שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק שישי ואחרון

שתף

qa-part-6.webp
לקוחות רבים פונים אלינו במגוון שאלות הנוגעות לאופן הדיווח לרשויות המס בכל הנוגע לעסקאות הקריפטו שלהם ולהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. זהו המאמר השישי והאחרון בסדרה של שישה מאמרים, שבהם אספנו עבורכם את השאלות הנפוצות ביותר על מנת לאפשר לכם להיערך בצורה המיטבית לדיווחים הנדרשים.

מעבר לשאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים – חלק חמישי

1. האם ניתן להכיר בתשלום ל-BLOXTAX כהוצאה מוכרת ולקבל בגינה החזר מס?

בהחלט כן. התשלום ל-BLOXTAX מוכר כהוצאה שאותה ניתן לקזז כנגד רווחים ובכך להקטין את חבות המס.

2. סיפקתי שירות ובתמורה קיבלתי תשלום במטבעות דיגיטליים. האם עלי לדווח על כך ולשלם מס בגין התשלום?

כן. אופן התשלום (בקריפטו או בכסף פיאט) אינו משנה את חובת הדיווח. מה שמשנה הוא סוג השירות שניתן ושווי התמורה שהתקבלה עבורו. תשלום עבור שירות הינו הכנסה אקטיבית המחויבת במס פירותי ולכן יש להוציא בגינו חשבונית מס ו/או קבלה ואז לשלם את המס בשקלים. במידה והשירות ניתן לתושב ישראל, יש לשלם בגינו גם מע"מ כחוק.

3. אם אני משקיע במטבעות דיגיטליים, האם עלי להתאגד כחברה?

אין צורך להתאגד כחברה כאשר משקיעים במטבעות דיגיטליים. במידה ופעילות הקריפטו שלך משמעותית, הן מבחינת כמות הטרנזקציות והן מבחינת אופן ההשקעה, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מומחה בתחום על מנת לבחון את האפשרות שהפעילות שלך תוגדר על ידי רשות המיסים כעסקית. אם רואה החשבון יתרשם כי פעילות הקריפטו תיחשב לעסק, ייתכן והוא ימליץ על איגוד הפעילות במסגרת חברה בע"מ. בכל מקרה חשוב לקבל יעוץ מקצועי בנושא כדי לא להכנס תחת הגדרת 'מוסד פיננסי', אשר תחייב תשלום מע"מ בגין הרווחים.

4. האם מותר לי לנהל פעילות במטבעות דיגיטליים עבור אחרים ולקבל על כך תמורה?

לא. יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום כדי לבחון את האפשרות לנהל כספים עבור עד 5 משקיעים כשירים, שהינם בני משפחה או חברים קרובים. במידה והמטרה היא לנהל כספים עבור מספר גדול יותר של משקיעים, נדרש לשם כך רישיון מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ייתכן שיהיה עדיף להעביר פעילות כזאת אל מדינה זרה שמאפשרת זאת באופן חוקי ובכל מקרה חובה להתייעץ בנושא עם עורך דין מומחה בתחום.

5. האם אני חייב לשלם את המס רק לאחר שמס הכנסה קלט את הדוח השנתי שקיבלתי ושלח לי את דרישת התשלום?

לא. כאמור, ניתן ואף רצוי לשלם את המס מייד עם סיום עריכת הדוח השנתי למס הכנסה וקבלת חישוב המס הסופי מרואה החשבון המייצג, וזאת כדי להימנע מתשלום ריבית ומהצמדה למדד. ראו גם את התשובה לשאלה 1 בחלק החמישי של הסדרה.

6. כיצד אדע כמה מס עלי לשלם בגין פעילות הקריפטו שלי?

לאחר הפקת דוח רווח והפסד על פעילות הקריפטו שלך ובדיקתו על ידי צוות רואי החשבון של BLOXTAX, יישלח ללקוח חישוב של המס בצירוף הסבר מפורט אודותיו. יחד עם זאת, יש לזכור כי חבות המס הסופית תיקבע אך ורק בעת הכנת הדוח השנתי המלא וזאת משום שהדוח המלא יתייחס לכל הפעילות הכספית של הנישום בשנת המס ולא רק למרכיב של פעילות הקריפטו. לדוגמה, ייתכן ולנישום יגיע החזר מס מעבודתו כשכיר והחזר זה יקוזז כנגד חבות המס בגין הרווחים מפעילות הקריפטו שלו.

7. כיצד ניתן לפרוס לתשלומים את החוב למס הכנסה?

כדי לשלם חוב למס הכנסה באמצעות פריסה לתשלומים, על הנישום להגיע אל משרד פקיד השומה שבו הוא רשום, לפנות אל מחלקת הגביה, לסכם עם נציג פקיד השומה לכמה תשלומים ניתן לפרוס את החוב, ואז לכתוב לפקודת פקיד השומה המחאות חודשיות כמספר התשלומים עליו הוסכם. נדגיש כי גם לאחר ההסכמה על פריסת התשלומים ולאחר העברת ההמחאות לפקיד השומה, החוב ימשיך לצבור ריבית והפרשי הצמדה למדד עד לסיום מלא של התשלום על ידי הנישום. נציין כי לעיתים חלק מפקידי השומה אינם מאפשרים לבצע פריסה כזאת.

8. באילו דרכים ניתן לשלם את חבות המס?

את חבות המס ניתן לשלם בדרכים הבאות:

  • העברה בנקאית.
  • תשלום בכרטיס אשראי.
  • תשלום בהמחאה או במזומן באמצעות שובר בדואר ישראל.
  • פריסה לתשלומים, כמתואר בתשובה לשאלה 7.

בנוסף לאפשרויות אלה, צוות רואי החשבון של BLOXTAX מציע גם פתרון של תשלום המס באמצעות קריפטו.

9. מהי המלצתכם בנוגע לניהול תשלומי המס שלי?

אנו ממליצים שלא להמר על הכסף המיועד לתשלום המס שיוטל עליך. מומלץ לפנות לצוות רואי החשבון של BLOXTAX לצורך חישוב חבות המס בגין פעילות הקריפטו שלך ואז לשמור בצד את סכום הכסף המיועד לתשלום המס. את הסכום הזה מומלץ לשמור כסטייבלקוין (Stablecoin) ולהימנע מלהשתמש בו עד להגשת הדוח ולתשלום המס. כאמור בתשובות לשאלות קודמות, ניתן לשלם את המס עוד לפני הגשת הדוח, וזאת לאחר ביצוע דיווח רווח הון מקדמי, כמובן בעזרת רואה החשבון המייצג.

10. הבנק לא מאפשר לי להפקיד בחשבון שלי כסף שמקורו במטבעות דיגיטליים. כיצד אוכל לשלם למס הכנסה?

אכן מדובר בבעיה כאובה אשר מונעת מרבים לדווח על פעילות הקריפטו שלהם לרשות המיסים. מצד אחד רשות המיסים פועלת לאיתור משקיעי קריפטו שאינם מדווחים על פעילותם, וזאת במטרה לגבות מהם מס כחוק. מצד שני הבנקים מערימים קשיים על האפשרות להפקיד אצלם כסף שמקורו בפעילות קריפטו, למרות שתשלום המס יכול להתבצע אך ורק דרך חשבון בנק ישראלי.

לכן, כאשר מדובר על תשלום מס בהיקף של עד עשרות אלפי שקלים, אנו ממליצים לשלם את המס במזומן באמצעות שובר בדואר ישראל, וזאת לאחר המרת מטבעות דיגיטליים לשקלים באמצעות הכספומטים הפזורים בארץ ומיועדים לכך.

כאשר מדובר בתשלום מס בהיקפים גבוהים יותר, ניתן לשלם בדרכים אחרות, לרבות באמצעות תשלום מס במטבעות קריפטו. כמובן שמומלץ להתייעץ בנושא עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX.

11. האם אוכל להפקיד בחשבון הבנק שלי כסף שמקורו בקריפטו לאחר שדיווחתי לרשות המיסים על פעילות הקריפטו שלי?

תנאי הסף הראשון של הבנק לאישור הפקדת כספים שמקורם בקריפטו הוא קבלת אישור מרואה החשבון המייצג על כך שהרווחים שהניבה פעילות הקריפטו דווחו לרשות המיסים וכי המס שהוטל בגינם שולם. בשלב הבא הבנק יבקש מידע מפורט אודות הנתיב שעברו המטבעות הדיגיטליים. הכוונה היא למידע מפורט על כל הפעולות אשר בוצעו מרגע שהלקוח משך את כספו מחשבון הבנק שלו כדי לרכוש מטבעות דיגיטליים ועד לרגע בו הוא מבקש להפקיד את כספו חזרה בחשבון. פעולות אלה כוללות את כל התנועות שבוצעו בארנקים הדיגיטליים הרלוונטיים ואת הגופים השונים שהשתתפו בתהליך. במידה ויימצא כי נתיב המטבעות הדיגיטליים אכן תואם את מדיניות הבנק, הפקדת הכסף תאושר. במידה ומדובר בסכום כסף גבוה, ייתכן והבנק ידרוש הצהרה של גורם מומחה המאשר את נתיב המטבעות הדיגיטליים. נציין כי BLOXTAX היא אחד הגורמים המומחים שלהם הזכות לאשר העברת כספים לבנק.

ניתן לקרוא על הנושא בהרחבה במאמר שלנו על הפקדת כסף שמקורו בקריפטו בחשבון הבנק.

12. מהן האלטרנטיבות הזמינות לי במקרה שהבנק בארץ אינו מאשר לי להפקיד בחשבוני כסף שמקורו בקריפטו?

אם מדובר בסכומים לא גבוהים, ניתן להשתמש בכספומטי הקריפטו השונים הפזורים בארץ, שברובם קיימת תקרת משיכה יומית של 10,000 ₪ ותקרת משיכה חודשית של 30,000 ₪.

כאשר מדובר בסכומים גדולים יותר מומלץ לפנות לצוות רואי החשבון של BLOXTAX, אשר מלווה לקוחות רבים בתהליך פתיחת חשבונות בנק בחו"ל ובאישור נתיב המטבעות הקריפטוגרפיים שלהם מול הבנק. חשבונות אלה מאפשרים לרכוש נכסים בארץ ובחו"ל, כמו גם להשתמש בכרטיס אשראי בנקאי.

13. מתי אוכל להפסיק להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

אדם יכול להגיש בקשה לסגירת התיק שלו במס הכנסה לאחר שכל המטבעות הדיגיטליים שלו נמכרו והוא לא ממשיך לנהל פעילות קריפטו כלשהי.

14. איך סוגרים את התיק במס הכנסה?

לצורך סגירת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה מסודרת בצירוף דוח יתרות של BLOXTAX אשר מאמת את העובדה שהנישום אינו מחזיק עוד במטבעות דיגיטליים בכתובות הארנקים הדיגיטליים ובזירות המסחר שלו. לכך יש לצרף הצהרה של הנישום, שיש לה תוקף מחייב מבחינה פלילית (כלומר הצהרה שתוביל לנקיטת הליכים פליליים במידה ויתברר כי היא שקרית), ולפיה הוא לא מחזיק במטבעות דיגיטליים נוספים ואין לו כוונה להמשיך לסחור במטבעות דיגיטליים. כמוכן, הנישום יציין בהצהרה זו כי במידה ויחזור לסחור במטבעות דיגיטליים הוא יפתח תיק במס הכנסה ללא דיחוי וישוב לדווח על הפעילות שלו כנדרש בחוק.

15. איך אוכל לוודא שאני לא נדרש להגיש דוח לאחר שסגרתי את התיק שלי במס הכנסה?

ניתן לבדוק זאת באמצעות כניסה לאזור האישי באתר רשות המיסים או באמצעות רואה חשבון מייצג.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
אז מהי בעצם רשת הברק?
מעמדו של ביטקוין כמטבע הקריפטו המוביל ממשיך להיות בלתי מעורער, אך ככל שנמשך האימוץ של מטבעות דיגיטליים בכלל ושל ביטקוין בפרט, רשת ...
הסיפור של מאונט גוקס (Mt. Gox) – איך לפעול נכון להשבת כסף מהבורסה שקרסה
אחרי שנים של הליכים נגד מאונט גוקס, בורסת הקריפטו שקרסה ב-2014, החל כונס הנכסים שלה להשיב לנושיה כספים בגין מטבעות הקריפטו שהם איב...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם