עדכון מרשות המסים: מייצגים, כך תעמדו בדרישות הדיווח על מטבעות דיגיטליים

שתף

עדכון מרשות המסים: מייצגים, כך תעמדו בדרישות הדיווח על מטבעות דיגיטליים
בתחילת חודש יוני פרסמה הרשות הוראת ביצוע ובה לראשונה היא מתייחסת באופן מפורט וברור לדרך הדיווח על פעילות בתחום הקריפטו. BloxTax מביאה את עיקרי הדברים החשובים, הקשיים המתעוררים, והפתרון החדשני שיאפשר לעמוד בקלות בכל הדרישות.

בתחילת חודש יוני פרסמה הרשות הוראת ביצוע ובה לראשונה היא מתייחסת באופן מפורט וברור לדרך הדיווח על פעילות בתחום הקריפטו. BloxTax מביאה את עיקרי הדברים החשובים, הקשיים המתעוררים, והפתרון החדשני שיאפשר לעמוד בקלות בכל הדרישות

בתחילת חודש יוני פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע (הוראת ביצוע 006/2019) הנוגעת לשינויים באופן שידור ודיווח דוחות שנתיים ושומות לשנת המס 2018. הוראה זו ניתנה עבור המייצגים והיא מבטאת את העמדה של הרשות באשר לדרך הרשמית שעל המייצגים להתנהל מול הלקוחות על מנת לעמוד בכל הוראות החוק והנחיות הרשות, במגוון תחומים, ובכלל זה בתחום הדיווח על פעילות במטבעות דיגיטליים.

מבחינת חובות הדיווח ואופן הדיווח על המשקיעים במטבעות דיגיטליים, למשל ביטקוין, הוראת ביצוע מעגנת את העמדות שהביעה הרשות בהזדמנויות שונות: היא חוזרת על העמדה כי מטבעות וירטואליים הם נכס שחייב במס רווחי הון, ומציגה הוראה מפורטת לגבי אופן הדיווח.

החשיבות של הוראת הביצוע היא בהתמקדות באופן הגשת הדיווח בצורה נהירה וברורה, כולל הפניית תשומת הלב לשינויים שנערכו בטפסים השונים למטרות הדיווח כך שישקפו את עמדת הרשות בקשר לחובות החלים על המשקיעים במטבעות דיגיטליים (ניתן למצוא את כל פרסומי רשות המסים הנוגעות למטבעות דיגיטליים כאן). זוהי למעשה הפעם הראשונה שהרשות מפזרת את הערפל וקובעת אופן ברור ואחיד לדיווח בתחום, ולהגשתו.

בפוסט זה נביא את עיקרי הדברים החשובים שעולים מהוראת הביצוע. שימו לב שההתייחסות של הרשות המיסים היא למטבע וירטואלי (קריפטוגרפי) – שזוהי לעמדתה ההגדרה למטבע דיגיטלי.

מהו מטבע וירטואלי?

תחת שינויים שמציגה הרשות בדיווחים ליחידים היא מפרטת את ההתייחסות למטבע וירטואלי, אותו היא מגדירה כך:

"מטבע קריפטוגראפי (וירטואלי) – יחידה דיגיטאלית ממוחשבת אשר שייכותה לאדם מסוים מאובטחת באמצעות טכנולוגיית הצפנה (קריפטוגרפיה) של ביזור שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד ומשמשת כאמצעי תשלום לסחר חליפין באמצעים אלקטרונים".

הגדרה זו של רשות המסים היא מאוד רחבה ומכסה את כלל המטבעות הקריפטוגרפים – מביטקוין ועד לכל הטוקנים האחרים אשר הונפקו. גם ההגדרה של הרשות לסחר חלפין מאוד רחבה וכוללת גם המרה של מטבע דיגיטלי אחד למשנהו.

מיסוי מטבע וירטואלי

בהמשך אותו סעיף מבהירה הרשות את אופי המיסוי של השקעה במטבעות קריפטוגרפים:

"המטבע הקריפטוגראפי הינו נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה. ההכנסה ממכירתו או מהמרתו מהווה רווח הון"

למעשה, רשות המסים ממשיכה בקו העקבי של התייחסות למטבעות וירטואליים כאל נכס כהגדרתו לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וכן של התייחסות לרווח מהשקעה במטבעות וירטואליים כרווח גם המרות מטבע ולא רק ממימושים. כלומר, גם המרת הטבעות וירטואליים היא אירוע מס (למשל המרה של ביטקוין לאיתריום).

בנוסף, חובת המיסוי במס רווחי הון על הפעילות בטבעות וירטואליים גוררת עימה גם חובת דיווח. הנישום צריך להצהיר על כל הפעילות שלו בתחום, כולל המרות המטבע. הוראת הביצוע למעשה מטילה על המייצגים חובה לבדוק ולוודא האם היתה פעילות כזו במסגרת הכנת הדיווח השנתי.

איך מדווחים על פעילות במטבע וירטואלי?

לאחר הגדרת המטבעות וביסוס חובות המיסוי והדיווח, הרשות מתייחסת בהרחבה לדרך בה יש לבצע את הדיווח במסגרת הדו"ח השנתי:

"יש לדווח עליו (על המטבע הקריפטוגרפי) בטופס רווח הון 1399 י' או 1399 ח' עם סמל עסקה 77 וקוד 71, המיוחד למקרים אלה. שדות בדוח: בטופס 1301 בחלק א' (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח: "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים"".

כך, לפי הרשות, יש לדווח על הפעילות במסגרת הדיווח השנתי בטופס 1301, וכן בטופס רווח הון 1399. במסגרת הוראת הביצוע מפנה הרשות את תשומת הלב להצהרה שהוספה לטופס 1301 החל משנת 2018, בה הנישום מצהיר האם יש לו פעילות במטבעות קריפטוגרפים, כאשר המייצגים צרכים לוודא עם הלקוח בעת הכנת הדו"ח האם הצהרה זו תקיפה לגביו. דרך הדיווח הזו מפורטת גם בהוראת הביצוע וגם לנישומים עצמם במסגרת חוברת "דע את זכויותיך" לשנת 2018 שהוציאה הרשות.

איך מקלים על הדיווח?

לפי הוראת הביצוע יש דרישה לצרף טופס 1399 על כל פעולה שביצע הנישום בשנת המס (כולל המרות מטבע אחד למשנהו). דרישה זו מאתגרת כיוון שמשקיעים במטבעות דיגיטליים יכולים לבצע עשרות פעולות קניה, מכירה והמרה בשנה. דבר זה מעלה כמה קשיים:

ראשית, יש אתגר גדול באיתור כל הפעולות שנעשו, בהפרדת העסקאות זו מזו ובחישוב של הרווח שהתקבל מכל עסקה. אתגר נוסף הוא טכני במהותו: לאחר הכנת טופס טופס 1399 נפרד לכל פעולה, יש בעיה לשדר את כל הטפסים הללו כטפסים נלווים בעת שידור הדיווח באופן דיגיטלי, כיוון שקיימת מגבלה על שידור של יותר מ-15 נספחים.

BloxTax, אשר מתמחה באיתור מידע ופעולות במטבעות דיגיטליים ובחישוב הרווח לצרכי מס לפי דרישת הרשות, פיתחה לאחרונה בשיתוף פירמת רואי החשבון EY, פירמת עו"ד גולבפרב זליגמן  פתרון שיאפשר שידור של טופס 1399 מרכז, באופן שיהיה מקובל על רשות המסים ויעמוד בדרישה שהביעה באופן ברור בהוראת הביצוע לגבי דרך הדיווח על פעילות במטבעות דיגיטליים.

הפתרון כולל דו"ח 1399 מרכז וכן נספח המספק את כלל הגילויים הנדרשים בעת הדיווח. הטופס המרכז כולל את כלל אירועי המס עליהן יש לדווח, לאותה שנת מס, תוך התייחסות להצמדות הרלוונטיות ולחבויות הרלוונטיות עליהן נדרש הנישום לדווח. בנוסף, הנספח כולל תיאור מדויק, פירוט וגילוי של כל אירועי המס באותה שנת מס.

פתרון זה גם מספק בהירות לגבי פעילות הנישום במטבעות דיגיטליים וחבות המס הסופית של הנישום, ולמעלה מכך, מאפשר למייצג לשדר את הדו"ח בצורה תקינה ולמלא את שאר הדרישות הקיימות בטופס 1301 לגבי הפעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים.

כתבות נוספות בתחום:

פתרונות דיווח מס קריפטו – כיצד להתמודד עם הגשה ודיווח מאוחרים של הדוח השנתי למס הכנסה
ישראלים המבצעים מכירה או המרה של נכסים פיננסיים נדרשים לדווח למס הכנסה על פעילותם. למרות זאת, במקרים רבים מאחרים הנישומים להגיש את...
מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם