שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק ראשון

שתף

qa-part-1-_2_.webp
לקוחות רבים פונים אלינו במגוון שאלות הנוגעות לאופן הדיווח לרשויות המס בכל הנוגע לעסקאות הקריפטו שלהם ולהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. זהו המאמר הראשון בסדרת מאמרים, שבהם אספנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על מנת לאפשר לכם להיערך בצורה המיטבית לדיווחים הנדרשים.

1.  מי חייב בהגשת דוח למס הכנסה בהקשר של השקעה במטבעות דיגיטליים?

כל אדם אשר משקיע בנכסים פיננסיים דוגמת ניירות ערך או מטבעות דיגיטליים, ושמהשקעותיו לא מנוכה מס במקור, מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הגדרה זו כוללת גם את כל מי שסוחר במניות באמצעות ברוקר שאינו מבצע ניכוי מס במקור, כמו למשל חברת Interactive Brokers.

כמוכן, כל אדם אשר מחזיק במטבעות דיגיטליים ושבמהלך השנה היו לו אירועי מס הקשורים לאותם מטבעות (כלומר הוא מכר מטבעות דיגיטליים או המיר מטבע דיגיטלי כלשהו במטבע דיגיטלי אחר), חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. נזכיר כי הפעולה של קניה בלבד של מטבעות דיגיטליים (כלומר ללא מכירה או המרה שלהם) אינה נחשבת לאירוע מס ואינה חייבת בדיווח.

2. מהם מועדי הגשת הדוח השנתי למס הכנסה?

את הדוח השנתי למס הכנסה יש להגיש עד לתאריך 30 באפריל בשנה העוקבת לשנה שאליה מתייחס הדוח. כך, לדוגמה, הדוח לשנת 2022 יוגש לכל היאוחר עד ה-30 באפריל 2023.

במקרים מסוימים רשות המיסים נותנת ארכה של חודש עד חודשיים להגשת הדוח השנתי וכדי להתעדכן על כך יש לבדוק את ההנחיות באתר רשות המיסים.

נציין כי לקוחות שלצורך הגשת הדוח השנתי נעזרים ברואה חשבון מייצג, אשר עומד בתנאי הארכות של מס הכנסה, כמו צוות רואי החשבון של BLOXTAX, יכולים להאריך את מועד הגשת הדוח לשנה מסוימת עד לחודש דצמבר בשנה העוקבת.

3. על אלו נתונים יש לדווח בדוח השנתי?

הדוח השנתי חייב לכלול פירוט של כל מקורות ההכנסה של הנישום (כלומר של האדם החייב במס, שהדוח עוסק בו). במידה והנישום נשוי, הדוח יכלול גם את פירוט כל מקורות ההכנסה של בן / בת הזוג.

מקורות הכנסה כוללים תלושי שכר, הכנסות מעסק עצמאי, קצבאות שונות, תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי (כמו דמי אבטלה ודמי לידה), הכנסות משכר דירה, רווחי הון מהשקעה בקריפטו, רווחי הון מהשקעה בניירות ערך, ריביות ודיבידנדים מניירות ערך, רווחים מהשקעות שונות ועוד.

ראו פירוט נוסף בשאלה 8.

4. אני שכיר. האם אני יכול לדווח רק על הרווחים או ההפסדים מפעילות הקריפטו שלי?

כשכיר שסוחר במטבעות דיגיטליים אינך יכול לדווח רק על רווחים או הפסדים מפעילות קריפטו. אתה מחויב בהגשת דוח שנתי מלא אשר בין השאר יכלול דיווח על רווחים או הפסדים מפעילות הקריפטו שלך, כמו גם על הכנסתך כשכיר. חובת הגשת דוח שנתי מלא למס הכנסה מוטלת עליך בגלל העיסוק במסחר במטבעות דיגיטליים ללא ניכוי מס במקור.

5. האם אני חייב להיעזר ברואה חשבון כדי להגיש את הדוח שנתי?

אדם אינו חייב להיעזר ברואה חשבון לשם הגשת הדוח השנתי ובהחלט יכול לעשות זאת באופן עצמאי. יחד עם זאת מומלץ להיעזר באיש מקצוע וזאת מהסיבות הבאות:

 • רואה חשבון מהווה סמכות המקצועית וככזה הוא יודע בדיוק מהן הדרישות של רשות המיסים וכיצד להגיש את הדוח השנתי.
 • רואה החשבון יכול לבצע תכנון מס ובכך להפחית את חבות המס של הנישום לכדי חבות המס המינימאלית הנדרשת בחוק.
 • רואה החשבון חוסך לנישום את ההתמודדות עם הבירוקרטיה ואת ההתקשרות (הסבוכה לעתים) הכרוכות באינטראקציה עם רשות המיסים.
 • ברוב המקרים לרואה החשבון יש אפשרות להגיש את הדוח השנתי בנקודה מאוחרת יותר בשנת המס העוקבת, וזאת ללא קנסות בגין איחורים.
 • רשות המיסים מעדיפה להתנהל מול רואה חשבון ובאמצעות מערכות התקשורת המיועדות לרואי חשבון מייצגים ועובדה זו מקלה על הגשת וקליטת הדוח השנתי.

נציין כי במידה ולמרות היתרונות הנ"ל הנישום בכל זאת מעדיף להגיש את הדוח השנתי באופן עצמאי, הכנו מדריך קצר המסייע לו לעשות זאת: לנצח את הניירת – לדווח על פעילות בביטקוין למס הכנסה

6. כיצד אני מגיש את הדוח השנתי למס הכנסה בעצמי לאחר שסיימתי להכין אותו?

במידה ובחרת להגיש את הדוח השנתי לרשות המיסים באופן עצמאי וללא מייצג, אתה יכול לשדר את הדוח באופן מקוון דרך האזור האישי שלך באתר האינטרנט של רשות המיסים. נזכיר כי כאשר אתה נעזר באיש מקצוע לצורך הגשת הדוח, הוא מגיש עבורך את הדוח באמצעות מערכת המייצגים של רשות המיסים וכך גם מוודא כי הדוח אכן נקלט כראוי ובזמן וכי חישוב תשלום המס או החזר המס הצפוי תואם ונכון.

7. אם יתברר שאני זכאי להחזר מס, האם יהיה עליי להגיש בקשה נפרדת בנוסף להגשת הדוח השנתי כדי לקבל אותו?

לא. במידה והנך זכאי להחזר מס, הנושא יטופל במסגרת הגשת הדוח השנתי ואין צורך בהגשת דוח נפרד נוסף. לצוות רואי החשבון של BLOXTAX ניסיון רב בתחום החזרי המס.

8. אילו מסמכים עלי להכין עבור הדיווח לרשות המיסים?

ראשית, יש להפיק דוח רווח והפסד שנתי בגין פעילות המסחר בקריפטו. כמובן שניתן לעשות זאת באמצעות צוות המומחים של BLOXTAX.

בנוסף, כאמור בתשובה לשאלה 3, בדוח השנתי יש לציין את כל מקורות ההכנסה של הנישום ובמידה והוא נשוי, גם את כל מקורות ההכנסה של בת הזוג. לשם כך נדרשים המסמכים הבאים:

 • עבור שכירים – טופס 106 מהמעסיק או המעסיקים לשנת המס הרלוונטית. בדרך כלל המעסיק מוסר לעובד את טופס 106 בחודש מרץ של השנה העוקבת לשנת המס הרלוונטית.
 • עבור עוסקים מורשים ועוסקים פטורים – דוח רווח והפסד לשנת המס הרלוונטית.
 • אישורים על תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות דמי לידה, דמי אבטלה וקצבאות שונות. את האישורים השנתיים ניתן להפיק באזור האישי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 • עבור מי שמשקיעים בניירות ערך באמצעות גורם כמו הבנק או כמו ברוקר ישראלי – טופס 867 לניכוי מס במקור לשנת המס הרלוונטית.
 • עבור מי שמשקיעים בניירות ערך באמצעות ברוקר זר – טופס רווח והפסד (Gain and losses) לשנת המס הרלוונטית.
 • עבור מי שזכאים להטבת מס או לזיכוי מס במקרים כמו חיילים משוחררים, זכאות לתואר, מגורים בישובים מזכים, תרומות למוסד מוכר וכד' – יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים.
 • וכמובן, ככל שישנם מקורות הכנסה נוספים, על הנישום לכלול גם אותם ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים להם.

חשוב לציין כי לעניין הוצאות מוכרות, מס הכנסה מכיר בהוצאות שנוצרו במסגרת תהליך הכנת הדוח השנתי, כך שניתן להכיר בהוצאות שכר הטרחה לרואה החשבון ובעלויות היעוץ והפקת הדוחות באמצעות חברת BLOXTAX.

9. כיצד ניתן להשיג טופס 106 לדוח השנתי?

על פי חוק, המעסיק מחויב למסור טופס 106 לכל אדם שאותו מעסיק הפיק עבורו תלוש שכר במהלך שנת המס. לרוב, המעסיק ימסור לעובד את טופס 106 בחודש מרץ של השנה העוקבת לשנת המס הרלוונטית.

במידה ואדם עבד כשכיר אצל יותר ממעסיק אחד במהלך שנת המס, עליו לקבל טפסי 106 מכל המעסיקים שהפיקו עבורו תלושי שכר באותה שנה.

במידה ואדם אינו מצליח להשיג את טופס 106 מהמעסיק, הוא יכול לפנות לרואה החשבון המייצג ולבקש ממנו לסייע בהשגת הטופס ממס הכנסה.

10. מהו טופס 867 וכיצד משיגים אותו?

טופס 867 הוא אישור ניכוי מס במקור הכולל פירוט של סך הרווחים שנוצרו במהלך שנת המס מפיקדונות, ניירות ערך ומכשירים פיננסיים לא סחירים. האישור כולל גם את גובה המס שנוכה בגין אותם רווחים. כמוכן, האישור כולל גם נתונים הנוגעים להפסדי הון מוכרים ולמחזורי מסחר.

את טופס 867 מנפיקים הבנק או בית ההשקעות שדרכם הנישום סחר בניירות ערך או שבהם הוא החזיק פקדונות וחסכונות.

11. קיבלתי תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, האם עליי לדווח עליהם במסגרת הדוח השנתי?

בהחלט. בדוח השנתי יש לדווח על כלל התקבולים שהגיעו לידיו של הנישום, לרבות תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, גם כאשר הם פטורים ממס. דוגמאות לתקבולים מהמוסד לביטוח לאומי: דמי לידה, דמי אבטלה, קצבת נכות, תגמולים בגין שירות מילואים ועוד.

12. איחרתי להגיש את הדוח השנתי. האם אשלם על כך קנס ואם כן, כמה אשלם?

הגשת הדוח השנתי באיחור מובילה להטלת קנסות. גובה הקנס הוא עד 540 ₪ בגין כל חודש איחור, וזאת בתוספת ריבית שנתית בגובה 4% והצמדה למדד. במקרים חריגים ייתכן ויוטלו עיקולים על חשבון הבנק ועל הרכוש של הנישום.

ברשות המיסים קיימת ועדה מיוחדת שאליה ניתן לפנות בבקשה לביטול או להפחתת הקנס בגין איחור בהגשת הדוח השנתי.

נזכיר כי יש להגיד את הדוח השנתי עד לתאריך 30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס שאליה מתייחס הדוח.

13. מה סוג התיק שעלי לפתוח במס הכנסה במידה ואני סוחר במטבעות קריפטוגרפים?

במידה ואתה סוחר במטבעות קריפטוגרפים עליך לפתוח תיק מס הכנסה מסוג 93, שהוא תיק לשכיר עם הכנסות נוספות החייב בהגשת דוח שנתי. הכוונה היא להכנסות שבגינן לא מנוכה מס במקור, דוגמת השקעה במטבעות קריפטוגרפים ומסחר בניירות ערך בחו"ל באמצעות חברות כמו Interactive Brokers.

לחצו כאן למעבר לשאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שני

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם