NFT – סוגיות מיסוי וסיכונים רגולטוריים

שתף

DALL-E-2022-09-07-09.53.52---Cryptopunks-NFT-character-filling-tax-forms-in-pixel-art-1.webp
המסחר ב -NFT מזמן לעוסקים בו התמודדות עם מגוון סוגיות הנוגעות לרשויות המס, לרבות הגדרתו של NFT כנכס ולא כמיטלטלין לשימוש אישי (למעט במקרים חריגים), הסיכון להגדרת פעילות המסחר בו כעסק, והקושי להפקיד בבנק כספים שמקורם במסחר ב -NFT. במאמר זה נתאר ונבהיר את האתגרים השונים בתחום.

המסחר ב -NFT מזמן לעוסקים בו התמודדות עם מגוון סוגיות הנוגעות לרשויות המס, לרבות הגדרתו של  NFT כנכס ולא כמיטלטלין לשימוש אישי (למעט במקרים חריגים), הסיכון להגדרת פעילות המסחר בו כעסק, והקושי להפקיד בבנק כספים שמקורם במסחר ב -NFT. במאמר זה נתאר ונבהיר את האתגרים השונים בתחום.

NFT, ראשי תיבות של Non Fungible Token או טוקן ייחודי, כשמו כן הוא – טוקן, כלומר נכס דיגיטלי המתקיים על גבי רשת בלוקצ'יין. בניגוד למטבעות קריפטוגרפיים (דוגמת ביטקוין ואתריום) שיש להם רשתות בלוקצ'יין ייעודיות משלהם, טוקנים מתקיימים על רשתות בלוקצ'יין קיימות.

NFTsהינם ייחודיים במובן זה שלא ניתן להחליף אותם בטוקנים אחרים מאותו סוג. בניגוד לשטר של 100 ₪, למשל, שאותו ניתן להחליף בשטר זהה של 100 ₪, NFT הוא יחיד מסוגו ואין NFT אחר שזהה לו.

בהיותו ייחודי, ה-NFT מהווה אסמכתא לבעלות על נכס דיגיטלי, נכס פיזי או זכויות קניין שונות. NFT הוא קוד אשר יכול להכיל קבצים דיגיטליים של תמונות, קול ווידאו. הוא יכול לייצג נכסים פיזיים כמו עבודות אמנות ונדל"ן והוא יכול לשמש כהוכחה של זהות, למשל כדי להפוך לכרטיס כניסה לאירוע, לכתובת אתר אינטרנט או לשם פרופיל ברשתות חברתיות.

כאמור, NFT הוא נכס דיגיטלי וככזה ניתן לסחור בו באמצעות הפלטפורמות המיועדות לכך.

המסחר ב-NFT מנקודת המבט של מס הכנסה

NFTמוגדר על ידי רשויות המס כנכס ולכן כל מכירה שלו, לרבות המרה שלו בכל טוקן אחר, נחשבת לאירוע מס החייב בדיווח.

על פי הדרישה יש לדווח על המס ולשלם אותו תוך 30 ימים, אך בפועל נהוג לדווח אחת לשנה עד חודש מאי בשנה העוקבת (כך, למשל, רווחי 2021 ידווחו עד מאי 2022). יחד עם זאת ההמלצה היא להתייעץ עם רואה החשבון המייצג על מנת שיבחן את היקף הרווח והפעילות ובהתאם להם אולי יחליט על דיווח חודשי, רבעוני או חצי שנתי.

האם מכירת NFT אכן נחשבת לאירוע מס?

יש הטוענים כי NFT אינו נחשב לנכס והם מנמקים זאת בהגדרתו כמיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידו לשימושו האישי ולכן ככזה הוא פטור ממס רווחי הון בעת מכירה. מס הכנסה עדיין לא החליט בסוגיה זו ונראה כי אם אכן יאשר זאת זה יהיה לאחר בחינה של כל מקרה לגופו ולא באופן גורף. יחד עם זאת חשוב להבהיר כי הנימוק לפיו NFT נחשב למיטלטלין לשימוש אישי עלול להתגלות כחרב פיפיות.

במידה ומכרתם NFT בסכום גבוה יותר מהסכום ששילמתם עבורו, זה כמובן יהיה מאד נוח ומשמח לא לשלם מס על אותה מכירה. אלא שאת אותו נימוק תידרשו ליישם גם במקרים בהם מכרתם את ה-NFTבהפסד או במקרה שה-NFT נגנב.

מכאן שבמידה ומחיר ה-NFT יורד ואתם פועלים על פי תפיסה שלפיה מכירת NFT אינה נחשבת לאירוע מס, הרי שההפסד שלכם לא יוכר לצורך החזר מס.

מי שיטענו כי מכירת NFT אינה נחשבת לאירוע מס וישתמשו בנימוק של מיטלטלין לשימוש אישי יצטרכו להיות עקביים ולהבין כי נימוק זה יהיה תקף גם במקרה של הפסדים.

יש לזכור כי כאשר קונים NFT ומשלמים עליו במטבע קריפטוגרפי דוגמת את'ר, התשלום נחשב למכירה של האת'ר, משום שאנו מקבלים תמורתו את ה-NFT. לכן עצם רכישת NFTבאמצעות את'ר נחשבת לאירוע מס רווחי הון אשר חייב במס של 25% על הרווח שבין מחיר האת'ר כאשר רכשנו את המטבע לבין מחיר המטבע במועד רכישת ה-NFT.

לאור זאת, במידה ובעת קניית ה-NFT מחיר האת'ר היה גבוה יותר מהמחיר בו האת'ר נרכש, הרי שנוצר רווח הון החייב במס. במידה ובעת קניית ה-NFTמחיר האת'ר זהה למחיר בו האת'ר נרכש, הרי שרווח ההון הוא אפס, אך הפעולה עדיין נחשבת לאירוע מס. לבסוף, במידה ובעת קניית ה-NFTמחיר האת'ר נמוך מהמחיר בו האת'ר נרכש, הרי שנוצר הפסד הון אשר ניתן לקיזוז באותה שנה או בשנים מאוחרות יותר.

הסיכון להיחשב לעסק

באופן כללי ניתן להניח כי מי שמחזיקים בפעילות עסקית ומנהלים אותה מודעים לעובדה שהם נחשבים לעסק. לדוגמה, במידה ושכרתם את שירותיו של מפתח תוכנה כדי ליצור חוזה חכם להנפקת NFT, יצרתם אוסף NFT, העמדתם תקציב לצורך קידומו בפלטפורמות החברתיות ובערוצי השיווק הרלוונטיים ויצרתם שותפויות במטרה למכור את האוסף, הרי שאתם מתפקדים כעסק ולכן נחשבים ככזה.

לעומת זאת, יתכן ואתם עוסקים במסחר במטבעות דיגיטליים וב-NFTכאפיק של השקעה פאסיבית אשר חייבת ב-25% מס רווחי הון אך ללא חבות כלפי ביטוח לאומי ומע"מ, ולמרות זאת רשויות המס יתייחסו אל הפעילות שלכם כאל פעילות עסקית.

במקרה כזה תידרשו לשלם גם מס על פי מדרגות מס הכנסה (גובה המס יכול להגיע עד ל-50% בהתאם לשאר ההכנסות של הסוחר באותה שנת מס), גם ביטוח לאומי שברוב המקרים יגיע לכ-18%, ויתכן שגם 17% מע"מ על הרווח (חשוב להיוועץ ברואה חשבון המייצג בתחום הקריפטו וזאת משום שישנן דרכים לצמצום משמעותי של החשיפה לתשלום מע"מ בגין הרווחים).

כיצד להימנע מהאפשרות להיחשב לעסק?

בפקודת מס הכנסה לעניין הכנסה מעסק אין הגדרה ממצה והחלטית למונח עסק והנושא נתון הן לשיקול דעתו של המייצג המגיש את הדוח למס הכנסה והן לשיקול דעתו של פקיד השומה אשר מקבל את הדוח לבדיקה. לכן חשוב להכיר את מבחני קיום העסק שאותם בוחנים במס הכנסה בעת הגשת תיק מסחר בקריפטו לבדיקה. אלה הם מבחני קיום העסק הרלוונטיים:

  1. מבחן התדירות – ככל שמבצעים יותר עסקאות וככל שמחזור המסחר יותר גבוה, כך גדל הסיכוי להיחשב לעסק.
  2. משך זמן ההחזקה בנכס – ככל שמחזיקים במטבעות הדיגיטליים למשכי זמן קצרים יותר (שאלה שנבחנת על פני תקופת זמן ממושכת), כך גדל הסיכוי להיחשב כעסק. חשוב להיוועץ בעניין זה עם מומחה בתחום משום שבאמצעות מספר פעולות פשוטות ניתן להקטין את החשיפה למבחן זה. BLOXTAX מעניקה יעוץ מסוג זה, אשר חוסך סכומים משמעותיים של תשלום מס.
  3. מומחיות – ככל שהמומחיות של הנישום בתחום רבה יותר, כך גדל הסיכוי שלו להיחשב כעסק. לדוגמה, סוחר בניירות ערך שעבד שנים בתחום וכעת עבר להשקיע בקריפטו יחשב, ככל הנראה, למומחה. סוחר אשר פיתח בוט למסחר אוטומטי יחשב, ככל הנראה, למומחה.
  4. מבחן המימון – במידה והנישום מממן את השקעתו בקריפטו באמצעות הלוואות או באמצעות גיוס כסף ממשקיע, גדל הסיכוי שלו להיחשב לעסק.
  5. מבחן ההתאגדות – במידה והנישום התאגד כחברה בע"מ או כעוסק מורשה והוא מעסיק עובדים (מזכירה, מנהלת פרסום, מנהל השקעות וכד'), גדל הסיכוי שלו להיחשב לעסק.

מובן כי כל מקרה הוא פרטני ונשקל לגופו ולכן מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון מייצג שהינו בעל ניסיון משמעותי בתחום הקריפטו. בהקשר זה נציין כי ל-BLOXTAXניסיון רב ומשמעותי בתחום. כמוכן, בנוסף להכנת דוחות רווח והפסד החברה עובדת עם מייצג שלו ניסיון של מספר שנים בתחום הקריפטו ואשר מלווה אלפי לקוחות העוסקים בתחום. מייצג זה אף מגיש דוחות למס הכנסה ומופיע בדיוני שומה.

הפקדה לבנק של כספים שמקורם במסחר ב-NFT

לאחר שטיפלנו בדיווח המס לרשויות, אנו ניתקל בסוגיה מאתגרת אף יותר והיא המרת מטבעות הקריפטו שבידינו לכסף פיאט, כלומר לכסף רגיל (שקלים, דולרים) והפקדתו בבנק כזה או אחר בישראל. מן הסתם נרצה להפקיד את הכסף בבנק גם כדי להנות מהרווחים שיצרנו וגם כדי שנוכל לשלם את המס כפי שנדרשנו, שהרי מס הכנסה אינו מקבל תשלומים במטבעות קריפטו ואף לא בדולרים. תשלום המס יכול להתבצע אך ורק על ידי העברה בנאית מבנק הנמצא בישראל.

הבנקים בישראל נוקטים בגישה שלפיה אם יש ספק, אין ספק. לכן הם מסכימים לקבל כסף שמקורו במסחר במטבעות דיגיטליים רק במידה ומאז הקניה הראשונית של אותם מטבעות (מקור הכסף) ועד מכירתם והעברת הכסף מהמכירה לבנק, הכסף עבר אך ורק בזירות אשר מפוקחות ומאושרות על ידו. זהו מצב מאד בעייתי משום שגם כאשר סוחר שהרוויח מעוניין לשלם מס כחוק הוא אינו יכול לעשות זאת בגלל מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק.

במקרים כאלה מומלץ להיוועץ עם מומחים בתחום, אשר יסייעו בפתרון הבעיה. ל-BLOXTAX ניסיון רב בנושא והיא מציעה מספר דרכי פעולה להתמודדות עם אתגר ההפקדה בבנק של כספים שמקורם בקריפטו.

סיכום

בכל מקרה של מסחר ב-NFT, לרבות כאשר מדובר בהיקף מצומצם של פעילות בתחום, עליכם לדווח לרשויות המס. כאמור, התייעצות עם גורם מקצועי מוסמך לפני ביצוע המסחר תאפשר לכם להתמודד נכונה עם סוגיות המיסוי הנובעות מהגדרתו של NFT כנכס, הגדרת הסוחרים בו כעסק, והקושי להפקיד בבנק כספים שמקורם במסחר ב-NFT.

בקרוב אמורות רשויות המס לפרסם חוזר מקיף בנושא מיסוי המסחר ב-NFTוניתן להניח כי צפויה בו התייחסות להכנסה ממסחר ב-NFTכאל הכנסה הונית.

כתבות נוספות בתחום:

ארנקי קריפטו – מאפיינים, הבדלים ושימוש נכון
בין אם אתם עוסקים במסחר בשוק הקריפטו, משתמשים במטבעות דיגיטליים לביצוע טרנזקציות פשוטות או צוברים מטבעות קריפטוגרפים כדי להחזיק בה...
דיווח על ארנקי קריפטו שנגנבו מהם כספים
ככל שמשתמשי קריפטו משתדלים להימנע מכך, גניבת מטבעות קריפטוגרפים מארנקים היא תופעה רווחת ונראה כי היא אינה עומדת להיעלם. במקרה של ג...
וורלדקוין – אח גדול במסווה או פרויקט קריפטו עם ערך אמיתי?
ביולי 2023 הושק Worldcoin, מטבע הקריפטו החדש מבית היוצר של סם אלטמן, ממובילי תחום הבינה המלאכותית. הפרויקט היומרני עורר ביקורת רבה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם