בשנה הבאה נתקזז - העברת הפסדים מביטקוין ומטבעות וירטואליים כמגן מס

שתף

בשנה הבאה נתקזז - העברת הפסדים מביטקוין ומטבעות וירטואליים כמגן מס
שנים שמסתיימות בירידות שערים של ביטקוין ושאר המטבעות דיגיטליים יכולות לספק למשקיעים מגן מס בעל ערך כלכלי לשימוש בשנים הבאות. מאמר זה יציג לכם איך אפשר להעביר הפסדים בין השנים על מנת לשלם פחות בעתיד.

שנים שמסתיימות בירידות שערים של ביטקוין ושאר המטבעות דיגיטליים יכולות לספק למשקיעים מגן מס בעל ערך כלכלי לשימוש בשנים הבאות. כך תעבירו הפסדים בין השנים ותשלמו פחות בעתיד

שוק המטבעות הקריפטוגרפיים תנודתי מאוד, כפי שניתן לראות היטב גם בחודשים האחרונים. אל מול שנים שבהן נהנים המשקיעים מרווחים נאים, ישנן גם שנים שמסתיימות בהפסד. תקנות מס הכנסה מאפשרות להכיר בהפסד שנוצר מהשקעה במטבע דיגיטלי/ וירטואלי ולקזז אותו מול רווחים על השקעות בנכסים (למשל נדל"ן, מטבעות וירטואליים אחרים או ניירות ערך). "אפשר לבצע קיזוז בין השקעות שונות באותה שנה, ובנוסף, אם בשנה מסוימת כלל ההפסדים עלו על הרווחים, ניתן להעביר את ההפסדים לקיזוז כנגד רווחים בשנים הבאות", אומר תומר רביד מנכ"ל BloxTax ומוסיף: "העברת הפסד בין שנים לא מתבצעת באופן אוטומטי וצריך לבצע אותה באופן אקטיבי במס הכנסה". איך עושים זאת בפועל? על כך בפוסט שלפניכם:

השווי הכלכלי של ההפסדים

האפשרות להשתמש בהפסדים לשם קיזוז רווחים לצרכי מס יוצרת למעשה להפסדים שווי כלכלי, שכן הם חוסכים חלק מהתשלום לרשות המסים. הערך הכלכלי שלהם מאפשר למשקיעים להשתמש בהם ככלי אסטרטגי לתכנון פעילות ההשקעה ולמיקסום רווחים. נזכיר שתכנון מס הוא לגיטימי וזכותו של כל אדם שומר חוק לבצע תכנון מס, בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי הרשות.

הבסיס – דיווח

קביעת רשות המסים כי מטבעות קריפטוגרפיים (מטבע וירטואלי בלשון רשות המסים) הם נכס ולא מטבע, מטילה על הרווחים שנוצרו מהשקעתם מס רווחי הון, שמלווה בחובת דיווח שנתית. "הדיווח הוא הבסיס לאפשרות להנות מקיזוז ההפסדים אל מול הרווחים, על כן, חשוב להקפיד על דיווח לרשות המיסים, גם בשנים בהן היו הפסדים מהשקעות בביטקוין", אומר רביד.

התנאי ההכרחי – מימוש או המרה

על מנת להשתמש בהפסד כמגן מס, ההפסד צריך להיות "אמיתי" ולא רק "על הנייר". כלומר אם משקיע רכש בתחילת השנה מטבעות ולקראת סוף השנה שווים ירד, הוא יוכל לקזז את ההפסד רק אם הוא ימכור את המטבעות ויהפוך את ההפסד לממשי. משקיעים מתוחכמים בוחנים את כלל ההשקעות שלהם לקראת סיום שנת המס, ולעיתים כאסטרטגיה מממשים בהפסד השקעות שונות על מנת להנות מקיזוז המס שההפסד מעניק.

 הפרקטיקה – בצמוד לדו"ח השנתי

הדיווח על ההפסד נעשה בדו"ח השנתי 1301 שמוגש מידי שנה עבור שנת המס שהסתיימה. בדו"ח השנתי מציגים דיווח כולל של העסקאות במטבעות דיגיטליים שנעשו באותה השנה, ועליהן דיווחנו בפירוט ובנפרד בטפסי ה-1399 שנלווים לדו"ח השנתי ."BloxTax מספקת למשקיעים טופס 1399 ובו מצוין ההפסד מכלל העסקאות, באופן מרוכז ובפורמט ייחודי המקובל על רשות המסים, כך שהמשקיע לא צריך למלא שורה ארוכה של טפסי 1339 עבור כל עסקה בנפרד", מציין רביד.

איפה אני רואה את ההפסד או רווח שלי לצורכי מס בדוחות של בלוקסטקס?

קיזוז הפסדי הון באותה שנת מס

אם מעוניינים לקזז הפסד מהשקעה במטבע דיגיטלי מול רווחים מהשקעות שנוצרו באותה שנה: ככל שמדובר ברווחים ממטבעות וירטואליים אחרים נעשה קיזוז אוטומטי, אך קיזוז מול רווחי הון מהשקעות בניירות ערך לא מתבצע באופן אוטומטי. את הקיזוז התוך שנתי עושים במסגרת הדיווח השנתי בטופס 1301.

ומה אם אין לכם רווחים לקזז מולם באותה שנת מס?

אם יש לכם הפסדים ממטבעות וירטואלים (ביטקוין ואחרים) ואין לכם רווחי הון אחרים באותה שנת מס – כדאי להעביר את ההפסדים האלה לשנים הבאות. זה יאפשר לכם להקטין את חבות המס שלכם בעתיד ולהגדיל את הרווחים שלכם.

  1. אם מעוניינים להעביר קדימה הפסד שלא נוצל באותה שנת מס לשם לניצול בשנים הבאות: יש לצרף לדיווח השנתי טופס ייעודי 1344 שכותרתו "הפסדים מועברים", ולציין את סכום ההפסד תחת עמודה "הפסדי הון למעט הפסדי הון מניירות ערך נסחרים שנוצרו עד 31.12.2005". התוצאה הסופית של סיכום עמודה זו צריך להיות זהה למספר המצוין בשדה 166 של הדו"ח השנתי (טופס 1301).
  2. לאחר מכן, יש להוסיף בשדה 054 בטופס 1301 אינדיקציה שהתווסף לפחות טופס רווח הון 1, ויש לצרף לדיווח את טופס ה-1344 ואת טפסי ה-1399 (המדווחים על מכירות נדל"ן או כל נכס אחר), או את טופס ה-1399 המרכז של BloxTax (טופס חישוב ודיווח על מטבעות וירטואליים).
  3. לא לשכוח למלא את ההפסד אשר ציינתם בטופס ה1344 שלכם בשדה 166 בטופס ה1301 שלכם (שדה זה נמצא תחת חלק יא "פרטים נוספים ויתרות להעברה לשנת מס 2020").
  4. לבסוף, יש למלא בטופס 1301 את ההצהרה "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים". נדגיש כי יש למלא את ההצהרה הזו גם אם אין רווחים וגם במצב של הפסדים.

בהקשר זה חשוב לציין שלא ניתן לקזז הפסדים אחורה – כלומר עם רווחים משנים קודמות. ויודגש: גם אם מדווחים באותו מועד על שנתיים של השקעות – עדיין לא ניתן לקזז הפסדים של השנה המאוחרת עם רווחים מהשנה שקדמה לה.

הפסדי הון הם נכס

"הפסדי הון הם נכס של כל משקיע והם מספקים הטבת מס עתידית מול כל רווח הון – מניירות ערך, מנדל"ן או מביטקוין. אך אם לא מדווחים על ההפסדים ולא מעבירים אותם באופן מסודר בין השנים לניצול עתידי, לא יהיה ניתן ליהנות ממס מופחת בשנים הבאות בהם יהיו רווחים. על כן חשוב להקפיד למלא ולדווח באופן מקיף ושלם, גם אם השנה הסתיימה בהפסדים".

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
השוואת פרמטרים שונים בין אפשרויות לקניה ומכירה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו
ההשקעה והשימוש במטבעות דיגיטליים מחייבים קניה ומכירה שלהם באחת מכמה דרכים אפשריות. התהליך כרוך בעמלות, ידע וציות לרגולציה והוא תלו...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם