסיר את הסיכון הכרוך בהפקדתם.

דיווח לרשות המס

ככל רווח שנוצר כתוצאה מהשקעה או מסחר, כך גם על רווחים שנוצרים ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים חלה חובת תשלום מס רווחי הון.

אחת הדרישות הבסיסיות של הבנקים לשם הפקדת כספים, הינו דיווח מס. הבנקים מחויבים על פי חוק להפקיד אצלם כספים שדווחו במס כנדרש בחוק ולא הם מסתכנים בקנסות כבדים ובסיוע להלבנת הון. משום שמוטלת עליהם אחריות גדולה בעניין, הבנקים מעניקים "כרטיס כניסה" אך ורק לכספים שדווחו לרשות המס.

מעורבותו של גורם חיצוני מאושר כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים של הבנק

כאשר הבנקים עומדים סיכון הכרוך במהימנות כספי בעל ההון, אחד הנהלים בהם הבנק פועל על מנת להסיר את הסיכון הוא באמצעות הפניית בעל ההון לבחינה וקבלת אישור מגורם מקצועי מאושר ובעל מומחיות בתחום (גורמים אלה מחזיקים באישור מהבנק עצמו לחתום על הנספח ולאשר הנתיב הכסף). האישור ניתן באמצעות חתימה על נספח ח' אשר מספק לבנק התחייבות על מגוון פרמטרים בהם: דיווח לרשויות המס בישראל, התחייבות שבעל ההון התנהל רק מול גופים מפוקחים בארץ ובחו"ל, שלא נעשו בארנקים תנועות מול גופים שאינם מבצעים נוהל "הכר את הלקוח" ושהכסף עבר באופן חוקי לאורך כל הדרך.

במקרים אלו מנכ"ל בלוקסטקס מהווה גורם מקצועי מאושר ע"י הבנקים לחתום על נספח ח' ולספק אישורים מתאימים וחוות דעת נלוות המאשרות את נתיב הכסף.

חשוב לדעת! אישור הגורם החיצוני עבור הבנק אינו מהווה חוות דעת משפטית (אין צורך  בחוות דעת משפטית אם הפעילות חוקית). האישור הוא אישור מקצועי בנוגע לאופי הפעילות. הבנק מאשר בצורה פרטנית את הגופים היכולים לחתום על אישור זה.

תמיד יש פתרון

הוכחת נתיב הכסף שמקורו בביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים מהווה גורם משמעותי במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק ומסייעת בהוכחת כשירותם של הכספים. מדיניות ניהול הסיכונים כוללת מגוון קריטריונים וכללים ובמקרים רבים אינה חלה על הפקדות של סכומים קטנים.

ככל שהמשקיעים מקפידים לפעול לאורך הדרך מול גופים מפוקחים ומהימנים, כך הבנק מסתכן פחות ומאפשר את הפקדת הכספים באופן פשוט יותר. לעומת זאת כאשר ישנם חורים במעגל הכסף או כאשר מעורבים סוחרים או גופים אנונימיים בנתיב ההתעשרות של בעל ההון, אז עניין הופך למורכב הרבה יותר ומצריך פתרונות מיוחדים אשר עלולים לעלות בזמן יקר ובהמון כסף.

כתבות נוספות בתחום:

הצהרת גורם מומחה – התנאי להפקדת כסף שמקורו בפעילות קריפטו, בחשבון הבנק
ההתעוררות בשוק הקריפטו שבה ומעלה את שאלת ההפקדה בבנק של כספים שמקורם בפעילות במטבעות דיגיטליים. תנאי הכרחי לאישור ההפקדה הוא הצהרה...
KYC – קו ההגנה הראשון של המסחר בקריפטו
עקב אכילס של השימוש במטבעות דיגיטליים, אשר הופך אותם למועדים לפורענות בכל הקשור למקרים של הונאות, הלבנת הון ומימון טרור, מאלץ בורס...
bank-run-and-crypto.webp
קריסתם של בנקים גדולים בארה"ב לפני מספר חודשים, וביניהם הבנק האמריקאי השני בגודלו שקרס אי פעם, שבה והעלתה למודעות את תרחיש האימים ...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם