רשות המסים: "אנו פועלים לפתור את הבעיות של המשקיעים במטבעות דיגיטליים מול הבנקים"

שתף

-----_------.png
בשורות למשקיעים במטבעות הדיגיטיליים: בשבוע הראשון של חודש אוקטובר התקיים אירוע ראשון מסוגו של פורום חברות הבלוקצ'יין וחברת BloxTax בשיתוף רשות המסים הישראלית. מדובר על כנס ייחודי בו נפגשה רשות המסים עם יזמים מהקהילה.

בכנס ייחודי בישר סמנכ"ל מקצועי בכיר ברשות כי לדעתו הבעיות בעבודה מול הבנקים יפתרו בקרוב, נושא מיסוי הטוקנים לעובדים ומייסדים של חברות בתחום יועבר תיקון בחקיקה וחוק המע"מ יעבור מהפך שיהיה רלוונטי גם לעולם הבלוקצ'יין.

בשורות למשקיעים במטבעות הדיגיטיליים: בשבוע הראשון של חודש אוקטובר התקיים אירוע ראשון מסוגו של פורום חברות הבלוקצ'יין וחברת BloxTax בשיתוף רשות המסים הישראלית. מדובר על כנס ייחודי בו נפגשה רשות המסים עם יזמים מהקהילה. המפגש תרם להסרת חוסר הודאות הרגולטורית האופפת את התחום ונתן פתח לחברי הפורום להעלות את עמדות המשקיעים אל מול הרשות במסגרת התדיינות בלתי פורמאלית.

במפגש השתתפו עו"ד ורו"ח משה אשר (מנהל רשות המסים לשעבר), רו"ח רולנד עם שלם (סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים), יגאל נבו (מנכ"ל פורום חברות הבלקוציין), תומר רביד (מנכ"ל BloxTax), רן "גולדי' גולדשטיין (מנכ"ל קבוצת First), רו"ח יצחק 'צ'יקו' ציקורל (שותף מסים בכיר מחברת Delloite), רו"ח רון לופטה (מנהל בכיר תחום מסים בחברת EY).

הקלות ויתרונות

בינואר 2017 פרסמה רשות המסים טיוטה של נייר עמדה בו היא פרטה את עקרונות האסדרה בתחום המיסוי של עולם המטבעות הדיגיטליים. בינואר 2018 פרסמה הרשות חוזר סופי בנושא מיסוי מטבעות דיגיטליים, שמטיל למעשה חובת מיסוי על הרווחים וההכנסות מהפעילות.

לאחר מכן, בהמשך אותה שנה, פרסמה הרשות חוזר נוסף בנושא הנפקת ICO ואסימונים מבוזרים – המבהיר את עקרונות המיסוי החלים בעת הנפקות אסימונים.

החוזר בנושא ה-ICO עורך הבחנה בין Security Token, שהם אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד ומייצגים זכות לנכס או זכות פיננסית, כגון זכות לקבל אחוז מרווחים עתידיים, לבין Utility Token, שהם אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכז אחד ומייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח למחזיק האסימון. באסימונים מהסוג השני, מעניקה רשות המסים את האפשרות להכיר בהכנסה מהם כהכנסה נדחית, בתנאים מסויימים, וליהנות מדחיית מס.

בשיחה בין מנהל רשות המסים לשעבר עו"ד משה אשר ומנכ"ל BloxTax תומר רביד, ובפאנל בו השתתפו כל מארגני הכנס, התקיימו דיונים ערים על החשיבות אסדרת התחום, הוצגו הקווים שהנחו את רשות המסים בחוזרים המקצועיים אשר פורסמו עד כה, ונערך דיון בשאלות: מה ניתן לצפות מהאסדרה בהמשך הדרך, איך ניתן לנצל באופן מיטבי את הקלות מס הגדולות שמעניקה רשות המסים לחברות ישראליות הפעולות בתחום, ואיך כדאי לבצע ולנהל ICO בצורה מיטבית וליהנות מהטבות מס.

חשוב לשמור על התעשייה

רשות המסים הישראלית מעניקה, מצד אחד, יתרונות גדולים ל-ICO שנערכים בתחומה על ידי חברות ישראליות. היא מעניקה ודאות מיסויית באופן בו בעת הקמת החברה ניתן להעריך מה המס שיחול עליה, ואף לשלמו באופן נדחה. בנוסף, הרשות מעניקה הקלות נוספות אם החברה תוכר כמפעל טכנולוגי מועדף העוסק בייצוא.

מצד שני, קיימים עדין אתגרים לחברות בלוקצ'יין בתחום המיסוי: קיים קושי בהתנהלות מול הבנקים ובהעברת הכספים לחשבונות שמנוהלים בהם, קיימות שאלות פתוחות מול מע"מ: למשל שאלה מתי ואיך יש לגבות אותו (בייחוד במקרים בהם מונפקים טוקנים שמאפשרים דחיית מס, אולם מסחר בהם בשוק משני, מול משקיעים מחוץ לישראל, עשוי להיעשות במסגרת עסקה שכלל לא חייבת במס). כמו כן, קיים קושי אמיתי במיסוי טוקנים שניתנו למייסדי חברות. על פניו המיסוי שלהם צריך להיות הוני, בדומה להטבות אחרות שניתנות למייסדי חברות, אולם הפיתרון שהציעה רשות המסים לנושא הוא מיסוי הטוקנים כאילו הם הכנסה פירותית.

המשתתפים סיכמו כי יש חשיבות גדולה להתגברות על האתגרים והמשך פיתוח התחום שנמצא בעידן של כניסה של חברות גדולות ומעניינות לתחום, ולמעשה עומד בפני פריצת דרך.

מהות האסדרה של תחום המטבעות הדיגיטליים/ וירטואלים ע"י רשות המיסים תחת ניהולו של מנהל רשות המיסים לשעבר עו"ד ורו"ח משה אשר. מה הוביל לאסדרה זו? ומה הנחה את רשות המיסים כאשר העמדה גובשה בנושא מיסוי מטבעות וירטואלים

פאנל על מצב האסדרה בישראל עבור יזמים וחברות בתחום הקריפטו/ מטבעות וירטואלים והבלוקצ'יין

הרשות ערה לקשיים

בחלק השני של האירוע, רו"ח רונלד עם שלם, סמנכ"ל מקצועי בכיר ברשות המסים, ערך דיונים עם המשתתפים בכנס ועידכן על התפתחויות באסדרה וברגולציה החלה על התחום. הוא פירט כיצד רשות המסים מגיבה להתפתחויות בתחום, על מנת לספק מענה שוטף לשאלות שעולות מהחברות, והבהיר כי ישנה חשיבות ליזמות בתחום ושמירת התעשייה בארץ.

בנוגע לקושי לעבוד מול הבנקים, עם שלם הבהיר כי רשות המסים מטפלת בבעיה ונפגשת עם בנק ישראל בנושא והוא מאמין שבשבעות הקרובים הבעיה תיפתר ויהיה אפשר להעביר כספים לחשבונות בבנקים דרך זירות מאושרות ומפוקחות בישראל.

בנושא מיסוי הטוקנים שניתנים למייסדים ולעובדים ולשאלת העברתו למסלול הוני, עם שלם ציין כי חוזר הטוקנים נעשה על מנת להתאים את החוק לטובת הכלכלה הישראלית והוא נבחן באופן תמידי. אם יהיה צורך בשינויים עתידים ברגולצייה בתחום הטוקנים, היא תעשה בהתאם לשינויים החדשניים שמביאה התעשייה. בנוסף, רשות המסים תוציא חוזר מקצועי נוסף על הטיפול ב-Security Token, שיבהיר האם יש לסווג אותם כהון, התחייבות, או כהכנסה, והאם תשלומים בטוקנים הם דיבידנד או צורת הטבה אחרת. החוזר גם צפוי להתייחס לסוגי טוקנים חדשים כגון Platform Token(טוקן קיבוצי). בנוסף, עם שלם ציין כי חלק מאסדרת הסוגיות המיסוייות בתחום הטוקנים, יצריכו שינוי בחקיקה – בייחוד נושאי המיסוי הקשורים לטוקנים לעובדים ולמייסדים.

נושא נוסף שעלה בשיחה עם עם שלם הוא ההתמודדות עם האתגר במיסוי התחום, שרווי בבלוקצ'יינים רבים מאוד, שפועלים בתעשייה מבוזרת. הוא ציין כי ישנה ציפייה, במסגרת מסחר והמרת מטבעות, שהגורם שמקבל כסף מאוכלוסייה לא מוכרת, ינכה בעצמו את תשלום המס במקור.

הכתובת לשאלות

לגבי הקשיים בתחום המע"מ, עם שלם ציין כי החוק הוא חוק ישן שדורש עדכון ובקרוב תקום ועדה ציבורית לרפורמה בחוק המע"מ. עניין המטבעות הדיגיטליים יועבר לבחינת וועדה הציבורית, והחוק החדש ייתן מענה לתחום הקריפטו ולאתגרים שהתחום מציב.

לבסוף סיפק עם שלם שורה של תובנות להתנהלות נכונה בתחום, על מנת לסייע ליזמים צעירים בתחילת הדרך ולהבטיח התנהלות נכונה מול הרשות:

1. לא לצאת לדרך ללא ייצוג הולם.

2. רשות המסים היא הכתובת, בתחילת הדרך, לשאול שאלות מקצועית ולקבל הבהרות בכל בעיה שיש.

3. מומלץ לבוא לפני שהאירוע קורה ולא לאחר מעשה, ולקבל ודאות מהרשות כי ההתנהלות חוקית ונכונה.

4. ניתן לפנות לחטיבה המקצועית בכדי לקבל הבהרות עוד לפני שדברים מגיעים לבית משפט, ולמעשה למנוע את הצורך להגיע לבית משפט. ניתן לפנות לחטיבה גם תוך כדי התנהלות מול פקידי השומה.

סמנכ"ל עניינים מקצועיים ברשות המיסים רולנד עם שלם ומנכ"ל פירסט רן 'גולדי' גולדשטיין על האתגרים של חברות קריפטו בישראל וכיצד רשות המיסים מנסה לסייע לחברות בתחום. מעבודה מול הבנקים ועד לאתגרים של נתינת טוקנים לעובדים ומייסדים בהתאם לתקנות הקיימות

סמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המיסים רו"ח רולנד עם שלם ורו"ח יצחק 'צ'יקו' ציקורל שותף מיסים בכיר בדלוייט רואי חשבון על אתגרים עם סקיורטי טוקן ואתגרים העומדים בפני יזמים המקבלים מטבעות דיגיטליים מבחינת המיסוי של אותם מטבעות (טוקנים) בהתאם לתקנה 102.

סמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המיסים רו"ח רולנד עם שלם ורו"ח רון לופטה מנהל בכיר תחום מסים בארנסט אנד יאנג ישראל על קשיים הנובעים מחוק המע"מ והנפקת אסימונים מבוזרים (מטבעות דיגיטליים), ואתגרים הנובעים מרצון הרשות שנותני שירותים ינכו מס במקור עבור מחזיקי קריפטו/ ביטקוין ישראלים

סמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המסים רו"ח רולנד עם שלם ומנכ"ל פרום חברות הבלוקצ'יין יגאל נבו על המלצות של רשות המיסים ליזמים בתחום במטבעות הקריפטוגרפים, כיצד מסייע מס הכנסה מול רגולטורים אחרים בישראל וכיצד מתכוונת הרשות להמשיך לתמוך בתחום

כתבות נוספות בתחום:

תוכניות באונטי (Bounty) – להרוויח ממציאת חולשות בקוד של פרויקטי קריפטו
תוכניות באונטי בעולם המטבעות הדיגיטליים מציעות למשתמשים פרסים כספיים בתמורה לאיתור פרצות וחולשות בקוד של מוצרים ושירותים רלוונטיים...
עדכון טאפרוט - דברים שכדאי לדעת על שלבי ההתפתחות של ביטקוין
אחד משלבי ההתפתחות המרכזיים של רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הראשון והמוביל בעולם הקריפטו, הוא טאפרוט – העדכון המקיף ש...
מה כדאי לדעת על גשרים בין רשתות בלוקצ'יין
בניגוד לעבר, שבו טרנזקציות במטבע קריפטו מסוים יכולות היו להתבצע אך ורק על גבי רשת הבלוקצ'יין של אותו מטבע, כיום ניתן לבצע טרנזקציו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם