שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שני

שתף

qa-part-2.webp
לקוחות רבים פונים אלינו במגוון שאלות הנוגעות לאופן הדיווח לרשויות המס בכל הנוגע לעסקאות הקריפטו שלהם ולהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. זהו המאמר השני בסדרה של שישה מאמרים, שבהם אספנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על מנת לאפשר לכם להיערך בצורה המיטבית לדיווחים הנדרשים.

מעבר לשאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק ראשון

1. קראתי חוזר שממנו הבנתי כי עלי לדווח על כל עסקת קריפטו תוך 30 יום מביצועה. האם זה נכון?

רשות המיסים דורשת לדווח ולשלם מקדמת מס תוך 30 יום ממועד אירוע המס. נזכיר כי כאשר מדובר במטבעות דיגיטלים, אירוע מס הוא כל מקרה שבו התבצעה מכירה של מטבע דיגיטלי או המרה של מטבע דיגיטלי במטבע דיגיטלי אחר. יחד עם זאת, בפועל נהוג לדווח על אירועי המס הקשורים בפעילות קריפטו אחת לשנה וזאת במסגרת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. לדוח השנתי יש לצרף את שני המסמכים הרלוונטיים לפעילות הקריפטו, שהם דוח רווח והפסד ודוח יתרות אותם ניתן להפיק בעזרת צוות המומחים של BLOXTAX.

דיווח תוך 30 יום מאירוע המס יתבצע כאשר מדובר על מכירת או המרת מטבעות דיגיטלים בסכומים משמעותיים (סדר גודל של מאות אלפי שקלים). במקרים כאלה המכירה או ההמרה ידווחו תוך 30 יום ויתר פעילות הקריפטו תדווח במסגרת הדוח השנתי.

2. מהו טופס 1399?

טופס 1399 נקרא גם טופס הודעה על מכירת נכס וחישוב המס. על פי עמדת רשות המיסים, מטבעות דיגיטליים הם בבחינת נכס והמס המוטל על המסחר בהם (כאמור, על כל מקרה של מכירה או המרה שלהם) הוא מס רווחי הון. טופס 1399 הוא טופס שחלה חובה לצרפו לדוח השנתי, גם במקרה שנוצרו רווחים כתוצאה מפעילות הקריפטו ורווחים אלה מומשו באותה שנת מס, וגם במקרה שהתבצעו מכירות או המרות של מטבעות דיגיטלים שלא הניבו רווח באותה שנת מס.

3. האם ניתן להגיש לרשות המיסים רק את טופס 1399 ולא דוח שנתי מלא?

לא. חלה חובה להגיש דוח שנתי מלא ולצרף אליו, כנספח, את טופס 1399. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בשאלה אלו מסמכים נוספים יש לצרף לדוח.

4. פעילות הקריפטו שלי השנה הסתכמה בהפסד. האם גם במקרה כזה עלי להגיש טופס 1399?

גם במקרה שפעילות הקריפטו בשנת המס הרלוונטית הסתכמה בהפסד יש לצרף לדוח השנתי טופס 1399, אך במקרה כזה יש לצרף בנוסף גם טופס 1344 שהוא טופס המפרט הפסדים שקוזזו והפסדים שמועברים לשנים הבאות.

5. מהי שיטת הדיווח FIFO שאותה דורשת רשות המיסים?

שיטת FIFO (ראשי תיבות של First In First Out) היא מתודולוגיה לחישוב הרווח מעסקאות קריפטו, שבה מתייחסים אל המטבע הראשון שנרכש כאל המטבע הראשון שנמכר. במילים אחרות, שער הבסיס הוא מחירו של מטבע הקריפטו הוותיק ביותר. הרווח מתקבל על ידי הפחתת שער הבסיס מהמחיר בו נמכר מטבע הקריפטו בעסקת המכירה או ההמרה שהתבצעה. מבחינת רשות המיסים שיטה זו נחשבת לברירת המחדל לחישוב רווחי הון בגין מסחר במטבעות קריפטוגרפים. ניתן לקרוא על כך בהרחבה במאמר שלנו בנושא: חישוב רווחי הון ממסחר בקריפטו. יש לזכור כי בשיטה זו מתבצעת הקדמת מס. הכוונה היא לכך שבעת מימוש התיק כולו ומכירת כל המטבעות הקריפטוגרפים שברשותו, הנישום משלם יותר מס בשנים הראשונות של הדיווח ופחות מס בשנים האחרונות של הדיווח.

מאפיין זה עלול להיות בעייתי במקרים שבהם השוק עולה באופן משמעותי בשנה מסוימת ואז יורד באופן משמעותי בשנה שאחריה. במצב כזה ידווח רווח גבוה בשנה הראשונה והפסד גבוה בשנה השניה. הפסד זה יהיה ניתן לקיזוז רק מול רווחים עתידיים בשנים מאוחרות יותר. מצב זה יוביל לכך שהנישום ישלם מס בגובה של למעלה מ-25% שכן יש לו הפסד גבוה וכלל לא בטוח שבעתיד יהיו לו רווחים שמולם הוא יוכל לקזז אותו.

6. הבנתי שיש אנשים שמדווחים על עסקאות קריפטו לפי שיטת LIFO. האם זה נכון?

שיטת LIFO (ראשי תיבות של Last In First Out) היא מתודולוגיה לחישוב הרווח מעסקאות קריפטו, שבה מתייחסים אל המטבע האחרון שנרכש כאל המטבע הראשון שנמכר. במילים אחרות, שער הבסיס הוא מחירו של מטבע הקריפטו החדש ביותר. הרווח מתקבל על ידי הפחתת שער הבסיס מהמחיר בו נמכר מטבע הקריפטו בעסקת המכירה או ההמרה שהתבצעה. בשיטה זו מתבצעת דחיית מס. הכוונה היא לכך שבעת מימוש התיק כולו ומכירת כל המטבעות הקריפטוגרפים שברשותו, הנישום משלם פחות מס בשנים הראשונות של הדיווח ויותר מס בשנים האחרונות של הדיווח. בעבר ובמקרים ספציפיים בלבד, רשות המיסים אפשרה דיווח על פי שיטה זו, אך כיום היא אינה מאפשרת זאת יותר.

7. האם ניתן להגיש את דיווחי המס על עסקאות קריפטו בשיטות נוספות?

רשות המיסים מאפשרת להגיש את דיווחי המס בשיטות חישוב נוספות מלבד FIFO. לדוגמה, שיטת "זיהוי ספציפי" אשר משתמשת במתודיקה ייחודית לזיהוי מועד הרכישה הספציפי של כל מטבע שנמכר או הומר. דוגמה אחרת היא שיטת "החרגת ארנקים ומטבעות" שמאתרת מטבעות שלא בוצעה בהם פעילות ומחריגה אותן מחישוב רווח ההון הרגיל.  בתיקי השקעה בעלי רווחים גבוהים במיוחד כדאי להשתמש בשיטות אלה מאחר והן מקטינות משמעותית את חבות המס.

צוות רואי החשבון של BLOXTAX מתמחה בחישוב רווחי קריפטו לפי שיטות אלה ויש לו נסיון רב בהעברת המידע הרלוונטי לרשויות המס באופן שממקסם את הסיכויים לכך שהן יאשרו את הדיווח השונה ואת הפחתת חבות המס. לייעוץ חינם בנושא ניתן לפנות לצוות רואי החשבון של BLOXTAX.

8. יש לי חברים שלא דיווחו על עסקאות הקריפטו שלהם. למה אני צריך לדווח?

משקיעים שאינם מדווחים על פעילותם המסחרית בתחום המטבעות הדיגיטליים עוברים על החוק ומסתכנים בנקיטת הליך פלילי נגדם ובקנסות כבדים שיוטלו עליהם. כפי שנקבע בחוזר מס הכנסה מאי 2018, אי דיווח על רווחים ממסחר במטבעות דיגיטלים מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר. העוברים על החוק מסתכנים גם בענישה כלכלית מחמירה, הכוללת הטלת קנסות ודרישת 'קנס גירעון' בגובה 30% מתשלום המס הסופי או 'כופר מס' אשר עשוי להגיע לכדי סכום הגבוה במאות אחוזים מסכום המס המקורי שאמור היה להיות משולם על ידי הנישום.

נדגיש כי רשות המיסים מבצעת שורה של פעולות לאיתור משקיעי קריפטו, לרבות הכנסת אנשים במסווה לרשתות החברתיות ולאפליקציות לשליחת הודעות כמו וואטסאפ וטלגרם, קבלת מידע מזירות מסחר OTC וזירות מסחר ישראליות וזרות, ואיסוף מידע ממקורות מודיעיניים כאלה ואחרים.

9. רואה החשבון שלי אינו בקיא בתחום הקריפטו. מה עלי לעשות?

לתחום הקריפטו מאפיינים ייחודיים אשר הופכים את הדיווח לרשויות המס בגין הפעילות בו למורכב ולשונה מדיווחי המס הרגילים. לכן כה חשוב להסתייע בגורם מקצועי בעל בקיאות ספציפית בעולם המטבעות הדיגיטליים. חשוב להבין כי בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות המיסים שואלים שאלות רבות הנוגעות לפעילות הקריפטו של הנישום לפני שהם קולטים ומאשרים את הדוח השנתי ולכן חשוב להיעזר בגורם מוסמך שידע לענות על אותן שאלות ולאפשר קליטה ואישור מהירים של הדוח, ללא צורך בדיונים ארוכים מצד פקידי המס. התעמקות של רשות המיסים באופן הגשת החומרים יתר על המידה עולה לנישום בהשקעת זמן יקר ובתשלום שכר טרחה גבוה לרואה החשבון המייצג אותו, שעלול להידרש לשעות דיון רבות בשל אי התמצאותו בתחום הסבוך.

במידה ויש לנישום רואה חשבון המייצג אותו בשאר ענייניו הכספיים, ניתן למנות רואה חשבון נוסף כמייצג משני אשר יטפל אך ורק בנושא השקעותיו של הנישום בתחום הקריפטו, וזאת תוך שיתוף פעולה עם המייצג הראשי שימשיך לטפל בכל יתר חלקי הדוח השנתי שאינם נוגעים לתחום המטבעות הקריפטוגרפים.

10. קיבלתי הצעה זולה יותר מזו של BLOXTAX להגשת דוח שנתי. למה שאבחר בכם?

כפי שקורה לא פעם, הבחירה באפשרות הזולה עלולה להתברר כיקרה וזאת, בין השאר, משום שבעיות וטעויות שונות באופן הכנת והגשת הדוח השנתי עלולות להתברר רק לאחר מעשה, בעת הגשת הדוח למס הכנסה, ואז זה עלול להיות מאוחר מדי ולעלות לנישום בשכר טרחה גבוה למייצג, בביקורת על הדוח שעלותה יכולה לנוע בין אלפי לעשרות אלפי שקלים, ובתשלום מס גבוה מכפי שהנישום יכול היה לשלם לו פעל נכון מלכתחילה.

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה אינה פעולה שמבצע שליח. זהו הליך מורכב שבמהלכו רואה החשבון נדרש לבדוק את הדוח יחד עם הלקוח, לדאוג לכך שהוא אכן מלא, תקין ומשקף את המציאות ולוודא שהמס שחושב הוא אכן המס המינימלי שהנישום יידרש לשלם. בנוסף, על רואה החשבון לוודא כי הדוח השנתי אכן נקלט במס הכנסה כראוי וללא טעויות. זאת בשעה שקליטה שגויה של דוחות שנתיים המכילים דיווחים על פעילות בתחום הקריפטו היא עניין שכיח הנובע ממורכבות התחום ומהעובדה שפקידי מס הכנסה עדיין אינם מכירים מספיק טוב את עולם המטבעות הדיגיטלים. הגשת דוח שנתי הכולל דיווח על פעילות קריפטו מעלה לרוב שאלות רבות מצד גורמי המקצוע במס הכנסה בנוגע לאופן ההשקעה של הנישום במטבעות דיגיטליים ולכן זה קריטי שהמייצג אליו מופנות השאלות האלה ידע לענות עליהן בצורה הטובה, המדויקת והמקצועית ביותר ובכך ימנע מהתיק לעבור לביקורת ולדיון מעמיקים יותר.

במקרים אלו הכנת והגשת הדוח באופן האופטימלי מתאפשרות לא רק בזכות הניסיון המקצועי של צוות רואי החשבון של BLOXTAX ואינספור "שעות הטיסה" שצברנו לאורך השנים בניהול דיונים רבים עם רשויות המס בדיוק בנושאים אלו, אלא גם בזכות המוניטין של BLOXTAX כגורם מומחה מוכר וידוע בתחום בקרב פקידי רשות המיסים.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
אז מהי בעצם רשת הברק?
מעמדו של ביטקוין כמטבע הקריפטו המוביל ממשיך להיות בלתי מעורער, אך ככל שנמשך האימוץ של מטבעות דיגיטליים בכלל ושל ביטקוין בפרט, רשת ...
הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם