לדווח למס הכנסה על פעילות בביטקוין ולעמוד בכל הכללים

שתף

לדווח למס הכנסה על פעילות בביטקוין ולעמוד בכל הכללים
תחום המיסוי של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפים (מטבע וירטואלי בלשון רשות המיסים) הוא תחום מורכב. ישנן לא מעט תקנות ומקרי קצה לגביהם חלה חובת דיווח.. על אף האתגרים, דרישות הדיווח בישראל מאוד ברורות ונהירות ולכן האתגר הגדול הוא לעמוד בתקנות ולבצע דיווח תקין ושלם.

תחום המיסוי של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפים (מטבע וירטואלי בלשון רשות המיסים) הוא תחום מורכב. ישנן לא מעט תקנות ומקרי קצה לגביהם חלה חובת דיווח.. על אף האתגרים, דרישות הדיווח בישראל מאוד ברורות ונהירות ולכן האתגר הגדול הוא לעמוד בתקנות ולבצע דיווח תקין ושלם.

דיווח על פעילות בביטקוין היא הכרח לכל מי שמשקיע במטבעות קריפטוגרפים. בין אם הדיווח נעשה באמצעות מייצג (רואה חשבון/ יועץ מס) או באופן עצמאי, האחריות על דיווח תקין חלה על המדווח (ולא על יועץ המס/ רואה החשבון). זכרו, כאשר אתם מגישים דיווח לרשויות המס, המדווח הוא זה שחותם על אמיתות ונכונות הדיווח. לכן, חשוב לוודא שהדיווח הוא דיווח אמת הכולל את כל הפעילות וכל אירועי המס ברי הדיווח. לרשויות המס ישנה הזכות לבקר את הדיווח ולוודא  שאופן הדיווח תקין, מלא ועונה על כל הדרישות. אם מס הכנסה מגלה שלא כך הדבר, צפויים קנסות, ריביות ועלויות לא קטנות בתיקון הדיווח השגוי. זכות זו שמורה למס הכנסה למשך 4 שנים שלמות לאחר תאריך ההגשה.

האתגר שבדיווח

רשות המיסים הישראלית הייתה בין הרגולטורים הראשונים לפרסם הנחיות בנוגע לאסדרת הדיווח על פעילות במטבע וירטואלי בישראל. למרות בהירות ההנחיות, הדרישות עצמן מאתגרות, מצריכות איסוף מידע רב וחישובים לא פשוטים וזאת בכדי להבטיח שהדיווח נעשה בצורה תקינה.

בלוקסטקס מספקת ביטחון לאלו המדווחים על פעילות במטבע וירטואלי. ביטחון בכך שהדוחות המוגשים כוללים את כל מה שצריך בכדי שהדיווח למס הכנסה יהיה תקין ומלא. בנוסף, בכדי להקטין את החיכוך של המדווחים עם רשות המיסים קיבלה בלוקסטקס אישור תוכנה מרשות המיסים למערכת אותה פיתחה.

תמיכה

עבור מרבית המשקיעים במטבעות קריפטוגרפים, זו הפעם הראשונה שהם נדרשים לדווח לרשויות המס. לכן בלוקסטקס מספקת תמיכה טלפונית, מענה על שאלות, שיחות ועידה עם מייצגים וסיוע לאורך תהליך הפקת הדוחות ותהליך הדיווח למס הכנסה. זכרו, ישנו הבדל מהותי בין הגשת דיווח המסתמך אך ורק על הצהרות המדווח וחישובים פרטניים אשר כל אחד מבצע עבור עצמו לבין קבלת חישוב מסכם מגוף מוכר ע"י רשות המיסים.

בדיוק מה שצריך

בלוקסטקס מספקת את כל הדוחות והגילויים הנדרשים בכדי להשלים דיווח מלא ותקין למס הכנסה. מכיוון שהדיווח לרשויות המס בישראל נעשה על בסיס שנתי (במסגרת דו"ח שנתי, טופס 1301), הדוחות מסופקים בהתאם לשנות המס הרלוונטיות וכוללים אלמנטים חשובים- המשכיות ועקביות.

טופס 1399 מוכן להגשה

טופס 1399 נדרש ע"י רשות המיסים בכדי לבצע דיווח תקין על כלל הפעילות ההונית בתחום הביטקוין ומטבעות וירטואליים למס הכנסה. הטופס כולל את ההצמדות למדד (אותם ניתן להפחית מהרווח ובכך להקטין את חבות המס) ואת כלל העלויות הניתנות להפחתה באותה שנת מס – הכל במטרה להקטין את המס אותו יש לשלם. הטופס מספק מידע לגבי השומה הסופית (חבות המס) ומאפשר דיווח דיגיטלי או פיסי על הפעילות בביטקוין ומטבעות קריפטוגרפים.

בלוקסטקס מספקת טפסי 1399 לכל אחת מצורות החישוב הנתמכות ע"י המערכת. שיטת החישוב המקובלת על רשות המיסים הינה FIFO אך ניתן לדווח גם באופנים אחרים. דבר זה דורש גילוי בדיווח ועקביות. זוהי אחריותו של המשתמש ו/או המייצג שלו לבחור באיזו צורת חישוב יבוצע הדיווח.

איך לקרוא את טופס ה1399 שלי?

דו"ח יתרות להצהרות הון

דו"ח יתרות מספק מידע בנוגע ליתרת האחזקה במטבעות קריפטוגרפים  (ביטקוין/ מטבע וירטואלי) ליום האחרון בשנת המס (ה31 בדצמבר). הדו"ח מספק מידע על האחזקות והעלויות בפועל בחלוקה לפי מטבעות דיגיטליים. הדו"ח מספק מידע רק לגבי כמות האחזקה והעלויות בפועל של המשתמש (אשר עשויות לנבוע מעסקאות המרה/ ברטר בין מטבעות דיגיטליים). בסוף הדו"ח ישנו סיכום של כלל העלויות לפי מטבעות פיאט.

מכיוון שמטבעות וירטואליים מוגדרים כנכס לצורכי מס, דו"ח היתרות ערוך לפי סוג מטבע (נכס בסיס) והעלות בפיאט אשר שולמה בפועל בהתאם לדרישות הצהרת ההון של רשות המיסים הישראלית.

איך לקרוא את דו"ח היתרות שלי?

דו"ח רווח או הפסד

דו"ח רווח או הפסד מספק מידע באשר לאירועי מס בתחום המטבעות הקריפטוגרפים (ביטקוין/ מטבע וירטואלי) בהתאם לאירועי המס כפי שהגדירה רשות המיסים. הדו"ח מספק מספר סופי המייצג את הרווח/ הפסד ההוני ורווחים/ הפסדים נוספים עליהם יש לדווח. הדוחות מסופקים עבור כל שנת מס בנפרד ובצורות חישוב שונות.

דו"ח זה מציג פירוט רחב יותר לגבי אירועי המס לעומת טופס 1399 ומשמש לגילוי נוסף אותו דורש מס הכנסה במקרים מסוימים. הדו"ח כולל גם רווחים או הפסדים לא הוניים כגון הכנסות עסקיות, כרייה או תקבולי ריבית במטבעות קריפטוגרפים. בשונה מטופס 1399 הרווחים בדו"ח זה מוצגים לפי חישוב נומינלי ולא ריאלי.

איך לקרוא את דו"ח רווח או הפסד שלי?

סימולציית מס

דו"ח זה אינו מיועד להגשה. הוא משמש את המשתמשים של בלוקסטקס לצורכי תיכנון מס לגיטימי. מסייע להבין אם ישנם במלאי (יתרת המטבעות) רווחים או הפסדים צבורים לא ממומשים. הפסדים לא ממומשים יכולים לנבוע מכך שמטבעות קריפטוגרפים מסוימים נרכשו במחיר גבוה ממחיר השוק שלהם. בכדי להכיר בהפסדים לצורכי מס יש צורך לבצע מימוש של אותם הפסדים – ז"א, למכור או להמיר את המטבעות הללו. מכירה של מטבעות בהם יש הפסד צבור (הפסד לא ממומש) תפחית את חבות המס, ובמקרים מסוימים, עשויה לאפשר קבלה של החזר מס מרשויות המס בישראל.

איך לקרוא את סימלציית המס שלי?

דו"ח פעולות

דו"ח הפעולות נועד לספק גילוי נוסף במקרה הצורך למס הכנסה. הדו"ח מתייחס למטבעות קריפטוגרפים כאל נכסים (בהתאם להנחיות רשות המיסים) ולא כמטבעות פיאט (מט"ח). דו"ח זה מכיל את כלל הפעולות ואירועי המס כעסקאות קניה ומכירה. פעולות ההמרה בין מטבעות וירטואליים (עסקאות ברטר) מפוצלות לעסקאות קניה ומכירה בפיאט (דולר). הדו"ח כולל את שערי המכירה והרכישה של המטבעות הקריפטוגרפים (עם התייחסות לעמלות), כולל המרה של שערים לפיאט.

איך לקרוא את דו"ח הפעולות שלי?

דווחו בזמן!

לאחרונה החלה רשות המיסים לבצע אכיפה ולבקר דיווחי מס על השנים 2016 – 2017 אשר הוגשו בעבר. מס הכנסה מבצע אכיפה ערה בתחום, ולאור הגרעון התופח בתקציב המדינה לא נראה שמגמה זו תיעצר. בישראל אין פטור מדיווח (ללא קשר לגודל הפעילות) ולא מומלץ להמתין למכתב ממס הכנסה שישמש כתזכורת – לרוב מכתב זה מלווה בקנסות ועיצומים. זכרו, האחריות לדווח בצורה תקינה מוטלת עליכם ולא על רואה החשבון שלכם.

כתבות נוספות בתחום:

מחיר הנזילות – סוגיית המיסוי על ליקוויד סטייקינג
סטייקינג רגיל וסטייקינג נזיל הם אפיקי השקעה מוכרים בעולם הקריפטו, אך בעוד שבסטייקינג רגיל רק התמורה עבור נעילת המטבעות חייבת במס, ...
חזון אחרית הימים? נוהל חדש לתשלום מס על רווחי קריפטו
האם תם העידן בו משקיעי קריפטו התקשו לשלם מס על רווחים שהניבה הפעילות שלהם במטבעות דיגיטליים בשל סירוב הבנקים בישראל לקבל כספים שמק...
הכרה בהפסדי קריפטו כתוצאה מגניבות, הונאות ופריצות
פריצות, גניבות והונאות הן עניין שכיח בעולם המטבעות הקריפטוגרפים והן גורמות להפסדים ניכרים למשתמשים ומשקיעים. כדי שמס הכנסה יכיר בה...

השאירו פרטים
לייעוץ חינם