כל מה שרציתם לדעת על הגשת דוחות שנתיים ולא העזתם לשאול

שתף

כל מה שרציתם לדעת על הגשת דוחות שנתיים ולא העזתם לשאול
לקוחות רבים עסוקים בשאלת חובתם לדווח לרשויות המס על עסקאות הקריפטו שלהם. חובת הדיווח השנתי מציפה שורה ארוכה של שאלות שמענה נכון ומדויק עליהן הינו הכרחי לצורך עמידה יעילה ומלאה בחובות המשקיעים. במאמר זה נציג בפניכם את השאלות והתשובות הרלוונטיות באופן שיאפשר לכם לעמוד בצורה המיטבית בדיווח הנדרש.

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה נתפסת לעתים כעניין מובן מאליו וכהליך שאנשים המשקיעים בנכסים פיננסיים יודעים היטב שעליהם לבצע. יחד עם זאת, העובדות בשטח מצביעות על כך שמשקיעים רבים אינם מודעים לכך שהם מחויבים בהגשת דוחות שנתיים וגם כאשר הם יודעים זאת הם עדיין מחזיקים בתפיסות שגויות בנושא, כגון המחשבה שדי בכך שהם הגישו דוח שנתי פעם אחת ואין צורך להמשיך ולהגיש דוחות למס הכנסה מדי שנה.

במאמר זה נציג בפניכם את נושא הגשת הדוחות השנתיים על מגוון השאלות הכרוכות בו, הן לפני הגשת הדוח והן בעקבות הגשתו. התייחסנו לנושא בהרחבה בסדרת המאמרים שלנו "שאלות ותשובות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים", אך במאמר הנוכחי ריכזנו אך ורק את המידע הספציפי הרלוונטי להגשת הדוח השנתי.

קריפטו וחובת הגשת דוח שנתי

כל אדם אשר משקיע בנכסים פיננסיים דוגמת ניירות ערך או מטבעות דיגיטליים, ושמהשקעותיו לא מנוכה מס במקור, מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הגדרה זו כוללת גם את כל מי שסוחר במניות באמצעות ברוקר שאינו מבצע ניכוי מס במקור, כמו למשל חברת Interactive Brokers.

כמו כן, כל אדם אשר מחזיק במטבעות דיגיטליים ושבמהלך השנה היו לו אירועי מס הקשורים לאותם מטבעות (כלומר הוא מכר מטבעות דיגיטליים או המיר מטבע דיגיטלי כלשהו במטבע דיגיטלי אחר), חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. נזכיר כי הפעולה של קניה בלבד של מטבעות דיגיטליים (כלומר ללא מכירה או המרה שלהם) אינה נחשבת לאירוע מס ואינה חייבת בדיווח.

במידה ואדם סוחר במטבעות קריפטוגרפים עליו לפתוח תיק מס הכנסה מסוג 93, שהוא תיק לשכיר עם הכנסות נוספות החייב בהגשת דוח שנתי. הכוונה היא להכנסות שבגינן לא מנוכה מס במקור, דוגמת השקעה במטבעות קריפטוגרפים ומסחר בניירות ערך בחו"ל באמצעות חברות כמו Interactive Brokers.

מה צריך לדעת על הגשת הדוח השנתי?

נציג להלן את השאלות העיקריות בכל הנוגע להגשת הדוח השנתי למס הכנסה:

מהם מועדי הגשת הדוח השנתי למס הכנסה? 

את הדוח השנתי למס הכנסה יש להגיש עד לתאריך 30 באפריל בשנה העוקבת לשנה שאליה מתייחס הדוח. כך, לדוגמה, הדוח לשנת 2022 יוגש לכל היאוחר עד ה-30 באפריל 2023.

במקרים מסוימים רשות המיסים נותנת ארכה של חודש עד חודשיים להגשת הדוח השנתי וכדי להתעדכן על כך יש לבדוק את ההנחיות באתר רשות המיסים.

נציין כי לקוחות שלצורך הגשת הדוח השנתי נעזרים ברואה חשבון מייצג, אשר עומד בתנאי הארכות של מס הכנסה, כמו צוות רואי החשבון של BLOXTAX, יכולים להאריך את מועד הגשת הדוח לשנה מסוימת עד לחודש דצמבר בשנה העוקבת.

על אלו נתונים יש לדווח בדוח השנתי?

הדוח השנתי חייב לכלול פירוט של כל מקורות ההכנסה של הנישום (כלומר של האדם החייב במס, שהדוח עוסק בו). במידה והנישום נשוי, הדוח יכלול גם את פירוט כל מקורות ההכנסה של בן / בת הזוג.

מקורות הכנסה כוללים תלושי שכר, הכנסות מעסק עצמאי, קצבאות שונות, תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי (כמו דמי אבטלה ודמי לידה), הכנסות משכר דירה, רווחי הון מהשקעה בניירות ערך, ריביות ודיבידנדים מניירות ערך, רווחים מהשקעות שונות ועוד.

האם אדם חייב להיעזר ברואה חשבון כדי להגיש את הדוח שנתי? 

אדם אינו חייב להיעזר ברואה חשבון לשם הגשת הדוח השנתי ובהחלט יכול לעשות זאת באופן עצמאי. יחד עם זאת מומלץ להיעזר באיש מקצוע וזאת מהסיבות הבאות:

 • רואה חשבון מהווה סמכות המקצועית וככזה הוא יודע בדיוק מהן הדרישות של רשות המיסים וכיצד להגיש את הדוח השנתי.
 • רואה החשבון יכול לבצע תכנון מס ובכך להפחית את חבות המס של הנישום לכדי חבות המס המינימאלית הנדרשת בחוק.
 • רואה החשבון חוסך לנישום את ההתמודדות עם הבירוקרטיה ואת ההתקשרות (הסבוכה לעתים) הכרוכות באינטראקציה עם רשות המיסים.
 • ברוב המקרים לרואה החשבון יש אפשרות להגיש את הדוח השנתי בנקודה מאוחרת יותר בשנת המס העוקבת, וזאת ללא קנסות בגין איחורים.
 • רשות המיסים מעדיפה להתנהל מול רואה חשבון ובאמצעות מערכות התקשורת המיועדות לרואי חשבון מייצגים ועובדה זו מקלה על הגשת וקליטת הדוח השנתי.

נציין כי במידה ולמרות היתרונות הנ"ל הנישום בכל זאת מעדיף להגיש את הדוח השנתי באופן עצמאי, הכנו מדריך קצר המסייע לו לעשות זאת: לנצח את הניירת – לדווח על פעילות בביטקוין למס הכנסה

כיצד אדם מגיש את הדוח השנתי למס הכנסה בעצמו לאחר שסיים להכין אותו? 

במידה ואדם בחר להגיש את הדוח השנתי לרשות המיסים באופן עצמאי וללא מייצג, הוא יכול לשדר את הדוח באופן מקוון דרך האזור האישי שלו באתר האינטרנט של רשות המיסים. נזכיר כי כאשר אדם נעזר באיש מקצוע לצורך הגשת הדוח, איש המקצוע מגיש עבורו את הדוח באמצעות מערכת המייצגים של רשות המיסים וכך גם מוודא כי הדוח אכן נקלט כראוי ובזמן וכי חישוב תשלום המס או החזר המס הצפוי תואם ונכון.

אם מתברר שאדם זכאי להחזר מס, האם עליו להגיש בקשה נפרדת בנוסף להגשת הדוח השנתי כדי לקבל אותו? 

לא. במידה ואדם זכאי להחזר מס, הנושא יטופל במסגרת הגשת הדוח השנתי ואין צורך בהגשת דוח נפרד נוסף. לצוות רואי החשבון של BLOXTAX ניסיון רב בתחום החזרי המס. 

אילו מסמכים יש להכין עבור הדיווח לרשות המיסים?

ראשית, יש להפיק דוח רווח והפסד שנתי בגין פעילות המסחר בקריפטו. כמובן שניתן לעשות זאת באמצעות צוות המומחים של BLOXTAX.

בנוסף, יש לציין את כל מקורות ההכנסה של הנישום ובמידה והוא נשוי, גם את כל מקורות ההכנסה של בת הזוג. לשם כך נדרשים המסמכים הבאים: 

 • עבור שכירים – טופס 106 מהמעסיק או המעסיקים לשנת המס הרלוונטית. בדרך כלל המעסיק מוסר לעובד את טופס 106 בחודש מרץ של השנה העוקבת לשנת המס הרלוונטית. 
 • עבור עוסקים מורשים ועוסקים פטורים – דוח רווח והפסד לשנת המס הרלוונטית. 
 • אישורים על תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות דמי לידה, דמי אבטלה וקצבאות שונות. את האישורים השנתיים ניתן להפיק באזור האישי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 • עבור מי שמשקיעים בניירות ערך באמצעות גורם כמו הבנק או כמו ברוקר ישראלי – טופס 867 לניכוי מס במקור לשנת המס הרלוונטית.
 • עבור מי שמשקיעים בניירות ערך באמצעות ברוקר זר – טופס רווח והפסד (Gain and losses) לשנת המס הרלוונטית.
 • עבור מי שזכאים להטבת מס או לזיכוי מס במקרים כמו חיילים משוחררים, זכאות לתואר, מגורים בישובים מזכים, תרומות למוסד מוכר וכד' – יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים.
 • וכמובן, ככל שישנם מקורות הכנסה נוספים, על הנישום לכלול גם אותם ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים להם. 

חשוב לציין כי לעניין הוצאות מוכרות, מס הכנסה מכיר בהוצאות שנוצרו במסגרת תהליך הכנת הדוח השנתי, כך שניתן להכיר בהוצאות שכר הטרחה לרואה החשבון ובעלויות היעוץ והפקת הדוחות באמצעות חברת BLOXTAX.

האם אדם שאיחר להגיש את הדוח השנתי ישלם על כך קנס ואם כן, כמה ישלם? 

הגשת הדוח השנתי באיחור מובילה להטלת קנסות. גובה הקנס הוא עד 540 ₪ בגין כל חודש איחור, וזאת בתוספת ריבית שנתית בגובה 4% והצמדה למדד. במקרים חריגים ייתכן ויוטלו עיקולים על חשבון הבנק ועל הרכוש של הנישום.

ברשות המיסים קיימת ועדה מיוחדת שאליה ניתן לפנות בבקשה לביטול או להפחתת הקנס בגין איחור בהגשת הדוח השנתי.

נזכיר כי יש להגיד את הדוח השנתי עד לתאריך 30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס שאליה מתייחס הדוח.

מהו טופס 1399? 

טופס 1399 נקרא גם טופס הודעה על מכירת נכס וחישוב המס. על פי עמדת רשות המיסים, מטבעות דיגיטליים הם בבחינת נכס והמס המוטל על המסחר בהם (כאמור, על כל מקרה של מכירה או המרה שלהם) הוא מס רווחי הון. טופס 1399 הוא טופס שחלה חובה לצרפו לדוח השנתי, גם במקרה שנוצרו רווחים כתוצאה מפעילות הקריפטו ורווחים אלה מומשו באותה שנת מס, וגם במקרה שהתבצעו מכירות או המרות של מטבעות דיגיטלים שלא הניבו רווח באותה שנת מס.

לא ניתן להגיש לרשות המיסים רק את טופס 1399 ללא דוח שנתי מלא. חלה חובה להגיש דוח שנתי מלא ולצרף אליו, כנספח, את טופס 1399. טופס זה מופק על ידי BLOXTAX.

האם יש להגיש דוח שנתי בשנה בה לא התבצעו פעולות מסחר כלשהן?

זו שאלה חשובה ביותר משום שהיא נשענת על העובדה שלפיה יש לדווח לרשות המיסים על פעילות הקריפטו רק במידה והיו אירועי מס. יחד עם זאת, השאלה מתייחסת למצב ייחודי שבו היו אירועי מס בשנים קודמות. במקרה כזה (בשנים קודמות היו אירועי מס והשנה לא היו) הנישום אכן נדרש להגיש דוח שנתי ולדווח על פעילותו. לדוח זה יצורף תצהיר חתום על ידי הנישום, שבו הוא מצהיר על היעדר פעילות במטבעות דיגיטלים בשנת המס המדוברת.

בעניין זה יש לשים לב לשתי נקודות חשובות ביותר:

 • הדוח השנתי כולל מקום שבו הנישום מסמן האם היתה לו פעילות במטבעות דיגיטלים בשנת המס. סימון זה מהווה הצהרה שיש לה תוקף מחייב מבחינה פלילית. במילים אחרות, דיווח שקרי בהצהרה זו יכול להוביל לנקיטת הליך פלילי כנגד הנישום.
 • הדוח השנתי נועד, בין השאר, לאפשר למס הכנסה לייצר רצף דיווח של כל ההכנסות של שני בני הזוג לאורך השנים. הסיבה לכך היא שבמידה ומתעורר חשד להעלמת מס (כלומר למצב שבו לנישום היו רווחים שהוא לא דיווח עליהם), פקיד השומה יכול לדרוש מהנישום למלא הצהרת הון ואז להשוות בין הנתונים שנאספו מהדוחות השנתיים לבין הנתונים שנאספו מהצהרת ההון.

הגשת הדוח באמצעות BLOXTAX

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה אינה פעולה שמבצע שליח. זהו הליך מורכב שבמהלכו רואה החשבון נדרש לבדוק את הדוח יחד עם הלקוח, לדאוג לכך שהוא אכן מלא, תקין ומשקף את המציאות ולוודא שהמס שחושב הוא אכן המס המינימלי שהנישום יידרש לשלם. בנוסף, על רואה החשבון לוודא כי הדוח השנתי אכן נקלט במס הכנסה כראוי וללא טעויות. זאת בשעה שקליטה שגויה של דוחות שנתיים המכילים דיווחים על פעילות בתחום הקריפטו היא עניין שכיח הנובע ממורכבות התחום ומהעובדה שפקידי מס הכנסה עדיין אינם מכירים מספיק טוב את עולם המטבעות הדיגיטלים. הגשת דוח שנתי הכולל דיווח על פעילות קריפטו מעלה לרוב שאלות רבות מצד גורמי המקצוע במס הכנסה בנוגע לאופן ההשקעה של הנישום במטבעות דיגיטליים ולכן זה קריטי שהמייצג אליו מופנות השאלות האלה ידע לענות עליהן בצורה הטובה, המדויקת והמקצועית ביותר ובכך ימנע מהתיק לעבור לביקורת ולדיון מעמיקים יותר.

במקרים אלו הכנת והגשת הדוח באופן האופטימלי מתאפשרות לא רק בזכות הניסיון המקצועי של צוות רואי החשבון של BLOXTAX ואינספור "שעות הטיסה" שצברנו לאורך השנים בניהול דיונים רבים עם רשויות המס בדיוק בנושאים אלו, אלא גם בזכות המוניטין של BLOXTAX כגורם מומחה מוכר וידוע בתחום בקרב פקידי רשות המיסים.

אחרי הגשת הדוח השנתי

גם לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה עולות שאלות חשובות שעל הנישומים להתייחס אליהן. נציג להלן את השאלות המרכזיות המתעוררות בעקבות הגשת הדוח:

תוך כמה זמן מאושר הדוח השנתי על ידי מס הכנסה מרגע שהוגש?

לרוב נדרשים למס הכנסה כ-90 יום ממועד הגשת הדוח כדי לאשר את קליטתו. יחד עם זאת, ברוב המקרים זה קורה מהר יותר. חשוב מאד להבין כי גם כאשר מתקבל אישור על קליטת הדוח, הרי שמדובר באישור זמני בלבד וזהו האישור היחיד שמתקבל. מס הכנסה רשאים לבצע ביקורת של הדוח (כלומר בדיקה מעמיקה שלו) במשך 7 שנים ממועד הדיווח המקורי. במילים אחרות, קליטת הדוח נחשבת לזמנית כל עוד לא עברו 7 השנים שבהן מס הכנסה יכולים לדרוש לבדוק אותו.

האם וכיצד אדם יכול להתעדכן בסטטוס הגשת הדוח השנתי שלו?

ניתן להתעדכן בסטטוס הגשת הדוח השנתי בעזרת המייצג אשר הגיש את הדוח בפועל ושיש לו גישה למערכת המידע של רשות המיסים. בנוסף, ניתן ורצוי להתעדכן גם באמצעות האזור האישי באתר רשות המיסים, שם גם אפשר להתכתב עם נציגי מס הכנסה בעת הצורך.

מה יש לעשות במקרה שבו נישום הגיש את הדוח השנתי אך באזור האישי שלו באתר רשות המיסים הדוח מופיע כ"לא הוגש"?

במידה והנישום אינו מיוצג על ידי רואה חשבון שטיפל בהגשת הדוח, באפשרותו לפנות לרשות המיסים באמצעות מערכת מפ"ל (מערכת פניות הציבור), לצרף לפנייתו את אישור הגשת הדוח השנתי ולבקש לברר מדוע הדוח לא נקלט. ברוב המקרים הסיבה לכך תהיה שהדוח הועבר לבדיקה מעמיקה יותר. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מומחה בתחום, אשר לו הכלים והניסיון הנדרשים לצורך הגשת וקליטת הדוח ביעילות.

כאשר אדם הגיש את הדוח השנתי וקיבל שומת מס המאשרת את קליטתו, האם הוא סיים בכך את ההליך מול מס הכנסה באופן סופי?    

לא. אמנם הנישום השלים את חובתו להגשת דוח שנתי, אך קליטת הדוח על ידי מס הכנסה נחשבת לזמנית בלבד. פקודת מס הכנסה מאפשרת לפקיד השומה לפנות אל הנישום במשך 7 שנים ממועד הגשת הדוח ולבצע ביקורת ובדיקה מעמיקה של כל הדוחות שהוגשו על ידו במהלך אותן שנים. על רקע זה אנו שבים וממליצים על כך שהחלק בדוח השנתי שעוסק בפעילות הקריפטו של הנישום יבוצע על ידי רואה חשבון מייצג שלו מומחיות, ניסיון וותק בתחום.

מהי המשמעות של מכתב זימון לדיון שומה במס הכנסה?

מס הכנסה מאשר זמנית את הדוחות השנתיים המוגשים לו ורשאי להחליט, מכל סיבה שהיא, לערוך ביקורת ובדיקה מעמיקות לדוח שהוגש, וזאת עד 7 שנים ממועד הגשתו. ברוב המקרים, כאשר נישום מוזמן לדיון, תיערך בדיקה של כל שבעה הדוחות השנתיים שהוא הגיש בשבע השנים האחרונות. במסגרת הדיון פקיד השומה ינסה להשיג מיסוי נוסף בתיק במגוון דרכים כגון: אי הכרה בהפסדים; בדיקה מחדש של אופן הדיווח על חשבונות מסחר, טרנזקציות וכתובות ארנקים דיגיטליים; פסילת דיווחי מס שנעשו בשיטות שאינן FIFO; והעלאת הטענה לפיה פעילות הקריפטו של הנישום עונה על ההגדרות של עסק. מצבים מסוג זה מחזקים את המלצתנו להיעזר ברואה חשבון מייצג שהינו מומחה בתחום ובעל נסיון רב בו.

הפסקת הדיווח השנתי למס הכנסה

אדם אשר כבר הגיש בעבר דוחות שנתיים למס הכנסה מחויב להמשיך להגיש דוחות שנתיים כל עוד יש לו תיק פתוח במס הכנסה וזאת גם במידה ולא היו לו אירועי מס בשנה מסוימת. נציג להלן את השאלות המרכזיות בנושא זה:

מתי אדם יכול להפסיק להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

אדם יכול להגיש בקשה לסגירת התיק שלו במס הכנסה לאחר שכל המטבעות הדיגיטליים שלו נמכרו והוא לא ממשיך לנהל פעילות קריפטו כלשהי.

איך סוגרים את התיק במס הכנסה?

לצורך סגירת התיק במס הכנסה יש להגיש בקשה מסודרת בצירוף דוח יתרות של BLOXTAX אשר מאמת את העובדה שהנישום אינו מחזיק עוד במטבעות דיגיטליים בכתובות הארנקים הדיגיטליים ובזירות המסחר שלו. לכך יש לצרף הצהרה של הנישום, שיש לה תוקף מחייב מבחינה פלילית (כלומר הצהרה שתוביל לנקיטת הליכים פליליים במידה ויתברר כי היא שקרית), ולפיה הוא לא מחזיק במטבעות דיגיטליים נוספים ואין לו כוונה להמשיך לסחור במטבעות דיגיטליים. כמוכן, הנישום יציין בהצהרה זו כי במידה ויחזור לסחור במטבעות דיגיטליים הוא יפתח תיק במס הכנסה ללא דיחוי וישוב לדווח על הפעילות שלו כנדרש בחוק.

איך אדם יכול לוודא שהוא אינו נדרש להגיש דוח לאחר שסגר את התיק שלו במס הכנסה?

ניתן לבדוק זאת באמצעות כניסה לאזור האישי באתר רשות המיסים או באמצעות רואה חשבון מייצג.

נקודות שיש לקחת בחשבון לפני סגירת התיק במס הכנסה

1. במידה והנישום עדיין מחזיק במטבעות קריפטוגרפיים הרי שאין היגיון בסגירת התיק משום שמימוש המטבעות בעתיד יחייב דיווח למס הכנסה, כלומר פתיחה מחדש של התיק. פתיחה וסגירה של התיק במס הכנסה כרוכה בעלויות ובמשאבי זמן ולכן כדאי לשקול ולתכנן זאת בהתאם.

2. כל עוד פעילות הקריפטו של משקיע כלשהו כוללת אירועי מס, הרי שחובה לדווח עליהם, גם במידה שהפעילות הסתכמה בהפסד. חובה לדווח גם על ההפסד וניתן לקזז אותו מול רווחי הון שנוצרו ממקורות השקעה אחרים או לקזז אותו מול רווחים שיהיו למשקיע בעתיד, כלומר בשנים העוקבות לשנת הדיווח. נכון להיום לא קיימת מגבלת זמן על האפשרות לקזז הפסדים (למעט במקרים חריגים). נציין כי הפסדים יכולים לשמש גם כמגן מס אשר חוסך לנישום כסף בעתיד. ניתן לקרוא על כך עוד במאמר שלנו על מה כדאי לעשות עם תיק הקריפטו לקראת סוף שנת המס.

סגירת התיק במס הכנסה מובילה למחיקת הפסדי ההון (במידה ויש כאלה). המשמעות היא שלא ניתן יהיה להתקזז על אותם הפסדים בעתיד!

לסיכום

הגשת דוח שנתי למס הכנסה היא פעולה שאותה חייב לבצע כל אדם אשר משקיע בנכסים פיננסיים דוגמת ניירות ערך או מטבעות דיגיטליים ושמהשקעותיו לא מנוכה מס במקור. הכוונה היא לכל אדם אשר מחזיק במטבעות דיגיטליים ושבמהלך השנה היו לו אירועי מס הקשורים לאותם מטבעות (כלומר הוא מכר מטבעות דיגיטליים או המיר מטבע דיגיטלי כלשהו במטבע דיגיטלי אחר).

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה מעלה שורה ארוכה של שאלות שנישומים רבים אינם מודעים אליהם ואשר קשורות לכל מה שיש לדעת ולעשות הן לפני והן אחרי הגשת הדוח, לרבות העובדה כי הגשת הדוח השנתי אינה פעולה חד פעמית אלא כזו הנדרשת כל עוד תיק מס הכנסה של הנישום נותר פתוח.

בנוסף למידע הרב שהבאנו במאמר זה ניתן ללמוד את הנושא ביתר הרחבה בעזרת סדרת המאמרים שלנו שאלות ותשובות קצרות לרואה חשבון בנוגע לקריפטו ומטבעות דיגיטלים

כמוכן, מאחר והגשת הדוח השנתי היא הליך מורכב ומאחר והיא מעלה שאלות רבות מצד גורמי המקצוע במס הכנסה בנוגע לאופן ההשקעה של הנישום במטבעות דיגיטליים, חשוב שהמייצג אליו מופנות השאלות האלה ידע לענות עליהן בצורה הטובה, המדויקת והמקצועית ביותר ובכך ימנע מהתיק לעבור לביקורת ולדיון מעמיקים יותר. לצוות רואי החשבון של בלוקסטקס ניסיון מקצועי נרחב, כמו גם מוניטין רב כגורם מומחה מוכר וידוע בתחום ולכן אנו ממליצים להיעזר ב-BLOXTAX לצורך הכנת והגשת הדוח.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...
הכרה בהפסדי קריפטו כתוצאה מגניבות, הונאות ופריצות
פריצות, גניבות והונאות הן עניין שכיח בעולם המטבעות הקריפטוגרפים והן גורמות להפסדים ניכרים למשתמשים ומשקיעים. כדי שמס הכנסה יכיר בה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם