ניתוק תושבות – סוגיות מס וקריפטו בעת הגירה

שתף

ניתוק תושבות – סוגיות מס וקריפטו בעת הגירה
המצב הביטחוני, המדיני והפוליטי בישראל גורם לרבים לבחון את האפשרות לעזוב את הארץ ולקבוע את מקום מושבם בארץ אחרת. מהלך כזה מביא עמו מגוון השלכות וביניהן סוגיות הקשורות למיסוי. במאמר זה נתאר את סוגיית ניתוק תושבות המס, אשר בין היתר קובעת מה יהיו חובותיו של אדם שעזב את הארץ כלפי רשות המיסים.

הגירת ישראלים לארצות אחרות, כמו רוב המקרים של הגירה מארץ לארץ, נחשבת בדרך כלל לתופעה טבעית. כולנו חיים בעידן של גלובליזציה שבו הבחירה של אדם לעזוב את ארץ המוצא שלו ולעבור לחיות בארץ אחרת נחשבת לנורמטיבית. אנשים מחפשים את מזלם במקומות שונים, עושים רילוקיישן על בסיס מקצועי, נוסעים ללמוד בארץ אחרת ומשנים את מקום מושבם ממגוון סיבות נוספות.

יחד עם זאת, כאשר בוחנים את ההגירה מישראל, ניתן להבחין בכך שבמהלך השנה האחרונה חלה עליה במימדי התופעה ובתקופה האחרונה, נוכח מצב העניינים בארץ מאז ה-7 באוקטובר, אשר מתאפיין במורכבות, חששות וחוסר ודאות, התופעה הפכה לבולטת אף יותר.

שינוי זה מציף לדיון את מגוון הסוגיות הרלוונטיות לנושא ההגירה והעברת מרכז החיים לארץ אחרת, וביניהן סוגיית ניתוק תושבות המס שבה נעסוק במאמר זה.

מהי תושבות מס

תושבות מס מבטאת את הקשר בין היותו של אדם תושב ישראל לבין חובות המס המוטלות עליו. על פי פקודת מס הכנסה, אדם שנחשב לתושב ישראל חייב בתשלום מס בישראל על כלל הכנסותיו. חבות המס מוטלת גם על כלל ההכנסות של אותו אדם אשר מופקות בישראל וגם על ההכנסות שלו אשר מופקות בחוץ לארץ (וזאת בכפוף להוראות אמנת המס הרלוונטית בין ישראל לבין המדינות שבהן נוצרות אותן הכנסות).

מורכבות המושג באה לידי ביטוי בעובדה שגם כאשר תושב ישראל עובר להתגורר בארץ אחרת הוא לא בהכרח מפסיק להיחשב לתושב ישראל ותושבות המס שלו אינה מתנתקת באופן אוטומטי ובכל מקרה. במילים אחרות, תושב ישראל יכול לעבור להתגורר בארץ אחרת, אך עדיין תחול עליו תושבות מס בישראל.

המשמעות של ניתוק תושבות מס

על פי סעיף 100 לפקודת המס, ניתוק תושבות המס בישראל (אשר מתאפשר באופן שיתואר בהמשך) מחייב ביצוע מכירה רעיונית של כלל נכסיו של אדם בישראל, לרבות תשלום המס בגין אותה מכירה. חובה זו תקפה גם לניירות ערך ולמטבעות קריפטוגרפים.

כאשר מדובר במטבעות קריפטוגרפים של תושב ישראל המבצע ניתוק תושבות מס, המכירה הרעיונית מתבצעת על ידי חישוב שווי המטבעות נכון ליום עזיבת הארץ וחישוב רווח ההון שהיה נוצר לאותו אדם במידה ואכן היה מוכר את המטבעות הדיגיטליים ביום העזיבה, מקבל תמורתם כסף מזומן ומשתמש בו כדי לרכוש מחדש את המטבעות לאחר שהגיע לחו"ל. ניתן לקרוא על כך עוד במאמר שלנו חישוב רווחי הון ממסחר בקריפטו.

לעתים מתאפשרת הקלה מסוימת שלפיה אירוע המס (המכירה הרעיונית של הנכס, שבגינה בעל הנכס משלם מס) נדחה למועד מכירת הנכס בפועל, כלומר האדם יהיה חייב במס רק כאשר ביצע מכירה אמיתית של נכסיו. אלא שניתן להניח שמס הכנסה לא יאפשר דחיה כזו כאשר מדובר בנכסי קריפטו שקשה מאוד לעקוב אחריהם.

נדגיש כי ניתן להתדיין בנושא זה עם מס הכנסה ולעתים, עם תכנון נכון, קיימת אפשרות להפחית את תשלום המס ואף לבטלו לחלוטין. מומלץ להתייעץ בנושא עם צוות רואי החשבון של BLOXTAX

נציין כי לניתוק תושבות המס ישנה גם משמעות הכרוכה בעיתוי המהלך ובבחירת המדינה אליה בוחרים להגר. לדוגמה, ניתוק תושבות המס בישראל בתקופה שבה שוק הקריפטו נמצא בשפל ישפיע על גובה חבות המס בגין המכירה הרעיונית של נכסי הקריפטו של האדם המהגר. מעבר למדינה בה המס על קריפטו נמוך מזה הקבוע בישראל או למדינה שבה אין מס על מטבעות דיגיטליים (כמו דובאי, פורטוגל או גרמניה) יאפשר לאדם המהגר לחסוך בתשלום מס כאשר שוק הקריפטו יתאושש וישוב לעלות.

אישור ניתוק תושבות – לא כל כך מהר

מעבר של תושב ישראל לארץ אחרת אינו מוביל בהכרח לניתוק תושבות המס של אותו תושב. על פי פקודת מס הכנסה, מי שנחשב לתושב ישראל הוא מי ש"מרכז חייו" נמצא בישראל. על מנת להכריע בשאלה האם מרכז חייו של אדם נמצא בישראל, מתבצעים מבחנים רלוונטיים שונים והנתונים העולים מהם משוקללים לכדי קבלת ההחלטה בנושא.

מבחן הימים – זהו המבחן החשוב ביותר משום שעל פי הוראות פקודת מס הכנסה אדם נחשב לתושב ישראל במידה והוא נמצא בישראל לפחות 183 ימים בשנת המס המדוברת או שהוא נמצא בה סך של 425 ימים על פני שלוש שנים רצופות ובתנאי ששהה בישראל לפחות 30 יום בשנה.

זהו מבחן כמותי ובינארי, כלומר יש לו רק שתי תוצאות אפשריות (תושב או לא תושב) והן מבוססות על מספר ימי השהייה בארץ.

מבחן מרכז החיים – מבחן זה בוחן את זיקתו של אדם לישראל כפי שהיא משתקפת ממכלול של פרמטרים כגון האם יש לו בארץ בית פנוי למגורים, מהו מקום המגורים של בני משפחתו, היכן נמצא מקום עבודתו הקבוע, אילו קשרים חברתיים וחברויות במועדונים וארגונים יש לו, האם יש לו חשבון בנק בישראל, היכן הוא מבוטח בביטוח בריאות והיכן נמצאים נכסיו.

חשיבותו של מבחן מרכז החיים נובעת מהעובדה שאדם יכול להתגורר בחו"ל ועדיין לקיים את מרכז חייו בישראל, למשל במקרה שבן / בת הזוג שלו חיים בארץ, ילדיו חיים ומתחנכים כאן, הוא חבר בקופת חולים בישראל, יש לו קרן פנסיה בישראל וכך הלאה.

טופס ניתוק תושבות

כאשר מגישים למס הכנסה בקשה לניתוק תושבות יש למלא ולצרף טופס 1348, שנקרא "טופס ניתוק תושבות, נספח לדוח השנתי ליחיד, הצהרת תושבות לשנת המס". טופס זה הוא האמצעי המרכזי שבעזרתו מתבצע מבחן מרכז החיים. הוא מפרט את העובדות הנוגעות לטענתו של הנישום בנוגע לכך שאינו תושב ישראל והוא בוחן שורה של שאלות שלגבי כל אחת מהן הנישום מסמן האם תשובתו רלוונטית לישראל, למדינת התושבות, למדינה אחרת או שאינה רלוונטית כלל. אלו הן השאלות:

1. האם הנישום מחזיק דירת מגורים בבעלותו או בבעלות בן / בת הזוג.

2. האם דירת המגורים שבבעלות הנישום הושכרה.

3. האם הנישום שכר דירה למגורים.

4. היכן נמצא בית הקבע של הנישום.

5. היכן התגוררו בן / בת הזוג של הנישום.

6. היכן מתגוררים ילדיו הקטינים של הנישום.

7. היכן נמצאים מוסדות החינוך בהם מתחנכים ילדיו של הנישום.

8. היכן מתגוררים הוריו ו/או אחיו של הנישום.

9. היכן נמצא מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע של הנישום.

10. מהו מקום תושבותו של המעסיק אצלו עבד הנישום.

11. היכן הגיש הנישום דוח על הכנסותיו כתושב לצורכי מס.

12. היכן שילם הנישום מס על הכנסותיו.

13. האם יש ברשותו של הנישום אזרחות ו/או דרכון.

14. האם יש ברשותו של הנישום ביטוח רפואי.

15. האם הנישום חבר בקופת חולים.

16. האם הנישום מחזיק בבעלותו פקדונות ו/או תוכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני.

17. האם הנישום הפקיד כספים בגין שנת המס בפקדונות ו/או תוכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני.

18. האם הנישום הינו בעל מניות בחבר בני אדם (כלומר בכל גוף ציבורי מואגד או מאוחד, ובכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות).

19. האם הנישום קיבל קצבאות ילדים ו/או תמלוגים ו/או מענקים מביטוח לאומי ו/או פנסיה.

20. האם הנישום מחזיק בבעלותו חשבון בנק פעיל.

21. האם הנישום שילם תשלומי ביטוח לאומי בגין שנת המס. 

22. האם הנישום חבר בארגונים חברתיים.

23. האם הנישום ו/או בן / בת הזוג מחזיק בבעלותו כלי רכב.

24. האם הנישום הינו בעל מעמד של עולה / תושב חוזר / תושב חוזר ותיק.

25. האם הנישום ביקש שנת הסתגלות לשנה זו.

26. האם הנישום קיבל אישור תושבות לשנה זו.

הערה חשובה – ניתוק תושבות בביטוח לאומי אינו נחשב לניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה. יחד עם זאת, ניתוק תושבות בביטוח לאומי מהווה אינדיקציה כאשר הרשויות דנות בשאלת ניתוק התושבות לצורכי מס הכנסה וניתן להניח כי סיכוייו של נישום אשר ניתק תושבות בביטוח לאומי לקבל אישור לניתוק תושבות מס יהיו גבוהים יותר.

ניתוק תושבות ודיווח המס

עצם עזיבתו של תושב ישראל את הארץ לא רק שאינה יוצרת בהכרח ניתוק תושבות, אלא גם אינה מהווה עילה לאי הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. נזכיר כי אי הגשת הדוח השנתי למס הכנסה מהווה עבירה פלילית. ניתן לקרוא עוד בנושא הגשת הדוח השנתי למס הכנסה בסדרת המאמרים שלנו שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים.

כאשר אדם עונה על הגדרתו כתושב ישראל על פי מבחן הימים שהצגנו קודם לכן, חובת הגשת הדוח השנתי עדיין חלה עליו גם אם הוא טוען כי כבר אינו נחשב לתושב ישראל. באפשרותו, כאשר הוא מגיש את הדוח השנתי בארץ, לצרף אליו את טופס 1348 אשר בו הוא יסמן, כאמור, את התשובות לשאלות הקובעות את מידת הזיקה שלו לארץ ואת טענותיו לניתוק התושבות.

העובדה שאדם שעזב את ישראל מגיש דוחות מס במדינה אליה עבר, אמנם יכולה להוסיף ביסוס לטענתו בדבר ניתוק תושבות המס שלו בארץ, אך הגשת דוחות מס במדינה אחרת אינה מבטלת או מחליפה את חובת הגשת הדוח השנתי בישראל.

לסיכום

העליה בהיקף ההגירה מישראל מזכירה ומדגישה את חשיבותו של נושא ניתוק תושבות המס, כלומר את המהלך שבסופו של דבר נועד לבטל את חובות המס של אדם במידה וכבר אינו נחשב לתושב ישראל.

מובן כי לניתוק תושבות המס קיימים יתרונות כגון צמצום חבות המס בישראל של אדם שהיגר מישראל ועבר לחיות בארץ אחרת. יחד עם זאת, מדובר במהלך הכרוך בשינוי הסטטוס המשפטי של אדם ובאפשרות לאובדן זכויות במגוון תחומי החיים. למשל אובדן הזכאות לטעון להגנות כאלה ואחרות כתושב ישראל, הצורך להמתין במידה ואותו אדם מבקש להצטרף מחדש כמבוטח בשירותי הבריאות בארץ או לחדש את זכאותו לקבלת שירותים מביטוח לאומי כאשר ישוב לישראל ועוד.

במילים אחרות, ניתוק תושבות המס מהווה שינוי מהותי ומשמעותי במעמדו האזרחי של האדם המבקש אותו ולשינוי זה ישנן השלכות מרחיקות לכת שאותן חשוב להביא בחשבון בטרם מתחילים בתהליך. לא מדובר בסטטוס שניתן לשוב ולשנות אותו בכל עת על פי מידת הנוחות ובהתאם לצרכים העכשוויים.

מומלץ להתייעץ בנושא עם צוות רואי החשבון והמשפטנים של בלוקסטקס.

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם