שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק רביעי

שתף

qa-part-4.webp
לקוחות רבים פונים אלינו במגוון שאלות הנוגעות לאופן הדיווח לרשויות המס בכל הנוגע לעסקאות הקריפטו שלהם ולהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. זהו המאמר הרביעי בסדרה של שישה מאמרים, שבהם אספנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על מנת לאפשר לכם להיערך בצורה המיטבית לדיווחים הנדרשים.

מעבר לשאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שלישי

1. קניתי מטבעות דיגיטליים, אך ביצעתי את הרכישה במזומן ואין לי תיעוד על כך. איך ניתן יהיה לחשב את המס שעלי לשלם?

במקרים כאלה רשות המיסים דורשת לקבל אסמכתאות המאמתות את הסיפור שהנישום מספר. דוגמאות לאסמכתאות כאלה הן:

  • הסכם או זיכרון דברים בנושא הרכישה.
  • התכתבויות מסוגים שונים, כגון מיילים, סמסים, הודעות וואטסאפ או הודעות טלגרם אודות הרכישה.
  • תיעוד של משיכת מזומנים מהבנק בסמוך לרכישה.

נדגיש כי במידה והנישום לא ימציא מסמכים כגון אלה, מס הכנסה עשוי לדרוש להכיר בעלות רכישה אפס, כלומר יתייחס אל המטבעות כאילו לא שולם סכום כלשהו עבור רכישתם. כמובן שחישוב על פי עלות רכישה אפס יגדיל משמעותית את גובה המס שהנישום יידרש לשלם, משום שמשמעותו היא ששווי המטבע נחשב כולו לרווח. במידה ומדובר בסכום מהותי וגבוה, יתכנו בדיקות נוספות מצד רשות המיסים בהקשרים של הלבנת הון.

2. כיצד מתייחסת רשות המסים אל מתנה שניתנה במטבעות דיגיטליים?

מבחינת רשות המיסים, מתנה שניתנה במטבעות דיגיטליים נחשבת לעסקת P2P רגילה. המשמעות היא שנותן המתנה נחשב למי שמכר מטבעות דיגיטליים ומקבל המתנה נחשב למי שקנה מטבעות דיגיטליים, הכל בהתאם לשווי השוק של המטבעות בעת הענקת המתנה.

3. השקעתי בקריפטו יחד עם חבר או בן משפחה והמטבעות שלנו מעורבבים באותם ארנקים וזירות מסחר. מה עושים במצב כזה?

ישנן מספר דרכים שונות שבעזרתן ניתן לטפל במקרים כאלה. למשל, יצירת דוח נפרד עבור כל משקיע, וזאת אחרי זיהוי הטרנזקציות הספציפיות שבוצעו על ידי כל משקיע. דרך נוספת היא על ידי יצירת דוח משותף אחד עבור סך הפעילות של שני המשקיעים וחלוקת הרווח ביניהם לפי יחס מסוים שעליו הם הסכימו. כל מקרה מטופל לגופו.

במקרים בהם לאחד הצדדים יש הפסדי הון ממקורות אחרים, שאותם הוא רוצה לקזז מול רווחי ההון מהמטבעות הדיגיטלים, מס הכנסה עשוי לדרוש מסמכים נוספים שיאמתו את אופן חלוקת הרווחים בין הצדדים.

4. תוך כמה זמן מאושר הדוח השנתי על ידי מס הכנסה מרגע שהוגש?

לרוב נדרשים למס הכנסה כ-90 יום ממועד הגשת הדוח כדי לאשר את קליטתו. יחד עם זאת, ברוב המקרים זה קורה מהר יותר. חשוב מאד להבין כי גם כאשר מתקבל אישור על קליטת הדוח, הרי שמדובר באישור זמני בלבד וזהו האישור היחיד שמתקבל. מס הכנסה רשאים לבצע ביקורת של הדוח (כלומר בדיקה מעמיקה שלו) במשך 7 שנים ממועד הדיווח המקורי. במילים אחרות, קליטת הדוח נחשבת לזמנית כל עוד לא עברו 7 השנים שבהן מס הכנסה יכולים לדרוש לבדוק אותו.

5. האם וכיצד אני יכול להתעדכן בסטטוס הגשת הדוח השנתי שלי?

ניתן להתעדכן בסטטוס הגשת הדוח השנתי בעזרת המייצג אשר הגיש את הדוח בפועל ושיש לו גישה למערכת המידע של רשות המיסים. בנוסף, ניתן ורצוי להתעדכן גם באמצעות האזור האישי באתר רשות המיסים, שם גם אפשר להתכתב עם נציגי מס הכנסה בעת הצורך.

6. הגשתי דוח שנתי למס הכנסה ובאזור האישי שלי באתר רשות המיסים הוא מופיע כ"לא הוגש". מה עלי לעשות?

במידה והנישום אינו מיוצג על ידי רואה חשבון שטיפל בהגשת הדוח, באפשרותו לפנות לרשות המיסים באמצעות מערכת מפ"ל (מערכת פניות הציבור), לצרף לפנייתו את אישור הגשת הדוח השנתי ולבקש לברר מדוע הדוח לא נקלט. ברוב המקרים הסיבה לכך תהיה שהדוח הועבר לבדיקה מעמיקה יותר. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מומחה בתחום, אשר לו הכלים והניסיון הנדרשים לצורך הגשת וקליטת הדוח ביעילות.

7. הגשתי את הדוח השנתי למס הכנסה וקיבלתי שומת מס המאשרת את קליטתו. האם בכך סיימתי את ההליך מול מס הכנסה באופן סופי?

לא. אמנם השלמת את חובתך להגשת דוח שנתי, אך קליטת הדוח על ידי מס הכנסה נחשבת לזמנית בלבד (ראו גם את התשובה לשאלה 4). פקודת מס הכנסה מאפשרת לפקיד השומה לפנות אל הנישום במשך 7 שנים ממועד הגשת הדוח ולבצע ביקורת ובדיקה מעמיקה של כל הדוחות שהוגשו על ידו במהלך אותן שנים. על רקע זה אנו שבים וממליצים על כך שהחלק בדוח השנתי שעוסק בפעילות הקריפטו של הנישום יבוצע על ידי רואה חשבון מייצג שלו מומחיות, ניסיון וותק בתחום.

8. האם עלי לשמור את המסמכים שהגשתי למס הכנסה?

כן. על פי פקודת מס הכנסה, על הנישום לשמור את כל המסמכים והנספחים שצורפו לדוח השנתי למשך 7 שנים ממועד הגשת הדוח. לאחר 7 שנים חלה התיישנות ואין צורך לשמור יותר את אותם מסמכים.

9. עברו 7 שנים מאז שמכרתי את הקריפטו שלי, אבל לא דיווחתי על כך מעולם למס הכנסה. האם עלי לדווח על כך או שחלה התיישנות?

חשוב להדגיש כי התיישנות חלה אך ורק כאשר הוגש דיווח מסודר ועל פי חוק, או כאשר הנישום ביצע הליך גילוי מרצון, או שצורפה לדיווח חוות דעת מומחה כאשר הרווחים דווחו באופן שונה מהנדרש על ידי רשות המיסים. עם זאת, כאשר מדובר בעבירה פלילית כגון אי הגשת דיווח או הגשת דיווח כוזב, לא חלה עליה התיישנות. לכן אנו שבים וממליצים על שמירת תיעוד של כל פעולות המסחר אשר בוצעו בתיק השקעות הקריפטו, לרבות כתובות ארנקים ודוחות מזירות המסחר. שמירת המידע תאפשר הגשת דיווחי אמת בדיעבד.

10. בשנה הראשונה לפעילות הקריפטו שלי הרווחתי כסף ושילמתי מס. בשנה השנייה הפסדתי כסף. האם מס הכנסה יחזירו לי את המס ששילמתי?

לא יבוצע החזר מס אמיתי לחשבון הבנק של המדווח, אך יתאפשר קיזוז של ההפסד מול רווחים עתידים. על פי פקודת מס הכנסה לא ניתן לקזז הפסדים לאחור, כלומר לא ניתן לקזז הפסדים של שנה מסוימת עם רווחים משנה שקדמה לה. ניתן לקזז הפסדי הון באותה שנת מס מול רווחי קריפטו, רווחים מניירות ערך או מול מס שבח מנדל"ן, במידה ויש כאלה. במידה ואין רווחים באותה שנת מס, ניתן יהיה לקזז את הפסדי ההון בשנים העוקבות לשנת הדיווח. מסיבה זו מומלץ לערוך בכל סוף שנה חישוב של רווחי תיק הקריפטו בעזרת המערכת של BLOXTAX ואז לשמור בצד סכום כסף לתשלום המס שיידרש, בין אם בכסף פיאט (שקל, דולר) ובין אם בסטייבלקוינס (Stablecoins).

11. במידה שהיה לי הפסד מפעילותי במטבעות דיגיטליים, האם אוכל לקזז אותו מול ההכנסה שלי משכר?

לא ניתן לבצע קיזוז כזה וזאת משום שהפסד הוני ניתן לקיזוז אך ורק כנגד רווחי הון מקריפטו, ניירות ערך או מס שבח מנדל"ן.

12.  איזה סוג של הפסדים ניתן לקזז מול רווחים מפעילות במטבעות דיגיטליים?

רווחים מפעילות במטבעות דיגיטליים נחשבים לרווחי הון ולכן ניתן לקזז כנגדם אך ורק הפסדי הון מפעילות בניירות ערך וממס שבח מנדל"ן.

13. האם וכיצד ניתן לבצע תכנון מס כדי להקטין את הרווחיות בשנת מס מסוימת?

ראשית, מומלץ לחשב את הרווחים בתיק הקריפטו ואת עלות יתרות הקריפטו חודש לפני סוף שנת המס וזאת כדי לאתר מטבעות שעלותם לפי דוח היתרות של BLOXTAX גבוהה משווי השוק שלהם. מכירה של מטבעות אלה תוביל להפסד הון שאותו ניתן יהיה לקזז כנגד רווחי ההון שנוצרו ממכירת מטבעות אחרים.

שנית, כדאי לפנות לרואה חשבון מייצג אשר לו מומחיות בתחום הקריפטו, וזאת לשם תכנון דיווח המס ותכנון האופן בו ניתן לנצל את הטבות המס הרלוונטיות על ידי חישוב מס אופטימלי, ניצול הפסדי הון מוכרים, הכרה בהוצאות נלוות ובנקודות זיכוי ועוד.

שלישית, ניתן לחשב את הרווח מפעילות המסחר בקריפטו באופן שונה מחישוב ה-FIFO, שנחשב לברירת המחדל של מס הכנסה. מומלץ להתייעץ עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX על שיטות נוספות לחישוב רווחי הון ממסחר בקריפטו.

כתבות נוספות בתחום:

הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...
השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...
כסף בחינם – פיתוי, סיכון ומיסוי של איירדרופ
מטבעות דיגיטליים חדשים נוצרים כל הזמן ואל חלקם הציבור מתוודע באמצעות איירדרופ, שהוא מהלך שיווקי של חלוקת מטבעות קריפטו חדשים בחינם...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם